Home
Symposium in het Titus Brandsma Memorial – Nijmegen 26 sept 2008–

Schone lucht voor en door bewoners

Inleiding
Fred Woudenberg ging in zijn lezing in op hoe bewoners zelf een bijdrage leveren aan schonere lucht. Hij begon met de constatering dat er twee eenvoudige maatregelen zijn om de gezondheidsklachten vanwege luchtvervuiling terug te dringen: - Zorg ervoor dat de lucht schoner wordt en - zorg ervoor dat gevoelige groepen op afstand van de bronnen van luchtvervuiling verblijven. Na dit statement ontstond onmiddellijk een levendige discussie over de beperkte ruimte in Nederland en haast oneindige wensen van haar inwoners. Gemiddeld wonen er steeds minder mensen in een huis, men wil een parkeerplaats bij het huis. Het blijkt dat men een parkeerplaats in de buurt net zo hoog waardeert als een speeltuin voor de kinderen. Het gemak om je op elk moment met je auto te kunnen verplaatsen is zeer belangrijk voor mensen.

Fred Woudenberg— GGD Amsterdam

GGD Auto's en hun neveneffecten
Uit de nota gezonde stad van Amsterdam komt naar voren dat als er meer auto’s per huishouden in een wijk zijn er minder bewogen wordt door kinderen in die wijk. Terwijl het essentieel is dat kinderen veel bewegen in de strijd tegen overgewicht. Als er in een wijk veel lopend of met de fiets gedaan wordt is er ook meer draagvlak voor buurtwinkels die weer bijdragen aan de sociale veiligheid. Zo heeft het hoge bezit aan auto’s sterke neveneffecten

Gezondheidsschade
Gezondheidsschade door luchtvervuiling is afhankelijk van de afstand tot de bron. Hoe dichter bij de bron – sigaret dan verkeer dan industrie – hoe sterker het negatieve effect. Op plaatsen waar veel luchtvervuiling is, wonen zowel rijke als arme mensen, maar het is wel zo dat op stille mooie plaatsen vaak alleen rijke mensen wonen. Lokaal is verkeer is de grootste bron van fijn stof, er is steeds meer vracht- en personenverkeer, waaronder meer diesels en ook meer oudere auto’s. De Nederlandse overheid wil win-win situaties creëren. Economische groei én een schoner milieu. Dat is een lastige dubbele doelstelling om te halen, in het actieplan van de gemeente Amsterdam staan wel talrijke maatregelen om de lucht schoner te maken.

 Wat kunnen burgers zelf doen?
Het is in ieder geval belangrijk dat bewoners weten hoe het met de luchtkwaliteit in hun straat is gesteld. Vrom is begonnen met het project Atlas Leefomgeving. Het is een website waar je op straatniveau inzicht in je eigen leefomgeving krijgt. Bijvoorbeeld wat is de geluidssituatie, achtergrondinformatie over de bronnen en de gezondheidsrisico's. Je kan er ook vinden welke maatregelen worden genomen om de milieubelasting te verminderen.
Mensen kunnen hun eigen ervaringen doorgeven als ze vinden dat de "officiële" cijfers afwijken van de dagelijkse praktijk; De buurt zou stil moeten zijn maar er rijden 's avonds veel brommers rond. Wellicht is het ook goed om mogelijk te maken dat bewoners zelf metingen kunnen uitvoeren. Zowel berekeningen als metingen zijn een benadering van de werkelijkheid, maar het geeft een indicatie.
Bij bouwplannen kunnen bewoners meepraten en voorstellen om op straat de fiets voor te laten gaan, zo heb je invloed op de verkeersstromen in de wijk. In sommige gemeenten kunnen bewoners verzoeken om betaald parkeren in te voeren in hun straat. Misschien zou dat ook moeten kunnen voor het autovrij maken van een straat.

Download hier de presentatie van Fred Woudenberg

 


Onderwerpen: