Home | publicaties leefmilieu

Leefmilieu publiceert regelmatig over actuele thema's die te maken hebben met een groen en gezond leefmilieu. De publicaties varieren van ingezonden brieven tot verdiepende artikelen en onderzoeksrapporten.
Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties van Leefmilieu in de afgelopen periode.

Via onderstaande links vindt u publicaties van vorige jaren:

Klacht naar Europese commissie over Nederlands mestbeleid

Nitrate-concentrations of run-off water in NLJanuari 2017.Het Nederlands mestbeleid schiet tekort. Al jaren voldoet Nederland niet aan de geldende minimum water- en bodemkwaliteitseisen, zoals vast gelegd in de Nitraatrichtlijn. Dit blijkt uit het rapport van een Europees onderzoek uit 2016 naar de kringlopen van mineralen.

De Nitraatrichtlijn is in 1991 gepubliceerd en is juist bedoeld ter bescherming van het oppervlaktewater en grondwater tegen verontreinigingen door nitraten vanuit de landbouwsector. De regering wil de Europese Commissie opnieuw vragen om uitstel (derogatie). Wij zijn het daar niet mee eens en hebben daarom samen met MOB een klachtenbrief geschreven naar de Europese commissie.

Klik hier om de brief te lezen

Zie ook het rapport:
Resource Efficiency in Practice – Closing Mineral Cycles

- terug naar boven -

 

 

 

Onderwerpen: