Home

  Ontvang gratis de Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Leefmilieu– Jaargang 6 - nummer 4- augustus 2008

 

Leefmilieu probeert al vanaf haar oprichting burgers te ondersteunen die opkomen voor verbeteringen in hun leefomgeving. Wij weten uit eigen ervaring dat dat niet eenvoudig is. Hoe kom je aan de benodigde informatie? Bij wie moet je zijn? En als je dan, omdat je volhoudt, in inspraakprocedures belandt, hoe zitten die in elkaar? Op allerlei manieren proberen wij met de vereniging Leefmilieu ons steentje bij te dragen. We organiseren een symposium dat bewonersgroepen van informatie voorziet, we maken een website met de belangrijke rapportage luchtkwaliteit en brengen kennis over nieuwe milieuthema's, zoals nanotechnologie, onder de aandacht. Over al deze activiteiten en meer, leest u in deze Nieuwsbrief

 

Inhoud van de nieuwsbrief:  
1. Opkomen voor je eigen leefomgeving, hoe kan dat beter? lees verder ››
2. Verzamelen rapportages luchtkwaliteit 2006 is voor volhouders lees verder ››
3. GGD gaat onderzoeken hoe milieukwaliteit verandert door komst stadsbrug lees verder ››
4. Nanotechnologie klinkt moeilijk maar blijkt boeiend lees verder ››
5. Bestemmingsplannen gemeente Ubbergen toegankelijk met Google maps lees verder ››
6. Kies voor natuur bij de waterschapsverkiezingen lees verder ››

 

- terug naar boven -

 

1. Opkomen voor je eigen leefomgeving, hoe kan dat beter?

De vereniging Leefmilieu organiseert op 26 september een symposium voor alle bewonersgroepen in Nederland die zich inzetten voor verbeteringen in hun leefomgeving. Deze groepen stellen vragen bij de komst van een weg of parkeergarage, steven naar het behoud van hun park of willen dat er nu eindelijk iets gedaan wordt aan de overlast van een bedrijf. Maar regelgeving is complex en geschreven voor juristen en andere deskundigen en daarbij verandert die regelgeving ook nog voortdurend.
Dit symposium is bedoeld voor alle bewonersgroepen in Nederland die worstelen met dit soort vraagstukken en daarover geïnformeerd willen worden. Er zullen workshops zijn over nieuwe wet- en regelgeving maar ook ervaringen van geslaagde acties. Het symposium duurt de hele dag en vindt plaats in Nijmegen. Wil je het programma met nadere informatie ontvangen stuur dan een mailtje naar burgernetwerk@leefmilieu.nl of kijk op www.leefmilieu.nl (onder het kopje Burgernetwerk : symposia)

 

- terug naar boven -

 

2. Verzamelen rapportages luchtkwaliteit 2006 is voor volhouders

Voor de website van Leefmilieu over luchtkwaliteit, www.lokalelucht.nl is Leefmilieu bezig om de rapportages luchtkwaliteit 2006 van de gemeenten in te zamelen. Een recht toe recht aan klusje zou je zeggen, want rapportageplichtige gemeenten moeten deze rapportages maken én voor de burgers goed toegankelijk maken. Dit is vastgelegd in de Europese Wetgeving over luchtkwaliteit; letterlijk staat daar in artikel 8 lid 4 ‘Informatie aan het publiek en de in de leden 1 en 3 bedoelde organisaties moet duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk zijn’. Daarnaast verplicht ook het Verdrag van Aarhus de overheden hiertoe.
Dit blijkt toch even anders te gaan, want na twee brieven (één + herinnering) heeft een kwart (!) van de gemeenten nog geen inhoudelijke reactie gegeven; 12 % zelfs nog geen enkele reactie. Uiteraard vroegen wij om een digitaal exemplaar van de luchtrapportage, omdat wij het immers op de website willen plaatsen. Ook dat levert in een aantal gevallen problemen op: gemeenten hebben, tot onze verbazing soms alleen een papieren versie.

De hele exercitie heeft gemeenten echter ook tot verbeteringen aangezet, zo hebben verschillende gemeenten naar aanleiding van ons verzoek, zélf het rapport op hun website geplaatst of hebben zelfs het rapport speciaal hiervoor gedigitaliseerd. We wachten de reacties van gemeenten op de laatste herinnering nog tot na de zomervakantie af, dan pakken we echt door en gaan de gemeenten bellen die niet gereageerd hebben. We weten niet of het ons gaat lukken de website www.lokalelucht.nl helemaal compleet te maken, maar volhouden gaan we zeker.

 

- terug naar boven -

 

3. GGD gaat onderzoeken hoe milieukwaliteit verandert door komst stadsbrug

Veel mensen die langs het tracé van de toekomstige stadsbrug in Nijmegen wonen maken zich zorgen over het toekomstige extra verkeer. Daarom hebben omwonenden en Leefmilieu de GGD in 2007 gevraagd om een gezondheidseffectscreening uit te voeren. De GGD wilde dit wel. Maar omdat de besluitvorming over de stadsbrug was afgerond vond de gemeente Nijmegen dit een gepasseerd station. De GGD kwam daarom met het voorstel om te onderzoeken hoe de omwonenden de kwaliteit van de leefomgeving voor en na de komst van de stadsbrug ervaren. Dit monitoringsonderzoek houdt niet alleen rekening met de harde milieugegevens en wettelijke normen, maar onderzoekt ook de beleving van de omwonenden.
Op 30 juni 2008 is een overleg geweest met wethouder Lenie Scholten, gemeentelijke ambtenaren en de GGD over de mogelijkheden en haalbaarheid van een dergelijk onderzoek. Tijdens de bijeenkomst werd door een medewerkster van het RIVM uitgelegd wat een belevingsonderzoek inhoudt. Het RIVM heeft ervaring met zulke onderzoeken bijvoorbeeld naar de hinder van de Awacs in Limburg en het industrieterrein in Moerdijk.
Tijdens het overleg heeft de vereniging Leefmilieu zich sterk gemaakt voor het uitvoeren van het belevingsonderzoek en we zijn dan ook verheugd dat de gemeente Nijmegen aan de GGD de opdracht hiervoor gaat geven. Bewonersgroepen en Leefmilieu zullen in de begeleidingscommissie plaatsnemen.

 

- terug naar boven -

 

4. Nanotechnologie lijkt veraf maar komt snel dichterbij

Op 17 juni 2008 organiseerde de Vereniging Leefmilieu een studiebijeenkomst over nanotechnologie met medewerking van twee wetenschappers van de Raboud Universiteit Nijmegen. Jan Gerritsen en Duncan de Boer, beide werkzaam bij het Nanolab, namen de deelnemers mee in de wondere wereld van het materialenonderzoek op ultraklein niveau. Zo klein dat gewone microscopen niet toereikend zijn en gewone materialen andere eigenschappen krijgen. Aan de hand van korte filmpjes en bevlogen uitleg werd de aanwezigen veel duidelijker over de mogelijkheden die zo ontstaan. Mogelijkheden voor nieuwe medicijnen en veel rendabelere zonnecellen. Zoals iedere nieuwe technologie levert ook nanotechnologie vragen op. Vooral tijdens de presentatie van John Mens van de vereniging Leefmilieu kwam de discussie goed op gang omdat het hier ging over de toepassingen van nanodeeltjes. De snelle introductie van sommige van deze stoffen in consumentenproducten leverde vragen op. Vooral toen naar voren kwam dat zelfs de Voedsel en Warenautoriteit er niet gerust op is en aandringt op labelling van producten met nanodeeltjes. De aanwezigen hadden grote zorgen over het regelgeving die voor medicijnen en onderzoek wel toereikend lijkt maar voor de consumentenproducten de verantwoordelijkheid helemaal bij de bedrijven neerlegt. Meer informatie over nanotechnologie en haar effecten voor mens en milieu op www.leefmilieu.nl onder het kopje Nanotechnologie en Milieu.

Iedereen die belangstelling heeft voor een studiebijeenkomst kan zich aanmelden bij burgernetwerk@leefmilieu.nl. Wij nemen dan contact met u op. .

 

- terug naar boven -

 

5. Bestemmingsplannen gemeente Ubbergen toegankelijk met Google maps.

Onlangs was de gemeente Ubbergen niet te best in het nieuws vanwege haar slechte internettoegankelijkheid, maar daar wordt hard aan gewerkt: de gemeente heeft namelijk wél haar bestemmingsplannen goed toegankelijk gemaakt met behulp van Google maps. Eenvoudig kan je je jouw eigen huis of bijvoorbeeld het veldje naast je huis vinden, waarvan je je al lange tijd afvraagt welke bestemming dat eigenlijk heeft. Je vindt het via de Google maps op de gemeentelijke website en met een muisklik kom je bij het bestemmingsplan dat van toepassing is en weet je dus van de hoed en de rand.

Je kan ook eenvoudigweg je adres invullen. Op deze manier bespaar je een rit naar het gemeentehuis én kan je op elk gewenst tijdstip de bestemmingsplannen inkijken. Een goede service voor de burgers vinden wij, een voorbeeld voor andere gemeenten.

Nieuwsgierig?: kijk op www .ubbergen.nl – digitaal gemeente loket - producten en diensten – bestemmingsplannen.

 

- terug naar boven -

 

6.Kies voor natuur bij de waterschapsverkiezingen

Van 13 tot en met 25 november zijn er verkiezingen voor de nieuwe waterschapsbesturen. Laat uw stem niet verloren gaan! Natuur- en milieuorganisaties, waaronder IVN, Natuurmonumenten en de Gelderse Milieu Federatie, hebben de handen ineen geslagen en begin 2008 de lijst ‘Water Natuurlijk’ opgericht. Dit is een nieuwe ‘waterschapspartij’ die meedoet aan de waterschapsverkiezingen en extra belang hecht aan natuur en milieu. Stemmen voor het waterschap gaat schriftelijk per post. Begin november krijgt u een stembiljet toegestuurd. Gooi uw stembiljet niet op het oud papier! U kunt stemmen op kieslijsten in uw eigen waterschap. U stemt door het ingevulde stembiljet voor 25 november per post terug te sturen.


Uitgebreide verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten per waterschap zijn te vinden op www.waternatuurlijk.nl.

 

- terug naar boven -

 

 

 

 

 

Onderwerpen: