Home | symposia en workshops | 2012

Op deze pagina vindt u een overzicht van de workshops en symposia die Leefmilieu in 2012 heeft georganiseerd.


De volgende symposia / workshops worden hier beschreven:


Presentatie 23 november 2012: LFG en het horen van een bromtoon

Op verzoek van de vereniging Leefmilieu hield Edwin Buikema, specialist op laagfrequent geluid, op 23 november een presentatie over dit lastige milieuprobleem. De titel van zijn presentatie was: “LFG en het horen van een bromtoon “.
Uit deze presentatie worden hier 2 punten toegelicht:

  • Geluidsisolatie van woningen werkt niet.
  • Laagfrequent geluid is, met kennis van zaken, goed te meten.

Indrukwekkend was het geluidseffect dat Edwin Buikema tijdens de presentatie demonstreerde over de effecten van geluidsisolatie van woningen. Het blijkt dat woningisolatie wel werkt voor hoge tonen, maar niet voor lage tonen. Het gevolg van woningisolatie is dus dat het voor mensen die niet gevoelig zijn voor laag frequent geluid in huis stiller wordt, terwijl voor mensen die er wel gevoelig voor zijn, het laagfrequente geluid steeds meer op de voorgrond komt. Ook afstanden hebben een dergelijke werking: van een vrachtwagen die in de verte stationair staat te draaien overheerst op grote afstand het laagfrequente geluid (de bromtoon).

Hoewel niet iedereen laagfrequent geluid even goed hoort, is het wel, uiteraard met de juiste apparatuur, goed te meten. Je moet echter wel weten waar je meet. Een meting moet bijvoorbeeld eerder in de hoeken van de kamer bij het plafond gedaan worden, dan zomaar ergens in het midden van de kamer. Het geluid meten in huis betekent echter nog niet dat je weet waar het geluid vandaan komt. In veel, ook uitgebreide onderzoeken, kan de bron niet bepaald worden. Maar er zijn wel enkele tips te geven. Ga naar buiten en als je het geluid daar niet meer hoort, komt de bron waarschijnlijk vanuit het huis zelf. Zet eventueel de elektriciteit van het hele huis uit, om erachter te komen of het geluid van een apparaat uit het huis komt. Hoor je het geluid altijd en overal, bijvoorbeeld ook op vakantie in het buitenland, dan is de oorzaak waarschijnlijk niet laagfrequent geluid.

Download hier de hele presentatie, inclusief het geluid (6,9 MB)

Of belijk de presentatie zonder geluid (3,7 MB)

- terug naar boven -

Verslag 23 november 2012: Hoe verder als je last hebt van LFG

Op de bijeenkomst van 23 november in Nijmegen over laagfrequent geluid (LFG) kwamen uit heel Nederland mensen bij elkaar die hiervan veel overlast en gezondheidsschade ondervinden. Doel van de bijeenkomst was te overleggen wat je hieraan als individu, maar ook samen, kunt doen. De deelnemers gingen na een inleiding over LFG (zie hierboven) in groepen van ongeveer 10 personen uit elkaar, om onder leiding van een voorzitter door te praten over Hoe nu verder? De uitkomsten van alle groepen zijn in een overzicht verwerkt en voor de overzichtelijkheid rond verschillende thema’s geordend. Het zijn uiteenlopende suggesties voor mensen die last hebben van LFG: hoe de bron op te sporen of hoe de overlast proberen te verminderen. Met daarbij vooral het advies te proberen medestanders te vinden en mensen die je overlast begrijpen. Er was ook een hartstochtelijke oproep aan artsen en specialisten om zich in het vraagstuk te verdiepen, zodat je daar niet tevergeefs aanklopt. Ook op het gebied van kennisopbouw kan er in Nederland nog veel gebeuren. Voor een laboratorium waarin je je gevoeligheid voor LFG kunt laten bepalen moet je helemaal naar Denemarken. Hier ligt dus nog een duidelijk verbeterpunt. Verder drongen de aanwezigen aan op samenwerking tussen alle partijen en een website waar alle goede tips, en bijvoorbeeld ook plaatsen waar je geen last hebt van LFG, bij elkaar gezet worden. Iedereen hoeft dan niet steeds opnieuw zelf het wiel uit te vinden.

Bekijk hier het hele verslag met alle tips.

- terug naar boven -

8 juni workshop: Wat biedt de Atlas Leefomgeving over luchtkwaliteit en gezondheid?

Op 8 juni 2012 organiseerde de vereniging Leefmilieu samen met de provincie Gelderland een workshop over de Atlas Leefomgeving. In de Atlas Leefomgeving zit veel informatie over onderwerpen als asbest in scholen en over geluid, maar ook over het thema luchtkwaliteit: het onderwerp op 8 juni

In het eerste deel van de bijeenkomst hield Moniek Zuurbier van GGD Gelderland-Midden een bevlogen presentatie over het belang van schone lucht. Ze lichtte stap voor stap toe hoe longen en hart- en bloedvaten te lijden hebben onder de vervuilde lucht. De risico’s zijn daarbij het grootste voor kinderen, ouderen en mensen met hart- en longaandoeningen. De GGD adviseert daarom ook dat binnen 300 meter van rijkswegen en binnen 50 meter van wegen in de stad (met meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal) geen scholen en kinderdagverblijven worden gebouwd. Helaas is dit een advies, dat vaak niet opgevolgd wordt als de luchtkwaliteit beneden de norm is. Luchtkwaliteit beneden de norm is echter nog niet gezond en dus kan er beter niet worden gebouwd en zeker niet voor kwetsbare groepen. Het slechte nieuws uit de presentatie was dat het tegenwoordig duidelijk is dat luchtvervuiling astma ook veroorzaakt en niet alleen verergert én dat de luchtkwaliteit de laatste jaren niet meer verbetert.

Tijdens de inleiding werd ook een foto getoond van een fijn stof deeltje 3000 keer vergroot. Het is een interessante foto omdat de roetdeeltjes, de resten van verbrandingsproducten en ook zoutdeeltjes erin te zien zijn. (zie onderstaande foto)

                          

In het tweede deel van de bijeenkomst gingen de deelnemers zelf aan de slag achter de computer, om te kijken of ze konden vinden wat de luchtkwaliteit in hun eigen woonomgeving is. Dit deel van de workshop smaakte duidelijk naar meer want de deelnemers kwamen daarna met allerlei suggesties over gegevens die ze ook graag in de Atlas Leefomgeving zouden zien: gegevens over industrie en scheepvaart bijvoorbeeld. Ze hadden ook allerlei opmerkingen bij de bediening van de site waarmee de ontwikkelaars van de site, die ook aanwezig waren, geholpen werden. 

De Atlas is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waaraan gemeenten en provincies meewerken. Van bijvoorbeeld de provincie Gelderland zijn veel gegevens in deze Atlas opgenomen. De Atlas Leefomgeving is te raadplegen op: https://www.atlasleefomgeving.nl/.

Bekijk hier de presentatie van Moniek Zuurbier.

Enkele folders van de GGD over luchtkwaliteit, geluid en gezondheid:
- Luchtvervuiling en gezondheid
- Houtkachels, open haarden en gezondheid
- Geluid en gezondheid

- terug naar boven -

Toxicologen worden bijgepraat over nanotechnologie

Op 23 mei 2012 heeft Marga Jacobs, voorzitter van Leefmilieu, een presentatie gehouden over de risico’s van nanotechnologie en de rol van stakeholders zoals Leefmilieu daarbij. In haar presentatie ging Marga in op de uitkomsten van het project over nanotechnologie dat Leefmilieu van 2008 – 2010 heeft uitgevoerd. Het publiek bestond uit toxicologen uit verschillende landen en vanuit verschillende achtergronden. Sommigen waren via hun werk betrokken bij nanotechnologie anderen hadden er nog niet mee te maken gehad.  Er ontstond een levendige discussie met en tussen de deelnemers rond labelling, de rollen van de verschillende partijen en de noodzaak van voorzorg.
Bekijk hier de presentatie (in het Engels).

- terug naar boven -

31 mei 2012: Gebakken lucht in plaats van schone lucht

Op 31 mei 2012 organiseerde de vereniging Leefmilieu samen met de Dorpsbelang Hees, een Nijmeegse bewonersvereniging, een avond over luchtkwaliteit. Bij hun zorgen over luchtkwaliteit vangen bewoners tegenwoordig bot bij de Raad van State. Kees van Oosten kwam uitleggen hoe dat kan. Kees van Oosten, auteur van het boek 'Gebakken lucht, tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland'  liet zien dat dit komt doordat er steeds soepeler gerekend wordt. Zo worden de verkeersbewegingen, op basis waarvan berekeningen worden uitgevoerd, meestal geschat en niet geteld. In veel gevallen gaat men uit van te weinig voertuigen en houdt men geen rekening met files en rotondes. Kees van Oosten gaf als voorbeeld de A12 ten zuiden van Utrecht: “Die weg staat elke dag bij de filemeldingen en toch is er volgens de berekeningen geen sprake van stagnatie”. Voor de luchtkwaliteit maakt het veel uit of er sprake is van stagnerend verkeer: stagnerend verkeer vervuilt de lucht veel meer. Ook het aandeel vrachtwagens wordt vaak te laag ingeschat. Kees van Oosten: “met name bij Rijkswaterstaat kun je je niet aan de indruk onttrekken dat er creatief gerekend wordt”. Doel van deze soepele berekeningen is Nederland te laten voldoen aan de Europese normen in 2015 en het door kunnen gaan met bouwen. Lucas Reijnders, emeritus hoogleraar milieukunde, schrijft in zijn voorwoord over het  boek van Kees van Oosten: “Dit boek geeft een goed inzicht in het Nederlandse milieupolitieke bedrijf. Dat blinkt uit door creatief boekhouden en het buitensluiten van bezorgde burgers.”
De versoepelde regelgeving heeft er toe geleid dat, volgens van Oosten, een gang naar de rechter geen begaanbare weg meer is. Mensen die streven naar schone lucht kunnen het beste direct druk gaan uitoefenen op de lokale politici om zo  de vervuiling door verkeer te verminderen. Bijvoorbeeld door het instellen van milieuzones. Kees van Oosten pleitte ook voor een grotere rol voor GGD’s  in het bepalen van het beleid over luchtkwaliteit: “Je moet het luchtkwaliteitsbeleid niet alleen overlaten aan mensen die verantwoordelijk zijn voor de wegen en het bouwen in de stad, dat is vragen om moeilijkheden”.

Op de site http://www.keesvanoosten.nl/ vind je meer informatie over het boek 'Gebakken lucht, tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland'.
Bekijk ook het 10 minuten durende filmpje 'Gebaken lucht' op Youtube.

- terug naar boven -

23-03-2012: Bijeenkomst: Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven

Bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan of gevaarlijke activiteiten uitvoeren hoort een rampen­bestrijdingsplan. Dat plan hoort ervoor te zorgen dat bij een ramp de verantwoordelijke instanties adequaat reageren door de ramp te lijf te gaan, het publiek te informeren en te zorgen dat de milieu-ef­fecten van de ramp binnen de perken blijven. Dit gaat nogal eens mis. Soms heel dramatisch zoals bij Chemie-Pack in Moerdijk. Als omwonende vraag je je af hoe je er zeker van kunt zijn dat alles bij zo’n bedrijf goed geregeld is.

Dirk Zeeman omwonende van het bedrijf TWO Chemical Logistics (TWO) in Nijmegen, vroeg zich dat ook af. TWO is een internationaal bedrijf met een grote vestiging op het Nijmeegse industrieterrein: een hele straat met loodsen: stuk voor stuk vol gevaarlijke stoffen. De specialiteit van TWO is de op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Dat overslaan houdt in dat gevaarlijke stoffen uit grote containers worden herverpakt in kleinere hoeveelheden. Het bedrijf is veel groter dan Chemie-Pack in Moerdijk en Dirk Zeeman verwachtte dan ook een goed doordacht en geoefend rampenbestrijdingsplan. Na het rampenplan gelezen te hebben voelde hij zich echter niet gerustgesteld. Omdat Dirk Zeeman ook gemeenteraadslid is van de nabijgelegen gemeente Beuningen, nam hij het initiatief om de gemeente Beuningen er beter naar te laten kijken. Op haar beurt schakelde de gemeente Beuningen gezag­hebbende landelijke experts in zoals Ben Ale, professor Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU-Delft en Henk Jans, als arts-consultant eerder betrokken bij de ramp van Chemie-Pack. De werkgroep bestudeerde het plan en kwam tot de conclusie dat het rampenbestrijdingsplan van TWO tekort schoot. Een bloemlezing uit hun zorgen: ieder scenario van een ramp wordt maar een keer in de negen jaar geoefend; er wordt onvoldoende rekening gehouden met een brand ’s nachts; de mede­werkers zijn maar matig deskundig; van de 12.000m2 heeft maar 450 m2 een sprinklerinstallatie en ga zo maar door. Ook zullen de duizenden mensen, die in de omgeving van TWO wonen, bij een ramp waarschijnlijk tevergeefs de gemeente bellen, want over de communicatie was nog nauwelijks nagedacht.   

In Nederland staan op veel plaatsen bedrijven met gevaarlijke stoffen of gevaarlijke activiteiten. Wij vragen ons af wat je als omwonende eraan kunt doen om te zorgen dat de situatie waarin je woont zo veilig mogelijk is.

Om te leren van de verhalen van Dirk Zeeman en Henk Jans organiseerde Leefmilieu 23 maart 2012 een bijeenkomst "Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven".

Op 10 maart 2012 plaatste de Gelderlander de ingezonden brief van Leefmilieu over TWO en de bijeenkomst die Leefmilieu hierover organiseerde.
Bekijk hier de ingezonden brief van Leefmilieu van 10-03-2012.

Lees hier het verslag van de Bijeenkomst van 23-03-2012:
Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven.

Wilt u weten welke risicovolle bedrijven er in uw buurt zijn?
Ga dan naar: http://www.risicokaart.nl/

- terug naar boven  -

Onderwerpen: