Home

December 2020. Houtstook in Nederlandse kolencentrales jaagt intensieve kaalkap in beschermde bossen in Estland en Letland aan. Uit data-analyse blijkt dat de boskap in de Baltische Staten in de laatste 10 jaar met een factor drie is toegenomen. De laatste 10 jaar zijn kapvergunningen in 20% van de Natura 2000-gebieden afgegeven. En in dezelfde periode hebben 14% van de oerbossen door houtkap hun beschermde status verloren. Het aantal bosvogels is de laatste decennia dramatisch afgenomen door dit verlies aan bosareaal.

 

stapels gekapt houtDe houtkap vindt plaats door systematische industriële kaalkap van grote bosarealen. De boskap heeft ernstige gevolgen voor het klimaat en de biodiversiteit in de bossen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Estse Natuurfonds en de Letse ornithologische vereniging: “De duistere kant van een houtpellet: verregaande effecten van houtkap in Estse en Letse bossen”. Het rapport beschrijft hoe intensief beheerde bossen en kaalkap kenmerkend zijn voor de bosbouwindustrie van beide landen. Diverse foto`s en grafieken in het rapport illustreren de effecten. Dit ondanks Europese regelgeving, normen en certificering die van kracht zijn om de natuur te beschermen. Het rapport wordt tegelijkertijd in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. Daar zijn energiebedrijven Ørsted (jaarlijks enkele miljoenen ton) en Drax (met jaarlijks 7 miljoen ton koploper) megaverbruiker van houtpellets.

 

In Nederland gaat het onder meer om de houtstook van energiebedrijf RWE in de kolencentrales Amer en Eemshaven. Samen goed voor een jaarlijkse verbranding van 2.5 miljoen ton houtpellets. De komende acht jaar worden jaarlijks in totaal 3.5 miljoen ton houtpellets in Nederlandse kolencentrales verstookt. Voor een totaal subsidiebedrag van 3.5 miljard euro.. Leefmilieu roept het kabinet en de Tweede Kamer op om de subsidie direct in te trekken en het geld te besteden aan woningisolatie en échte duurzame energie (zon, wind, bodemwarmte). Consumenten en bedrijven kunnen ervoor kiezen om geen energie af te nemen van Essent (het Nederlandse bedrijfsonderdeel van RWE) maar kiezen voor biomassa-vrije energie van bijvoorbeeld Easy Energy, Energie Van Ons, Pure Energie of Vrijopnaam.
Leefmilieu heeft meegewerkt aan de Nederlandse vertaling van het rapport.

 

Lees hier de Nederlandse versie van het rapport

 

Lees de Engelse versie op: https://elfond.ee/biomassreport

 

Lees hier een samenvatting van een aantal feiten en kengetallen in dit rapport

 

Money to burn

Een internationaal journalistiek onderzoeksproject met onder meer Investico en Argos, heeft een uitgebreide rapportage over dit onderwerp gemaakt onder de titel: Mony to burn.

 

Bekijk de projectpagina "Money to burn" op: https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/money-to-burn/nl.html

 

.

Onderwerpen: