Home
Symposium in het Titus Brandsma Memorial – Nijmegen 26 sept 2008–

Ondersteuning Burgerparticipatie

Het project
Het project “Versterking ondersteuning burgerparticipatie ” onderzoekt hoe de verschillende milieufederaties kunnen samenwerken om burgers te ondersteunen. Hierbij gaat het om directe ondersteuning door middel van een helpdesk. De kritische factor is om medewerkers hier vrij voor te maken binnen de eigen organisatie. De continuïteit van het project staat of valt met subsidies.

Alex de Meijer — Gelderse Milieufederatie

GGD Achtergrond project
Alex de Meijer van de Gelderse Milieufederatie gaf uitleg over het project ‘Versterking ondersteuning burger-participatie’. Milieuorganisaties willen graag professionele ondersteuning bieden aan bewonersgroepen, maar hebben vaak de middelen en tijd niet. De grote natuur- en milieuorganisaties voeren eigen campagnes die prioriteit krijgen.
Het was en is wel mogelijk om handboeken te schrijven waardoor mensen op weg worden geholpen. Echter handboeken kunnen redelijk snel verouderen doordat de wet- en regelgeving continue verandert.
Een andere poging was milieuhulp, een site die mits bijgehouden, de laatste stand van zaken op het gebied van juridische procedures weergeeft. Goede basisinformatie is essentieel, zo is Vrom bezig met de Atlas Leefomgeving die inzicht geeft in de milieukwaliteit van de eigen leefomgeving. Een andere initiatief is het handboek van Milieudefensie. Op de sites van de vogelbescherming en de bomenstichting kunnen burgers ook relevante informatie vinden.
Een ander project, door de Gelderse Milieufederatie uitgevoerd, om informatie toegankelijker te maken is de site Wikihier. In Wikihier kun je gericht op milieu-informatie zoeken want het onsluit drie tot vierduizend veel gestelde vragen die zijn overgenomen van andere natuur- en milieusites.
Naast een informatiebron is het ook de bedoeling dat wikihier een virtueel plein is waar burgers kennis delen en ook elkaars vragen beantwoorden. Bij wikihier hoort ook een expertwiki, deskundigen zullen de wiki vullen met kennis op hun gebied. Ondanks deze goede informatiebronnen op internet blijven bewonersgroepen toch behoefte hebben aan direct contact.

Uit de zaal
Na de uitleg van Alex de Meijer kwamen ook andere initiatieven aan bod. Een vorm van praktisch ondersteuning is een project van het meldpunt gezondheid en milieu die een inloopspreekuur willen organiseren. In het spreekuur geven bewoners met ervaring raad aan bewoners die ergens tegen aan lopen. Anderen vonden dat het ook belangrijk is om de zelfredzaamheid van groepen te stimuleren, je zal dan bijeenkomsten moeten houden en groepen stimuleren om actie te ondernemen.
Lokale problemen hebben vaak ook een landelijke of zelfs Europese dimensie. Het platform gezondheid en milieu is bezig met een signaleringstraject: Welke thema’s spelen er op het gebied van gezondheid en milieu op lokaal niveau. De analyse hiervan zou moeten leiden tot aanbevelingen voor landelijk beleid.
Een degelijk landelijke platform is bij uitstek een manier om de stem van bewonersgroepen bij de landelijke politiek te laten horen. Het laatste maar zeker niet minste wat naar voren werd gebracht werd, is het projectvoorstel van de vereniging van milieukundigen (VVM). Zij willen een burgerloket oprichten, een subsidievoorstel is daarvoor ingediend. is.

 

 

  

Onderwerpen: