Home
Symposium in het Titus Brandsma Memorial – Nijmegen 26 sept 2008–

10 Tips over het bestuursrecht voor de eenvoudige burger

Inleiding
Valentijn Wösten sprak uit eigen ervaring en schetste aan de hand van de uitgereikte tips een beeld van het politieke en juridische spel dat wordt gespeeld bij procedures. Om succesvol op te komen voor het milieubelang is het volgens hem van belang om het politieke spoor (lobby en actievoeren) te combineren met een juridisch spoor. De juridische kaders geven immers de speelruimte aan voor de politiek.

Valentijn Wösten — advocaat uit Den Haag

GGD Politieke spel
Voor het politieke spel is het van belang om goede argumenten te kiezen. Dierenwelzijn is een lastig argument om te gebruiken, net zoals ‘het milieubelang’. Volksgezondheid en landschap zijn dan weer wel sterke argumenten. Het juridisch traject is makkelijk als drukmiddel, maar het is niet verstandig om te veel te vertrouwen op dit spoor. Politiek kan eromheen praten om gelijk te halen. Het is dus belangrijk om beide sporen te bewandelen. Politici zijn net mensen. Ze hebben even veel (of weinig) verstand van zaken als ieder ander. Het is dus van belang om ze van informatie te voorzien. Je moet ze informeren en stimuleren. Een deelnemer wijst op het feit dat zo’n proces lang duurt. Soms treedt er dan een nieuwe raad aan en die zijn niet bekend met de kwestie. Het is daarom belangrijk om als een nieuwe raad aantreedt deze meteen te informeren over je standpunten en het proces, want vaak weten ze nog van niets

Juridische spel
Vaak begint een project met een notitie. Bel eens je ambtenaar op en informeer hiernaar. Als je weet dat er een beleidsnota (of andere formele stukken) is, kan je die dankzij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en het verdrag van Aarhus opvragen. Het moet bij de Wob wel gaan om formele stukken; conceptstukken, privé aantekeningen en dergelijk zijn niet te bemachtigen. Als je stukken hebt dan wil je ze ook begrijpen. Vaak worden modellen voor geluid en geur gebruikt. Hierbij zijn de invoergegevens van belang.
Valentijn onderstreept hierbij dat het niet uitmaakt of er (veel) fouten in een model staan. Er dient gezocht te worden naar cruciale conclusiebeïnvloedende punten. Als je opmerkingen niet leiden tot andere conclusies zal de rechter je geen gelijk geven.
Het is belangrijk om bij het inspreken met meer clubs en personen in te spreken. Soms wordt je niet ontvankelijk verklaard omdat je geen belanghebbende bent. Het is daarom belangrijk om als vereniging je statuten goed op orde te hebben. Procederen kost geld; Een aantal deelnemers vertelt over hun goede ervaringen met rechtsbijstandverzekeraars DAS en Achmea. Een tip van een andere deelnemer is om medestanders (burgers, ondernemers) te zoeken.
Het zoeken van deskundigen om te helpen bij het doorspitten van stukken kan via een netwerk zoals Leefmilieu. Zoek mensen met kennis van recht (een advocaat of rechtsbijstand), media (een journalist) en milieutechnische aspecten. Op internet is veel informatie te vinden, maar Valentijn Wösten waarschuwt dat deze informatie niet altijd actueel is.

De 10 tips die Valentijn heeft gegeven zijn bedoeld als begeleiding voor het proces. Valentijn geeft ter afsluiting drie tips om succesvol in te spreken:
1.  Wees alert.
2.  Expertise moet je borgen en weten waar deze in je netwerk zich bevindt.
3.  Volhouden!!! De zaak is te winnen door koppiger te zijn dan de tegenstander. Degene die het langste volhoudt wint!

Download hier de 10 tips van Valentijn Wösten

 

 

Onderwerpen: