Home


 Nieuwsbrief Leefmilieu
 Jaargang 16 - nummer 3 - augustus 2018

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Het is bijna herfst en dan zoeken we de gezelligheid weer binnen op. Nogal wat mensen maken dan de houtkachel aan. Vuur is prachtig om naar te kijken en daarom willen we graag vergeten dat er veel nadelen aan kleven. Waar vuur is, is immers ook rook en van die rook weten we steeds beter hoe schadelijk die is. In de eerste plaats is de rook schadelijk voor de stoker, want het vervuilt de lucht binnenshuis. Het is schadelijk voor de buren die de vervuilde lucht inademen en het draagt bij aan de toename van luchtvervuiling voor iedereen.
In heel Nederland verspreid zetten veel mensen zich in, om de overlast van houtrook tegen te gaan. Voor hen organiseren we op 21 september een bijeenkomst in Amersfoort. Verder leest u in deze Nieuwsbrief dat we steeds meer vertrouwen krijgen in een goede afloop van onze rechtszaak bij het Europese Hof. Kortom laat die herfst maar komen, wij zijn vol verwachting.

1. Op 21 september: Houtrookoverlast, wat kun je doen?

Het stoken van hout veroorzaakt veel overlast en schade aan de gezondheid. Iedereen die wel eens geprobeerd heeft de overlast aan te pakken merkt dan hoe moeilijk dat is. Je wilt geen ruzie met je buren maar ook kunnen slapen met een open raam. Bij gemeenten en GGD’s komen veel klachten binnen, maar ook zij hebben geen pasklare oplossingen. De Gezondheidsraad adviseert dan ook om het gebruik van houtkachels te ontmoedigen, maar het beleid om dat voor elkaar te krijgen is nog ver weg.
Op 21 september 2018 organiseren we een bijeenkomst over houtrookoverlast.  ’s Ochtends zetten we eerst op een rijtje wat de gezondheidsimpact is en dat houtstook zeker niet duurzaam is. Ook zal door de  Stichting Houtrookvrij ingaan op de aanpak van het probleem. ‘s Middags wordt daar in workshops dieper op ingegaan.

We nodigen hierbij iedereen, die overlast heeft, uit om  te komen. Want een ding weten we zeker: samen weten we meer.

Door de financiële ondersteuning van het voormalige Meldpunt Gezondheid en Milieu kan deze bijeenkomst (inclusief lunch) kosteloos georganiseerd worden voor maximaal 70 deelnemers. Meld u tijdig aan als u deel wilt nemen. Wij sturen u dan een bevestiging.

Klik hier om het programma te bekijken.

Datum       vrijdag 21 september 2018
Plaats        Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort (op loopafstand van station)
Tijd            Van 10:30 – 16:30
Opgave:    Mail naam van de deelnemer(s) naar burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang    gratis voor leden en niet leden

- terug naar boven -

2. Advies aan Europese Hof maakt toekomst PAS uiterst onzeker

26 juli 2018. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft advies uitgebracht aan het Hof van Justitie over de PAS. Deze adviezen worden vaak overgenomen door het Hof.
De PAS is een mega-beleidsprogramma van de Nederlandse regering om te regelen dat nieuwe stallen en wegenbouw mogelijk zijn ondanks djavascript:void(0)e hoge stikstofniveaus in Nederland. Het advies van de advocaat-generaal laat weinig overeind van de PAS, het verklaart dat de kern van de PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. De PAS stelt dat vergunningen voor natuurschade kunnen worden afgegeven omdat er gelijktijdig ook maatregelen worden genomen voor natuurherstel. De adviseur van het Europees Hof van Justitie noemt dit strijdig met de Habitatrichtlijn, omdat natuurherstelmaatregelen niet de oorzaak van de natuurschade aanpakken, maar enkel de gevolgen. Het beleid is dan dweilen met de kraan open. Daarnaast wordt de wankelmoedige aanpak van de emissies door het uitrijden van mest in strijd met de Habitatrichtlijn genoemd.

Nederland is het meest veedichte land van Europa en dit veroorzaakt al decennia grote milieuproblemen. Volgens mr. Valentijn Wösten, die de rechtszaak voert namens Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment, zal het onvermijdelijk worden dat de Nederlandse veestapel moet krimpen. Zoals het er nu naar uitziet zal blijken dat de Nederlandse Overheid opnieuw ernstig tekort schiet in haar zorgplicht voor een goed milieu- en natuurklimaat.   
Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment hebben samen met Stichting Behoud de Peel het beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de PAS, op basis waarvan de Raad van State aan het Europese Hof om een uitspraak heeft verzocht. De uiteindelijk uitspraak van het Europese Hof wordt in het najaar van 2018 verwacht.

Lees hier het advies van de advocaat-generaal

- terug naar boven -

3. Stop met subsidie op houtige biomassa

wood-chips-273837_1280Juli 2018. Houtige biomassa in de vorm van chips en shreds wordt gebruikt voor energieopwekking. Het heeft een duurzaam imago en wordt op dit moment gesubsidieerd. Als je alle huidige aanvragen voor subsidie afzet tegen de beschikbare houtige biomassa dan blijken er op korte termijn grote tekorten te ontstaan. De vraag naar verse houtige biomassa voor energie neemt in Nederland op korte termijn met 80% toe.

De onderzoekers van Probos, die alle getallen op een rijtje hebben gezet, verwachten een sterkte toename van de prijs van houtige biomassa. Biomassa die we nu naar Duitsland exporteren zal in Nederland gebruikt moeten worden en ook het haardhout dat nu in particuliere kachels wordt gestookt kan beter benut worden in energiecentrales.

Willen we echt meer houtige biomassa gaan gebruiken in de toekomst, dan zullen bossen moeten worden bemest om meer opbrengst te leveren en zal er 20.000 ha aan biomassaplantages moeten worden aangelegd. Kortom we kunnen aan zien komen dat de vraag het aanbod niet bij zal kunnen houden.

Kortom, stop met het verlenen van subsidie aan nieuwe projecten voor het gebruik van houtige biomassa, gebruik dat geld liever voor duurzamere initiatieven. Tom van der Lee, kamerlid van Groen Links heeft naar aanleiding van het rapport minister Wiebes een flink aantal vragen gesteld. 

Bekijk hier het onderzoek:  “Probos (2018) Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050”

Bekijk hier de Tweede Kamervragen.

- terug naar boven -

4. Rijdende Rechter stelt overlast laagfrequent geluid vast

In de uitzending van 30 januari van dit jaar werd een zaak van laagfrequent geluidsoverlast aan de orde gesteld. Mevrouw Halmans uit Maastricht had al 2 jaar ernstige klachten, terwijl de mensen in haar omgeving niets horen.

De rijdende rechter liet de zaak grondig uitzoeken. Wekenlang werden geluidsmetingen gedaan en het gehoor van mevrouw Halmans werd onderzocht. De uitzending maakt goed duidelijk hoe ernstig de overlast van laagfrequent geluid kan zijn, maar ook wat er bij komt kijken om de bron(nen) te vinden. Het gehoor van mevrouw Halmans bleek helemaal in orde, het grondige geluidsonderzoek spoorde 3 bronnen van laagfrequent geluid op: twee cv-ketels en de koelkast. Ook werd duidelijk dat de schoorsteen als een klankkast werkte die al het geluid versterkte. Het advies was dan ook om deze schoorsteen, die toch niet meer gebruikt werd,vol te storten. Mevrouw Halmans is heel blij dat duidelijk is geworden dat ze zich het geluid niet verbeeldde. Dat gaf erkenning, maar uit de vervolguitzending op 5 juni bleek dat jammer genoeg toch niet alle overlast voor haar verdwenen was.

Bekijk hier deze uitzending van de Rijdende Rechter

Bekijk hier de uitspraak van de Rijdende Rechter

- terug naar boven -

5. Nanodeeltjes niet goed vermeld op etiketten

TitaniumdioxideJuli 2018. Het is wettelijk verplicht om op de etiketten voor voedingsmiddelen en enkele andere  consumentenproducten (bijvoorbeeld cosmetica) de aanwezigheid van een nano-ingrediënt te vermelden. Toch is deze etikettering lang niet altijd op orde, blijkt uit onderzoek in Frankrijk.

In 2017 onderzocht de Franse consumentenbond 20 consumentenproducten en in al deze producten zaten nanodeeltjes, maar de aanwezigheid ervan was maar op drie verpakkingen vermeld.

De Franse inspectie analyseerde 40 verschillende mascara- en eyelinerproducten en toonde in 33 producten nanodeeltjes aan. Ook hier liet de vermelding op het etiket te wensen over.

Zolang de etikettering van nanomaterialen in producten niet op orde is, blijft het voor de consument onmogelijk om een weloverwogen keuze te maken tussen producten met en zonder nanomaterialen. Het doel van de verplichte etikettering was nu juist om meer transparantie en keuzevrijheid te geven.

In Nederland is een dergelijk onderzoek naar nanomaterialen in consumentenproducten en cosmetica nog niet gedaan. Het RIVM beveelt dan ook aan om ook in Nederland regelmatig producten te onderzoeken op de aanwezigheid van nanomaterialen en de bijbehorende etikettering te controleren. Dat gebeurt nu nog niet en dat wordt dus tijd.

Lees meer hierover op de website van het RIVM.

- terug naar boven -

6. Eindvonnis schadeclaim Middelkamp

In juni is het eindvonnis van de rechtbank gekomen in het geschil met Middelkamp. Middelkamp had in april 2017 Leefmilieu gedaagd vanwege een schade­claim van hem en een van zijn klanten. Middelkamp stelde dat hij recht had op dat geld omdat wij en hij, toen we in 2014 een schikking met hem troffen, wederzijds gedwaald hadden. Dat dwalen is het juridische jargon voor het niet op basis van de juiste gegevens sluiten van de overeenkomst. De rechtbank Arnhem heeft op 13 juni uitspraak gedaan en daarin stelt de rechter dat er, zoals ook al was uitgesproken in het tussenvonnis, geen sprake is van dwaling. De overige claim achtte de rechtbank onvoldoende onderbouwd en dus zijn wij volkomen in het gelijk gesteld.

De heer Middelkamp is veroordeeld in het betalen van (een deel van) onze kosten: 4609,00 euro.

- terug naar boven -

Onderwerpen: