Home
Symposium in het Titus Brandsma Memorial – Nijmegen 26 sept 2008–

Lessen uit het Burgernetwerk voor iedereen

Achtergrond project
Leefmilieu heeft een geschiedenis van het ondersteunen van bewonersgroepen in Nijmegen. De behoefte aan ondersteuning beperkt zich echter niet alleen tot Nijmegen, maar is er bij bewonersgroepen over het hele land. Het is onmogelijk om als pure vrijwilligersorganisatie zo veel bewonersgroepen elders in het land op eenzelfde wijze te ondersteunen. Vanuit die constatering en de behoefte om toch te kunnen helpen is het project ontstaan.

Marga Jacobs — Vereniging Leefmilieu

Burgernetwerk
GGD Burgernetwerk Leefmilieu werkt met veel groepen samen en heeft een netwerk van deskundigen, het project dat in 2005 gestart is, droeg dan ook de naam: ‘Burgers helpen burgers: het deskundigennetwerk’, in de volksmond ‘het Burgernetwerk’. Het merendeel van de vragen dat beantwoord is in dit project betrof de onderwerpen luchtkwaliteit en bestemmingsplannen. Het is niet eenvoudig om bewonersgroepen in dergelijke complexe vraagstukken te ondersteunen. Je hebt een brede blik nodig en je moet mensen de weg kunnen wijzen in het oerwoud van wetgeving en regels. Simpele vragen bestaan niet en persoonlijk contact blijkt een zeer belangrijke succesfactor voor goede ondersteuning.

Burgernetwerk verankerd
Het project Burgernetwerk kreeg in 2007 een vervolg met het project: 'Burgers helpen burgers: het burgernetwerk verankerd'. De hoofdzaak van dit project was het overdragen van de aanpak van het Burgernetwerk aan andere organisaties. Daarnaast zijn er in dit project ook weer vragen beantwoord. De lessons learned uit beide burgernetwerkprojecten zijn na te lezen in de presentatie.

Download hier de presentatie van Marga Jacobs

 


Onderwerpen: