Home
Symposium in het Titus Brandsma Memorial – Nijmegen 26 sept 2008–

Tips en Trucs

Probleemidentificatie
Bij het oppakken van een probleem zijn er verschillende stappen te onderscheiden. Aan elke stap gaat een vraag vooraf. Je begint hierbij met een probleemidentificatie. Vraag jezelf af wat het probleem is en waar je exact last van hebt. Vervolgens formuleer je wat je wilt bereiken. Wil je de ontwikkeling voorkomen of beperken? Het is belangrijk om dit alles goed te beschrijven zodat men weet waar men aan toe is. Als je doel niet duidelijk is kan je op het einde van de rit onderling onenigheid krijgen en dan vaak alsnog verliezen.


Johan Vollenbroek— Mobilisation for the environment (MOB)

GGD Krachtenveld
Het is ook van belang om het krachtenveld te identificeren. Wie neemt de uiteindelijke beslissing? Wie heeft invloed op de beslissing? Wie is straks de dupe? Zijn de gedupeerden mobiliseerbaar? Wie zouden actief kunnen helpen? Daarnaast dien je te weten hoe je aan geld en aan informatie kan komen.

Sporen
Er zijn verschillende activiteiten/sporen mogelijk om voor je doelstelling te gaan. Zo kan je het politieke spoor of het juridische spoor volgen, zowel bestuursrechtelijk als privaatrechterlijk. Daarnaast kan je werken met acties en media. Ook kan je proberen om in het geval van een multinational Non Governmental Organisations (NGO's) in het thuisland van het bedrijf aan te spreken. Verder kan je proberen om de financierders van het project aan te spreken of om contact te leggen met afnemers. Een andere mogelijkheid is om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer zelf. Overleg heeft bij MOB bij één derde van de gevallen succes. Het is niet aan te raden om dit zonder meer te doen, bijvoorbeeld als je weinig invloed hebt op de uitkomst. Als je echter niet deelneemt aan een dergelijk overleg dan kan je dit kwalijk worden genomen bij de Raad van State.

Informatie verzamelen
Vaak liggen voor het project relevante stukken ter inzage, maar lang niet alle stukken liggen ter inzage. Soms zijn achterliggende rapporten of voorgaande vergunningen niet aanwezig. Vraag inzage in het archief van de overheid. Het is interessant om te kijken welke stukken er niet liggen! Deze kunnen wellicht van belang zijn! Formele stukken kun je opvragen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).


Inspreken/procederen
Het is belangrijk om tijdig in te spreken op een ontwerp-bestemmingsplan of vergunning. Zorg ook dat je belanghebbende bent. Door zowel als stichting en als privé personen in te spreken heb je meer zekerheid dat iemand ontvankelijk is en dat men met het beroep door kan gaan. Zorg bij een inspraakprocedure dat zo veel mogelijk relevante punten worden genoemd. Deze hoeveelheid kan je later altijd nog inperken. Verder is het van belang om tijdig voldoende technische en juridische deskundigheid te mobiliseren.

Reacties uit de zaal
Na de plenaire presentatie was er gelegenheid om met Johan Vollenbroek verder te praten. Zo werd er gevraagd naar de zin van inspreken. Hebben de opmerkingen wel effect? Volgens Johan Vollenbroek krijgt MOB in 75% van de gevallen gelijk. Ook werd vanuit de deelnemers een anekdote verteld waarbij een vereniging ontvankelijk werd verklaard, maar de burgers op zichzelf niet. Die situatie het belang om in te spreken als vereniging én persoon. Bij een vereniging is het van belang om goede statuten te hebben en ook om regelmatig, op andere wijze dan procederen, inzet te tonen voor dat belang.

Download hier de presentatie van Johan Vollenbroek

 


Onderwerpen: