Home

  Ontvang gratis de Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Leefmilieu – Jaargang 7 - nummer 4 - september 2009

 

Deze keer een wat kortere Nieuwsbrief dan u van ons gewend bent. We willen u namelijk tijdig de uitnodiging sturen voor een bijeenkomst op 24 september in Nijmegen. Voor Nijmegenaren is het een unieke kans om op een bijzondere manier mee te doen om een burgervisie op het groen te ontwikkelen. Woont u niet in Nijmegen maar bent u wel benieuwd naar de aanpak? Neem dan ook gerust contact op met ons, dan overleggen we op welke manier u hierbij betrokken kunt worden.

 

Inhoud van de nieuwsbrief:
1. Burgervisie voor de toekomst van een groen Nijmegen
2. Jarenlange samenwerking met MOB werpt veel vruchten af
3. Grotere rol voor kennis van burgers
4. Kort nieuws uit de vereniging
 

1. Burgervisie voor de toekomst van een groen Nijmegen

Voor de leefbaarheid van een stad zijn parken, bomen en bloemen van groot belang. Het platform Groen Nijmegen zet zich in heel Nijmegen in voor het behoud van het groen. Maar de vraag is wat willen we voor de toekomst. Moeten er meer natuurspeeltuinen komen of juist meer parkjes om in te wandelen? Zijn de grote bomen in de lanen van belang of perken met bloemen? Van u willen graag weten welke betekenis het groen voor u heeft.
Het bureau Maak-architectuur heeft daarvoor, samen met het Platform Groen Nijmegen, een aanpak ontwikkeld. Leefmilieu heeft hiervoor het initiatief genomen.
We vragen mensen met belangstelling voor groen om op twee verschillende dagen een dagboekje in te vullen, gericht op de beleving van het groen. Het kost niet veel tijd, maar het levert een schat aan informatie. Met deze informatie ontwikkelen we een visie voor de toekomst, die geworteld is in wat u belangrijk vindt.

Hebt u belangstelling? Op 24 september om 20.00 uur wordt de aanpak uitgelegd in een korte bijeenkomst. Omdat de dagboekjes op maat voor de deelnemers worden gemaakt, moet iedereen zich vooraf opgeven. Stuur een mailtje naar m.jacobs@leefmilieu.nl en vermeld uw naam en adres. Bellen kan ook naar 024-3780384.
Iedereen die zich opgeeft ontvangt in de week van 24 september nog een aparte uitnodiging met daarop de plaats van de bijeenkomst (omgeving Goffert) en de agenda. Als de visie af is wordt deze aangeboden aan het gemeentebestuur, uiteraard wordt u daarvoor dan ook uitgenodigd. De Koninklijke Heidemaatschappij (www.knhm.nl) ondersteunt dit initiatief met geld en advies.

Datum:    24 september 2009
Plaats:    Nijmegen, Wijkcentrum De Klokkentoren, Slotemaker de Bruineweg 272
Tijd:        20.00 uur (tot 21.30 uur)
Opgave:  Vooraf via mail bij m.jacobs@leefmilieu.nl, of telefonisch via 024 - 3780384

Reageer wel voor 20 september

 

- terug naar boven -

 

2. Jarenlange samenwerking met MOB werpt veel vruchten

Al jarenlang werkt de vereniging Leefmilieu samen met MOB, de afkorting voor Mobilisation for the Environment. MOB, gevestigd in Nijmegen is een organisatie die milieugroepen en overheden ondersteunt met deskundig advies, zij werkt niet alleen in Nederland maar in heel Europa. De samenwerking tussen Johan Vollenbroek van MOB en de vereniging Leefmilieu dateert al van meer dan 10 jaar geleden toen het vliegasverwekende bedrijf Vasim veel stofoverlast veroorzaakte in Nijmegen. De deskundige inbreng van MOB heeft toen een belangrijke rol gespeeld in de oplossing van het probleem.
Zwaartepunt in de samenwerking tussen MOB en Leefmilieu vormen milieuvergunningen van bedrijven met name wat betreft de aspecten: luchtvervuiling, energiegebruik en de bijstook van palmolie. Zoals bekend is de vereniging Leefmilieu tegen de bijstook van palmolie omdat daarvoor op grote schaal tropische oerwouden gekapt worden.
In de zaak van Unipol uit Oss die in de vorige Nieuwsbrief genoemd werd heeft MOB de deskundige inbreng geleverd tot en met de Raad van State. Dit was een belangrijke zaak omdat hiermee kwam vast te staan dat Leefmilieu op dat gebied juridische procedures kan voeren. Kortom een samenwerking die vruchten afwerpt voor ons en het milieu. Wij zijn de mensen van MOB daar dan ook heel dankbaar voor.

- terug naar boven -

 

3. Grotere rol voor kennis van burgers

Roel in 't Veld hield op 25 augustus, op het internationale congres Towards Knowledge Democracy in Leiden, een warm pleidooi voor een grotere rol voor de kennis van burgers bij de politieke beleidsvorming. De moderne ict mogelijkheden maken het volgens hem makkelijker om dit te verwezenlijken. Marga Jacobs gaf op de tweede dag van het congres, vanuit de ervaringen van Leefmilieu, een korte presentatie. Haar motto voor dit Engelstalige congres was: “For collaboration between community groups trust is more important than IT”. Ofwel, vrij vertaald in het Nederlands: "Voor samenwerking tussen bewonersgroepen is onderling vertrouwen belangrijker dan het gebruik van ict." Dit motto werd door meerdere sprekers, waaronder Roel in 't Veld (zie foto), overgenomen.

 

- terug naar boven -

 

4. Kort nieuws uit de vereniging

  • Deskundigenrapport over stadsbrug beschikbaar 19 augustus 2009: De Raad van State heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (meestal afgekort tot Stab), gevraagd om te adviseren over de stadsbrug. Het is een omvangrijk advies geworden dat veel bezwaren van tafel veegt. Er blijven echter ook nog behoorlijk wat kwesties overeind. Vooral de onduidelijkheid over het aantal rijstroken, worden het er vier, zes of acht, wordt uitgebreid aan de orde gesteld. Op dit moment wordt het advies door leden van Leefmilieu bestudeerd. Bent u geïnteresseerd. Een kopie van de stukken vindt u op de homepage van Leefmilieu.

  •  
  • Op bezoek bij Avans Hogeschool Actieve vrijwilligers, betrokken bij de websites van Leefmilieu, hebben op 18 juni een bezoek gebracht aan Avans Hogeschool in Breda. Op verzoek van de vereniging hadden studenten van de opleiding Bedrijfskundige Informatica twee adviezen gemaakt: één over de website www.leefmilieu.nl en één over www.wikilucht.nl. Gelukkig hadden ze deze adviezen niet alleen op papier gezet, maar ook concreet uitgewerkt in voorbeeld-websites. Onder leiding van Milieucentraal en Leefmilieu werkt een afstudeerder, Rob Kempe, verder aan wikilucht. We houden u op de hoogte.

- terug naar boven -

 

Onderwerpen: