Home | vergunningen en beleid | recente en oude zaken | Verbreding Ring Utrecht

Foto trace UtrechtJanuari 2021. Dat vele grote projecten (horen te) sneuvelen als gevolg van de PAS-uitspraak van mei 2019 is al langer duidelijk. Maar de regering weet van geen wijken: Lelystad moet door, A15 moet door en ook de verbreding van de ring Utrecht moet en zal doorgaan. Het brede verzet tegen deze verbreding houdt echter ook stand en wordt zelfs steeds groter.

Het nieuwe Tracébesluit Ring Utrecht, dat op 2 december 2020 is gepubliceerd, is simpelweg het oude, vernietigde besluit maar met reparaties om aan de natuurbeschermingswet te voldoen en recht te doen aan de PAS-uitspraak.

De reparatie in het nieuwe Tracébesluit rammelt echter aan alle kanten. Zo wordt er beroep gedaan op de ADC methode (geen Alternatief, Dwingend openbaar belang, voldoende Compensatie) terwijl er een alternatief voorhanden is, geen sprake is van een dwingend openbaar belang en de compensatie ook in de betreffende N2000 gebieden tekort schiet. De vereiste ‘passende beoordeling’ van stikstof is onjuist en onvolledig. De forse stikstofuitstoot tijdens de aanlegperiode (mede als gevolg van de keuze voor de schermwandmethode) is ook onvoldoende in rekening gebracht.

De compensatie voor de kap van honderden bomen in Amelisweerd (waaronder een aantal van monumentale omvang) en duizenden bomen verder langs het tracé schiet tekort. Compensatielocaties kunnen om diverse redenen niet de ecologische kwaliteit compenseren die verloren gaat. De zorg voor instandhouding van beschermde soorten schiet tekort. Ook zijn er (grote) gevolgen voor de waterhuishouding in Amelisweerd en omgeving ten gevolge van de bouwmethode niet uit te sluiten.

Leefmilieu heeft het beroep tegen het Tracébesluit dan ook wederom mede ondertekend.

Lees hier het beroep verbreding A27/A12 ring Utrecht

 

Onderwerpen: