Home | symposia en workshops | 2006

Op deze pagina vindt u een overzicht van de workshops en symposia die Leefmilieu in 2006 heeft georganiseerd.


De volgende symposia / workshops worden hier beschreven:

 

6 december 2006: Burgers helpen burgers en overheden.

Op 6 december 2006 hielden de voorzitter van Leefmilieu en Loes van Wersch (vergunningverlener Gemeente Nijmegen) een workshop over "Burgers helpen burgers en overheden" op het congres Gezondheid en Milieu van de GGD Nederland. In deze workshop werd de relatie burger en lokale overheid vanuit twee kanten belicht: vanuit de lokale overheid en vanuit de milieubeweging.
Lees hier de samenvatting
Bekijk hier de powerpointpresentatie

- terug naar boven -
 

5 oktober 2006: Symposium: Ondersteuning van burgers, hoe kan dat beter?

Erik v Kaathoven Veel milieuvragen waar bewonersgroepen mee worstelen zijn lastig en vergen veel deskundigheid. Vanuit het uitgangspunt dat de huidige situatie niet ideaal is organiseerde de vereniging Leefmilieu op 5 oktober 2006 in Nijmegen het symposium: ’Ondersteuning van burgers bij milieuvraagstukken, hoe kan dat beter?’ Zowel vertegenwoordigers van bewonersgroepen als organisaties op het gebied van milieu en gezondheid leverden een bijdrage aan de dag. Er waren negen workshops en plenaire lezingen.
Bekijk hier het programma, de presentaties en verslagen van deze dag.
 

- terug naar boven -
 

Debat elektrosmog druk bezocht: voorzorg goed uitgangspunt beleid

Op 20 maart 2006 debat electrosmogheeft Leefmilieu samen met het meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu en milieuwinkel de Broeikas in Lux een debat georganiseerd over electrosmog. De avond ging over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling en het beleid van de overheid. Het was een drukbezochte bijeenkomst waarin Michiel de Haas van het Nibe (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) de eerste spreker was. Zijn verhaal over elektrostress en gezondheid had als uitgangspunt dat elektromagnetische straling wel degelijk effect heeft op het menselijk lichaam. Onderzoeken geven aan dat er voldoende aanwijzingen zijn dat bij de huidige normstelling gezondheidseffecten kunnen optreden. Het voorzorgsprincipe zou volgens hem stringenter gehanteerd moeten worden. Het goede nieuws is dat je met afschermingmaatregelen de belasting kunt verminderen tot wel 1% van de oorspronkelijke blootstelling. De tweede spreker, Rik van de Weerdt, van de GGD, vertelde onder meer dat onderzoeksresultaten heel erg wisselend zijn. Biologische mechanismen hebben we nog niet ontdekt ñ dus een verband met blootstelling aan EM-velden is nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Behalve thermische effecten is nog niet bewezen dat er schade optreedt. Na de inleidingen ontspon zich een levendig debat met de ander panelleden en de zaal. De voorzitter had soms moeite om het debat in goede banen te leiden. Aan het eind van de avond was de belangrijkste aanbeveling dat er zeker meer onderzoek gedaan moet worden waarbij ook burgers (met klachten) betrokken worden. Bij een locatiekeuze voor een GSM-mast zal men ook de omwonenden moeten betrekken. Verder zou men bij het beleid het voorzorgsprincipe moeten hanteren in plaats van dat klagers moeten bewijzen dat er geen gezondheidsschade optreedt.

Lees hier een kort verslag van het debat. (doc)
Het uitgebreide verslag kun je hier lezen. (doc)


- terug naar boven -

Onderwerpen: