Home | milieuklacht melden

Wij adviseren u uw gezondheidsklacht altijd te melden bij de GGD in uw regio en milieuklachten ook bij uw eigen gemeente. U vindt de GGD in uw regio door te kijken op de kaart: http://www.ggd.nl/.

De provinciale meldpunten die hieronder staan, geven de meldingen vaak ook door aan de betrokken gemeenten.

Daarnaast kunt u ook terecht bij de onderaan genoemde meldpunten voor laagfrequent geluid, houtrook of elektrogevoeligheid.

Provinciale meldpunten
Milieuklacht melden Gelderland
Milieuklacht melden Noord-Brabant
Milieuklacht melden Zuid-Holland
Milieuklacht melden Groningen
Milieuklacht melden Friesland
Milieuklacht melden Utrecht
Milieuklacht melden Overijssel
Milieuklacht melden Drenthe
Milieuklacht melden Limburg
Milieuklacht melden Flevoland
Milieuklacht melden Zeeland
Milieuklacht melden Noord-Holland kan via een van de volgende meldpunten:
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
- Regionale uitvoeringsdienst Noord Holland Noord
- Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
- Omgevingsdienst IJmond

Regionale meldpunten
DCMR   -  de gezamenlijke milieudienst van de gemeenten in het Rijnmondgebied en de provincie Zuid-Holland.

Meldpunt laagfrequent geluid
- Stichting laagfrequent geluid: Stuur uw melding naar: info@laagfrequentgeluid.nl of sluit u aan bij de
  Facebookpagina: https://www.facebook.com/pages/Stichting-Laagfrequent-Geluid/59101270768...

Melden houtstookoverlast
- https://www.luchtfonds.nl/melding-doen-van-overlast/
- https://www.stookwijzer.nu/complaint/location 

Bij de Stookwijzer krijgt u eerst een pagina met de vraag "Voor welke locatie wilt u advies?". Als u hier uw locatie invult, krijgt u een scherm waar u uw klacht kunt melden.
Het RIVM gebruikt deze meldingen om inzicht te krijgen in de stookoverlast landelijk. Soms wordt uw melding ook doorgestuurd naar uw gemeente.

Meldpunt voor elektrogevoeligheid
- Stichting EHS https://stichtingehs.nl/wat-kan-ik-doen/meld-je-klachten

 

 

Onderwerpen: