Home | symposia en workshops | 2010

Op deze pagina vindt u een overzicht van de workshops en symposia die Leefmilieu in 2010 heeft georganiseerd.


De volgende symposia / workshops worden hier beschreven:

30 november 2010: Publieksdebat nanodeeltjes en hun risico’s voor het milieu

Op 30 november organiseerde de vereniging Leefmilieu een debat over nanodeeltjes en milieu. Professor Dik van de Meent van de Radboud Universiteit Nijmegen en Nico van den Brink van Alterra uit Wageningen lichtten in twee korte presentaties de stand van zaken van de kennis op dit gebied toe. Er ontspon daarna een levendige discussie waaraan een groot deel van de aanwezigen een bijdrage leverde.
Nanodeeltjes reageren, volgens Dik van de Meent, door hun afmetingen anders. Ze zijn zo klein, dat ze bijvoorbeeld in de lucht blijven zweven, omdat de zwaartekracht geen vat op ze heeft. Het gaat volgens de onderzoekers om de juiste inschatting van de risico’s. Als bekend is wat de gevaren zijn, kan worden beoordeeld of je een toepassing wenst. De vraag die je hierbij tegelijk kan stellen is voor wie is het een kans en voor wie zijn de baten? Voor wie is het een bedreiging en voor wie zijn de kosten?
Marga Jacobs, voorzitter van Leefmilieu, wil dat er beter beleid gemaakt wordt over de afweging van deze kosten en baten. De nanodeeltjes worden immers al in honderden producten toegepast. De huidige regels voor chemische stoffen en productveiligheid blijken niet afdoende voor de nanomaterialen.
De onderzoekers geven aan, dat ze wel degelijk kansen zien voor nanotechnologie, maar toch ook bezorgd zijn. Zo herinnert Nico van den Brink er aan dat de wetgeving rondom PCB’s pas werd aangescherpt, nadat er dode vogels waren gevonden.
Het debat stond onder leiding van Rob Jaspers, journalist van de Gelderlander, die met prikkelende vragen de panelleden en de zaal uitdaagde om tot diepere inzichten te komen.

Hieronder kunt u de presentaties inzien:
- Dik van de Meent: Nano en (leef)milieu
- Nico van den Brink: Nanodeeltjes in het milieu, zijn er echt risico’s?

nanodebat
 

- terug naar boven -
 

12 november 2010: Gebruik van pesticiden: het kan echt minder

Pesticiden zijn slecht voor de gezondheid, er is bijvoorbeeld negatieve invloed op vruchtbaarheid en voortplanting, zo leerden de aanwezigen 12 november op de workshop ‘Gemeenten en particulieren tuinieren gezonder zonder pesticiden’. Gelukkig kan gebruik van pesticiden minder of zelfs helemaal uitgebannen worden als het gaat om openbaar en particulier groen. De gemeente Nijmegen presen¬teerde haar weg naar uitbanning van chemicaliën bij het groenonderhoud. Het zoeken naar de juiste aanpak en beeldkwaliteit kost tijd, en voorlichting aan de burgers is van groot belang. Vegen en de ‘WAVE-methode’ (met heet water wegspuiten van onkruid) vergen een andere frequentie van onder¬houd dan de traditionele methoden. Uiteindelijk is men nu steeds meer tevreden over het resultaat. De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren uit Vlaanderen, vertelde over haar grootschalige voorlichting aan overheden en particulieren. Op de website www.zonderisgezonder.be is een zeer grote hoeveelheid informatie te vinden over milieuvriendelijker tuinieren. Beginnend bij de juiste aanleg en beheersplannen, maar ook tips hoe ongewenste gasten milieuvriendelijk verwijderd kunnen worden. Burgers kunnen in Vlaanderen in sommige steden ook een ecotuinscan laten uitvoeren en zo tips krijgen om hun tuin te verbeteren. Dit zou een mooi idee zijn voor Nederlandse gemeenten om op te pakken.
Algemene conclusie van de workshop was dat ook in Nederland veel meer voorlichting gegeven moet worden over de schadelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen die te koop zijn en bruikbare alternatieven. logo HEAL Daarnaast moeten we af van de gedachte dat elk sprietje onkruid verwijderd moet worden en elke mier meteen vernietigd moet worden, de woorden ‘onkruid en ongedierte’ zouden wat minder vaak in de mond genomen moeten worden. De workshop werd georganiseerd in samenwerking met HEAL, een Europese organisatie die zich inzet voor een goed en gezond milieu.

Bekijk hieronder het verslag van de workshop en de presentaties.
Verslag van de workshop.
Claudia van Steen: Inleiding Leefmilieu.
Fred Aalders: De bestrijdingdmiddelen voorbij.
Nel Roeleveld: Pesticiden en zwangerschap.
Greet Tijskens_Reductie van bestrijdingsmiddelen.
Anne Stauffer:Sick of Pesticides.

natuur-banner

 

- terug naar boven -
 

5 november 2010: Symposium: De milieueffecten van nanoproducten

In opdracht van de vereniging Leefmilieu hebben studenten van de Universiteit van Utrecht de risico’s van nanodeeltjes onderzocht van drie verschillende toepassingen. Toepassingen op uiteenlopende terreinen: cosmetica, kleding en brandstof voor auto’s.
In het symposium van 5 november maakten betrokken deskundigen de balans op. Welke vragen blijven nog over en vooral welke conclusies kunnen we hieruit afleiden voor het milieubeleid rond nanodeeltjes.
Klik hier om het programma te bekijken.

 

Bekijk hieronder de presentaties en de verslagen van de parallelsessies.
- Marga Jacobs: Risico's van nanodeeltjes onderbelicht.

Judith de Graaf Parallelsessie Nanozilver in kleding :
- Susan Wijnhoven: Nanozilver in textiel.
- Victor Winter: project nanozilver.
- Verslag parallelsessie nanozilver in kleding.

Parallelsessie nano-ceriumoxide in diesel:
- Cassee Flemming_Cerium Oxide.
- Johan Vollenbroek: Ceriuminbrandstof.
- Verslag parallelsessie nanoceriumoxide in diesel.

Parallelsessie Titanium- en zinkoxide in zonnebrandcrème:
- Maureen Butter: Titanium en zink in cosmetica.
- Verslag parallelsessie titanium- en zinkoxide in zonnebrandcreme.
 

 

- terug naar boven -
 

12 oktober 2010 te Utrecht. Nanotechnologie en andere risico's

Op 12 oktober 2010 gaf Marga Jacobs in Utrecht een presentatie aan master en PhD-studenten op het gebied van toxicologie. De presentatie "Nanotechnology and other risks", vormde een onderdeel van de zogenoemde PET-course (Postgraduate Education on Toxicology). Omdat er ook internationale studenten deelnamen aan deze cursus is de presentatie in het Engels gehouden.

Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst- PDF bestand
Bekijk hier de (Engelse) presentatie van Marga Jacobs (Leefmilieu) - PDF
 

- terug naar boven -
 

15 juni 2010: Slotdebat Nanokaravaan in Utrechts debatcentrum TUMULT

In het afgelopen half jaar trok de Nanokaravaan langs vijf sciencecafés in Nederland. Daarbij kwamen verschillende facetten aan de orde over de techniek op de miljoenste millimeter. Wat zijn de voor- en nadelen van deze innovatieve wetenschap? Openen wij met deze minuscule technologie de doos van Pandora, zoals gezegd werd over gentechnologie, of opent het nieuwe kansen?

Tijdens het slotdebat van de Nanokaravaan discussiërden een politicus, een specialist op het gebied van burgerparticipatie bij milieu en gezondheidsvraagstukken, en een wetenschapper met een helikopter visie. De centrale vraag luidt: Hoe moeten we de publieke discussie over nanotechnologie voeren? Wat zijn de opvattingen en argumenten van het Nanokaravaan publiek? Heeft de burger invloed op de ontwikkeling van nanotechnologie? Hoe sluiten we aan bij de kennis en behoeften van het brede publiek?
Met onder meer: Sharon Gesthuizen (lid Tweede Kamer voor SP) Marga Jacobs (voorzitter vereniging Leefmilieu), Dave Blank (wetenschappelijk directeur Mesa+ Instituut voor nanotechnologie) en Marcel Hulspas (De Pers).

Anne Dijkstra, onderzoeker publieke participatie en nanotechnologie Universiteit Twente, heeft de Nanokaravaan wetenschappelijk begeleid. Rondom en tijdens de bijeenkomsten heeft zij onderzocht hoe het publiek over nanotechnologie denkt. Tijdens het slotdebat presenteerde zij de resultaten van haar onderzoek.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

- terug naar boven -
 

13 april 2010 te Nijmegen: presentatie uitkomsten onderzoek nanozilver

Een nieuwe technologie waarin enorm geïnvesteerd wordt en waarvan heel veel verwacht wordt is nanotechnologie. Leefmilieu zet zich al meerdere jaren in om mee te denken over de onbekende effecten op mens en milieu van deze technologie. Dit doet ze onder andere door studenten van de Universiteit Utrecht onderzoek te laten uitvoeren. In opdracht van Leefmilieu is er een onderzoek gedaan naar het nanodeeltje met de grootste milieurisico’s: nanozilver. Nanozilver heeft een bacteriedodende werking, daarom wordt de stof toegepast in desinfecterende sprays en kleding. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de sokken met nanozilver, die verkocht worden tegen zweetvoeten. Mocht u nog nooit sokken met nanozilver in de winkel tegengekomen zijn, dan kan dat kloppen. De producent hoeft namelijk niet op het etiket te zetten dat er nanozilver in de sokken zit.
Dat nanozilverdeeltjes na verloop van tijd in het milieu komen staat vast. De desinfecterende sprays worden met het douchen eraf gewassen en de sokken verliezen bij iedere wasbeurt meer van hun zilvernanodeeltjes. Die nanodeeltjes belanden dan in het milieu, waar ze ook nuttige bacteriën in bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties doden.

De studenten, die voor Leefmilieu het onderzoek uitvoeren, hebben op 13 april hun resultaten gepresenteerd.
- Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst
- Klik hier om het Adviesrapport over nanozilver te lezen (38 paginas)
- Bekijk hieronder de presentatie
 


Klik op het pijltje (driehoekje) onderin het plaatje om de presentatie op te halen van internet.
Klik daarna steeds opnieuw op het pijltje om naar het volgende beeld te gaan.


- terug naar boven -
 

Februari 2010: Lijsttrekkersdebat over de toekomst van het Nijmeegse groen

Op 11 februari zaten we nog midden in de winter met veel sneeuw en gladde wegen. Toch vonden meer dan honderd mensen de weg naar scholengemeenschap SSGN voor het lijsttrekkersdebat over het groen in Nijmegen, georganiseerd door de vereniging Leefmilieu.

De stellingen werden gepresenteerd door mensen uit de verschillende wijken en gingen in op veel facetten van de spanning tussen groen en bouwen:

  1. Stop het verder verdichten van de stad
  2. Investeer in onderhoud groen binnen de stad in plaats van buiten de stad
  3. Het verstenen van voortuinen zou aangepakt moeten worden.
  4. Groen in de stad moet voor iedereen in de directe woonomgeving te zien zijn.
  5. Bouw om oude bomen heen.
  6. Handen af van het Goffertpark, geen boom eraf.
  7. Iedere wijk zijn natuurspeeltuin, te beginnen met de versteende wijken.

De politici kwamen goed beslagen ten ijs. Ze bleken allemaal van oordeel dat de omvang van de parken in de stad niet verminderd moest worden ten behoeve van nieuwe bouwplannen. Maar toen Rob Jaspers, journalist van de Gelderlander en leider van het debat, dieper in ging op de plannen voor de uitbreiding van het Goffertstadion in het Goffertpark bleek alleen Groen Links, in de persoon van wethouder Jan van der Meer helemaal tegen. Die vond dat er maar elders een topsportlocatie gebouwd moest worden. De andere politici wilden over de uitbreiding van het Goffertstadion en daarmee de aantasting van het Goffertpark nog wel nadenken als er financieel gezonde plannen zouden komen. Kortom: de politici zijn zich ervan bewust dat het groen in de stad van belang is. In concrete gevallen zal er echter nog veel inzet vanuit de bewoners moeten komen om ze ook bij die les te houden.

 

- terug naar boven - 
 

Onderwerpen: