Home | marga jacobs milieuprijs

Logo Marga Jacobs MilieuprijsDe ‘Marga Jacobs Milieuprijs is een tweejaarlijkse milieuprijs en wordt  uitgereikt aan iemand die zich onderscheidt door zijn/haar inzet voor een beter leefmilieu. De prijs is ingesteld als eerbetoon aan de in 2020 overleden milieuactiviste Marga Jacobs.

Direct naar:

- Antoinette Verbrugge wint eerste ‘Marga Jacobs Milieuprijs’
- 28 januari 2024 uitreiking eerste Marga Jacobs Milieuprijs
- Waarom de Marga Jacobs Milieuprijs
- Wie nomineert u voor de Marga Jacobs Milieuprijs
- Wie komt voor de Marga Jacobs Milieuprijs in aanmerking
- Over Marga Jacobs
- Hoe nomineert u een persoon die de prijs verdient?
- Logo Marga Jacobs Milieuprijs
- Affiche Marga Jacobs Milieuprijs

 

Antoinette Verbrugge wint eerste ‘Marga Jacobs Milieuprijs’

Antoinette Verbruggen wint 1e Marga Jacobs MilieuprijsNijmegen, 28 januari 2024 - Antoinette Verbrugge uit Wijk aan Zee, de drijvende kracht achter ‘Gezondheid op 1’, heeft de eerste Marga Jacobs Milieuprijs gewonnen. Ze ontving de prijs vandaag uit handen van juryvoorzitter Margot Ribberink voor haar inzet voor de gezondheid van omwonenden van Tata Steel. De tweejaarlijkse prijs is ingesteld als eerbetoon aan de in 2020 overleden milieuactiviste Marga Jacobs en is nu voor het eerst uitgereikt.

De jury* was erg te spreken over de inzet en werkwijze van winnaar Verbrugge. Juryvoorzitter Ribberink: ‘Antoinette gebruikt een variatie aan strategieën om mensen te ‘empoweren’, van klassiek mobiliseren, informeren en bewust maken tot het zoeken van interactie met kunstenaars en theatermakers. Ze zoekt zelfs de verbinding in het theater met in de zaal ook mensen van Tata Steel. Dat is heel vernieuwend!’ De jury was ook onder de indruk van hoe Verbrugge vanuit het lokale, allerlei landelijke milieu-, gezondheids- en verwante experts en organisaties weet te verbinden. Ribberink: ‘Dat is hard nodig want niet alleen in de IJmond gaat het slecht met gezondheid van mensen in relatie tot het milieu, dat is helaas op veel meer plaatsen het geval. Antoinette is dan ook een voorbeeld in de geest van Marga Jacobs.

Lof voor alle genomineerden

Andere genomineerden voor de Marga Jacobs Milieuprijs waren, Kien van Hövell tot Westerflier van Landgoed Grootstal, Roderick Peters, fijnstof/citizen science in Lent en Maria Berkers van Stop de Stank uit Deurne. De jury had veel lof voor alle vier de genomineerden en had het liefst alle vier de prijs gegund. Ze had dan ook mooie woorden voor de andere genomineerden.

Lees hier het hele persbericht

Het juryrapport

Minicollege van Pieter Leroy

Column van Rob Jaspers

Herinnering aan Marga van Henk Nijhuis

Herinnering aan Marga van Rutger Jan Pessers

Herinnering aan Marga van Eric van Kaathoven

28 januari 2024 uitreiking eerste Marga Jacobs Milieuprijs

Op zondagmiddag 28 januari (14.30- 17.00 uur) wordt bij First things first in de oude HONIG fabriek in Nijmegen de allereerste Marga Jacobs Milieuprijs uitgereikt.

Thema van de dag: Milieupositivisme in een dramatische wereld, hoe houd je energie?

De jury zal de prijs uitreiken aan de winnaar en de keuze toelichten. In het programma zullen daarnaast diverse sprekers reflecteren op het thema van de middag. Tevens is er  is een muzikale omlijsting en gelegenheid tot napraten.

Waarom de Marga Jacobs Milieuprijs

IFoto Marga Jacobsn 2020 overleed Marga Jacobs, voorzitter van de vereniging Leefmilieu (zie foto). Een groot deel van haar leven heeft ze zich belangeloos ingezet voor het ondersteunen van mensen die opkomen voor het lokale leefmilieu. Zij deed dat met veel passie en op een geheel eigen wijze waarbij ze mensen steeds met elkaar wist te verbinden.

 

Het bestuur van Leefmilieu heeft het initiatief genomen om Marga te eren met een tweejaarlijkse milieuprijs. Daarmee willen we tegelijkertijd mensen een pluim geven die zich met vergelijkbare energie als Marga inzetten voor een beter leefmilieu.

 

Wie nomineert u voor de eerste ‘Marga Jacobs Milieuprijs’?

Begin 2024 wordt de Marga Jacobs Milieuprijs voor de eerste keer uitgereikt.

De jury bestaat uit emeritus hoogleraar Milieukunde Pieter Leroy, weervrouw Margot Ribberink, journalist Rob Jaspers, voorzitter van vereniging Leefmilieu, Claudia van Steen, en echtgenoot van Marga Jacobs, Wil Janssen.

 

 =>    De termijn om iemand te nomineren is inmiddels gesloten.    <=

  

Iemand nomineren die wel een pluim verdient en aan een of meerdere van de onderstaande criteria voldoet, kon tot uiterlijk 30 oktober 2023, deze termijn is imiddels gesloten. Nominaties worden alleen met de jury gedeeld. Alleen de winnaar wordt uiteindelijk bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een aanmoedigingsprijs van 500 euro en een uniek kunstwerk. 

De prijsuitreiking vindt 28 januari 2024 plaats in Nijmegen, de genomineerde dient op die dag dus wel beschikbaar te zijn.

Wie komt voor de Marga Jacobs Milieuprijs in aanmerking

Genomineerd kunnen worden: mensen die zich inzetten voor verbetering van het lokale of regionale leefmilieu en zich daarbij onderscheiden. In dit kader dienen kandidaten te voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

 • Het empoweren van gewone burgers en burgergroepen zodat ze problemen in hun leefomgeving zelf aan kunnen pakken, bijvoorbeeld door:
  • Het bieden van ondersteuning en deskundigheid;
  • Het organiseren van informatiebijeenkomsten en workshops;
  • Zicht te geven op handelingsperspectief;
  • Burgers en groepen met elkaar in contact te brengen bijvoorbeeld door het organiseren van bewonersbijeenkomsten;
  • Samen te werken en van elkaar te leren;
  • Mensen te motiveren, bijvoorbeeld door kleine overwinningen te vieren.
 • Zelfstandig of in overleg met bewonersgroepen bij te dragen aan het oplossen van actuele knelpunten met betrekking tot het leefmilieu, bijvoorbeeld door:
  • Waar nodig te coördineren, initiatieven te nemen, en te zoeken naar alternatieven;
  • In overleg te gaan met bedrijven, vergunningverleners en handhavers;
  • Te zoeken naar verbinding met oog voor de positie van de ander;
  • Te zoeken naar juridische mogelijkheden;
  • Waar nodig het indienen van zienswijzen, bezwaren en beroep;
  • Het mobiliseren van de benodigde deskundigheid.

Daarbij zijn één of meerdere van de volgende steekwoorden van toepassing die kenmerkend waren voor de aanpak van Marga en die de jury graag terugziet in voorgedragen kandidaten voor de prijs: energieke inzet, aanstekelijke passie en enthousiasme, doorzettingsvermogen, positiviteit  / optimisme bij tegenslagen, vernieuwingskracht, besluitvaardigheid, verbindend, gezelligheid en luchtigheid.

Over Marga Jacobs

Foto Marga Jacobs presenteertMarga Jacobs was een krachtige vrouw die burgers vanuit hun betrokkenheid en passie bij elkaar wist te brengen en te motiveren om samen een vuist te maken tegen misstanden in de aantasting van het lokale leefmilieu.

Marga Jacobs was sinds eind jaren negentig actief voor de vereniging Leefmilieu waarvan zij sinds 1998 voorzitter was. Leefmilieu is een organisatie die zich inzet voor een groen en gezond leefmilieu, waarin mensen veilig kunnen wonen en werken, zonder gezondheidsschade door milieubelasting en milieuoverlast. Bijzonder is dat Leefmilieu kennis (in universiteitsstad Nijmegen ruim aanwezig) bundelt en inzet om bewoners die kampen met milieuproblemen te ondersteunen. Met die ondersteuning kunnen zij een meer gelijkwaardige strijd voeren tegen vervuilende bedrijven en overheden die de gezondheid van mensen en de natuur te weinig beschermen.

Onder Marga Jacobs’ bezielende leiding behaalde de vereniging in samenwerking met anderen grote successen. Zo zette ze de problematiek van fijn stof op de kaart in reactie op milieu- en gezondheidsonderzoeken in Nijmegen en het nabijgelegen dorpje Weurt, voerde succesvolle actie tegen vliegasverwerkend bedrijf VASIM (inmiddels een culturele hotspot), vocht als een van de weinige milieuorganisaties milieuvergunningen aan maar ging toen daar ruimte voor was ook in overleg met overheden en bedrijven. De vereniging groeide en verbreedde haar werkgebied: van het lokale (Nijmegen) tot heel Nederland. En inhoudelijk van een focus op luchtverontreiniging naar ook biomassa (bijstook palmolie), stikstofuitstoot van de veeteelt, en de uitstoot van houtkachels.  

Marga Jacobs viel daarbij op om een zeer menselijke aanpak. Ze gaf om de mensen, hoorde hun klachten en wist keer op keer succes te behalen in het daadwerkelijk en op feiten gebaseerd laten veranderen van de leefomgeving van veel Nijmegenaren en Nederlanders.

Hoe nomineert u een persoon die de prijs verdient?

Weet u iemand die wel een pluim verdient en aan een of meerdere van de bovenstaande criteria voldoet, nomineer hem, haar of hen dan uiterlijk 30 oktober 2023 door een mail te sturen aan: burgernetwerk@leefmilieu.nl  Nominaties worden alleen met de jury gedeeld. Alleen de winnaar wordt uiteindelijk bekend gemaakt. U kunt dus gerust iemand nomineren! De winnaar ontvangt een aanmoedigingsprijs van 500 euro en een uniek kunstwerk. 

De prijsuitreiking vindt 28 januari 2024 plaats in Nijmegen, de genomineerde dient op die dag dus wel beschikbaar te zijn.

Om de nominatie te kunnen beoordelen heeft de jury uiteraard informatie nodig. U bent geheel vrij in welke vorm u deze informatie aanlevert (geschreven, gesproken, in beeld, ….). Wel moet de nominatie minimaal onderstaande informatie bevatten:
 

 • Gegevens over uzelf en anderen die de nominatie ondersteunen
  • uw eigen gegevens (denk aan naam, adres, functie, telefoon, email, ...)
  • zijn er meer mensen die uw nominatie ondersteunen (plus hun gegevens)
  • wie is de contactpersoon voor deze nominatie
 • Gegevens over degeen die u nomineert, denk aan
  • naam, adres, functie, telefoon, email, ..
  • is degene die u nomineert op de hoogte van de nominatie, of blijft dit een verassing?
 • Gegevens over de activiteiten van de genomineerde, denk aan
  • aard van de activiteit
  • waar vonden deze plaats
  • in welke periode
  • in welke hoedanigheid/rol (burger, vrijwilliger, functionaris, ….)
  • eventueel behaalde resultaten
 • Waarom heeft u deze persoon genomineerd, denk aan
  • wat maakt (de inzet van) deze persoon zo bijzonder en waaruit blijkt dat
  • wat is het belang / effect van deze inzet voor het leefmilieu / de leefomgeving
 • Eventuele onderleggers, denk aan
  • documenten zoals verslagen, brieven, bezwaren, bijeenkomsten, artikelen,..
  • media-aandacht
  • fotos, film
 • En verder natuurlijk alle andere informatie die u volgens u belangrijk is.

Succes met het indienen van uw nominatie!

Logo Marga Jacobs Milieuprijs

 

Het Logo voor de Marga Jacobs Milieuprijs is ontworpen
door visueel ontwerper Montse Hernández i Sala.

 

 

 

Affiche Marga Jacobs Milieuprijs

Affiche Marga Jacobs Milieuprijs

 

 

 

 

 

Onderwerpen: