Home


 Nieuwsbrief Leefmilieu
 Jaargang 15 - nummer 1 - februari 2017

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

De verkiezingen zijn in aantocht. De bijeenkomsten waarin u politici kunt ontmoeten zijn dus ook legio. Uw speciale aandacht willen wij vragen voor het debat op 9 maart over de intensieve veehouderij en de volksgezondheid. Een onderwerp dat ons na aan het hart ligt. Martijn van Dam de staatsecretaris van landbouw zal naar Deurne komen om met de bezorgde burgers van gedachten te wisselen. En hij is daar niet alleen, behalve de staatssecretaris komen ook 8 (aspirant) kamerleden naar Deurne. Dus grijp uw kans.
Mocht het niet lukken op 9 maart, kom dan toch zeker op 17 maart naar de bijeenkomst die het gebruik van hout als brandstof aan de kaak stelt. Houtstook duurzaam daar kunnen we wel een vraagsteken bijzetten. U leest er alles over in deze Nieuwsbrief.

Nationaal debat ‘intensieve veehouderij en volksgezondheid’ 9 maart in Deurne

Stop de stankOp 9 maart 2017 organiseert het Nationaal Burgerplatform  ‘Betere gezondheid door minder vee’ en het Platform Bezorgde Artsen een nationaal debat over de risico’s van intensieve veehouderij voor de volksgezondheid. (Aspirant) Tweede Kamerleden en artsen gaan met elkaar in debat en beantwoorden vragen van het publiek. Gespreksleider is Ron Lodewijks, voormalig journalist van het Brabants Dagblad. Doel is om burgers, met het oog op de verkiezingen van 15 maart 2017, te informeren over de standpunten van de verschillende politieke partijen aangaande dit thema.

Klik hier om het programma van deze bijeenkomst te bekijken.

Datum        donderdag 9 maart 2017
Plaats        Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77, Deurne
Aanvang    19:30 uur
Toegang    gratis

- terug naar boven -

2. Bijeenkomst 17 maart: Is hout verbranden wel duurzaam?

Op veel plaatsen in Nederland wordt hout ingezet als brandstof voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Maar de Tweede Kamer vindt dat de subsidie voor grootschalige bijstook van hout in kolencentrales moet worden stopgezet. Volgens de Tweede Kamer moet deze subsidie ingezet worden voor échte vormen van duurzame energie, zoals zon, windenergie en aardwarmte. De KNAW (Koninklijke Academie voor Wetenschappen) stelt dat de Nederlandse overheid de subsidie op houtstook moet staken. Houtstook levert geen klimaatwinst, integendeel. Pas na de kap en verbranding van hout worden bomen weer aangeplant (als deze al voldoende worden aangeplant). Het terugvangen van CO2 vindt dan pas over 25 tot 100 jaar later plaats. Zo wordt een zgn. koolstofschuld opgebouwd: de CO2 wordt eerst in de lucht gebracht en pas veel later vastgelegd. In plaats van nu hout te stoken moeten we eerst heel veel hout aanplanten en kunnen we over tientallen jaren, met beleid, het hout gaan kappen.

Om aan de doelstelling van het Nederlandse Energieakkoord in 2020 te voldoen is ca. 10 miljoen ton energiehout per jaar nodig. 90% van het energiehout dient geïmporteerd te worden. Dé voorraadschuur van energiehout (het zuid oosten van de VS) levert jaarlijks 20 tot 30 miljoen ton energiepellets. Enkele kleine landen (zoals Nederland) zouden daarmee in hun vraag (tot 2020) kunnen voorzien. Er is dus mondiaal te weinig hout om aan de brandstofvraag te voorzien. De druk om buiten deze bossen hout te kappen wordt daarmee groter. Hierdoor lopen ook oerbossen het risico  om gekapt te worden en omgezet te worden in houtakkers. Dat kan de bedoeling van de Nederlandse subsidie toch niet zijn.

In sommige situaties, zoals bij de biomassa centrale in Nijmegen is door Engie afgesproken dat alleen duurzaam gewonnen hout uit de regio (een straal van 100 km) gebruikt zal worden. Ook een Utrechtse initiatief gaat daarvan uit. De vraag is of er wel voldoende hout in Nederland beschikbaar is. En wat betekent het winnen van dit hout voor de biodiversiteit in onze bossen? Maarten Visschers van de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) zal op 17 maart ingaan op deze en andere vragen. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

Datum        vrijdag 17 maart 2017
Plaats         Wijkcentrum De Biezantijn, Waterstraat 146, Nijmegen
Aanvang    15:00 – 16:30 uur
Toegang    gratis

- terug naar boven -

3. Theatermakers collecteren voor Leefmilieu

December 2016. Het theatercollectief Vloeken in de Kerk organiseert voorstellingen, waarin kerkelijke elementen nieuw leven wordt ingeblazen. Ze noemen het zelf “zinnenprikkelende diensten vol actualiteit, theater en muziek”. Hun leidraad voor dit seizoen vormen de 7 deugden, waarbij op 20 december de deugd gematigdheid centraal stond. Met zelf gemaakte liedjes en teksten deden de spelers een appel op de toeschouwer om eens beter stil te staan bij de milieuproblemen en de manieren waarop je zelf een bijdrage kunt leveren aan de oplossing ervan. Het was een afwisselende voorstelling in een passende locatie namelijk de Geertekerk in Utrecht. De dienst werd, geheel in kerststijl opgeluisterd door een koor, theaterkoor Bonton uit Utrecht.
De gast(s)preker Niels Götz waarschuwde dat als we ons gedrag willen veranderen we moeten oppassen voor een al te groot vertrouwen in ons denkvermogen. Als we al onze beslissingen overdenken zijn we ’s ochtends om 11 uur al uitgeput vertelde hij, daarom doen we het meeste op de automatische piloot. Nu is juist de automatische piloot een deel van ons primitieve brein, dat vooral bezig is met zaken als voedsel, veiligheid en sex. Kortom het is aan te bevelen om nieuwe gewoonten aan te leren, dat kost minder energie dan steeds je milieugedrag te overdenken. Bij een kerkdienst hoort een collecte en op initiatief van Vloeken in de Kerk was die gewijd aan Leefmilieu. Wij waren er natuurlijk blij mee, maar ook met de hele voorstelling. Intens en modern engagement voor milieu, daar kunnen wij geen genoeg van krijgen.

Bekijk hier de facebookpagina van Vloeken in de Kerk

- terug naar boven -

4. Last van houtrook? U niet alleen

Dec 2016. Het televisieprogramma Monitor besteedde in december 2016 aandacht aan de overlast door houtstook. Een op de tien Nederlanders heeft last van houtrook van de buren. Deze mensen kunnen er niet van slapen en moeten soms hun hele huis dichtplakken om er niet ziek van te worden.
Alle 25 GGD-en in Nederland zijn het er over eens dat mensen die Monitor over houtrookoverlast ervaren door houtrook onvoldoende beschermd worden. Ze pleiten allemaal voor meer maatregelen om overlast door houtrook tegen te gaan. Nu zijn die niet mogelijk. Als de kachel en het stookkanaal aan alle regelgeving voldoen, is er niets dat de stokende buren tegen kan houden. Sterker nog: op veel plaatsen wordt het stoken van hout gepropageerd als een milieuvriendelijk alternatief. Dat is het dus beslist niet: 2 uur de open haard gebruiken vervuilt net zoveel als een vrachtwagen die van Brussel naar Parijs rijdt. Het verschil is alleen dat de vervuiling door houtrook op een plaats blijft hangen en de vrachtwagen zijn luchtvervuiling over een groter oppervlak verspreidt. Het is dus te begrijpen dat de milieuvervuiling door houtrook plaatselijk zeer groot kan zijn.

Het televisieprogramma is terug te kijken op: http://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/rookoverlast-door-houtkachels

- terug naar boven -

5. Microplastics in het milieu: een gevaar voor mens en milieu

logo_gezondheidsraadDec 2016. Onzichtbaar kleine plastic deeltjes vervuilen zeeën en rivieren. Deze microplastics komen in het milieu door slijtage van grotere stukken plastic of bijvoorbeeld bij het wassen van synthetische kleding. Ze hopen zich op in mosselen en ander seafood, en komen zo ook in het maagdarmkanaal van mensen terecht. De microplastics komen ook voor in de lucht en dan kunnen we ze inademen. Hoe ongezond dat is, weet op dit moment niemand. De Gezondheidsraad vindt dat voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Ze vindt dat er onderzoek gedaan moet worden naar de blootstelling aan plastic deeltjes en naar hun schadelijkheid voor de gezondheid. Dit advies heeft gezondheidsraad op 15 december 2016 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gegeven.

Link naar het advies: https://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/microplastics-in-het-milieu-een...

- terug naar boven -

6. Zelf meten van luchtvervuiling door vuurwerk

Vuurwerkgrafiek10 jan 2017. Een flinke groep vrijwilligers heeft meegedaan met het in kaart brengen van fijn stof door vuurwerk. Het project is uitgevoerd samen met het RIVM dat alle gegevens verzamelde. Doel was onder andere na te gaan of je met eenvoudige en goedkope sensoren fijn stof kunt meten. Dat blijkt te lukken. Natuurlijk zijn de metingen niet zo precies en betrouwbaar als de officiële RIVM metingen, maar de uitkomsten laten een duidelijke piek zien vlak na 12 uur ’s nachts. De door de sensoren gemeten stofconcentraties waren kort na middernacht op veel locaties wel 3 tot 10 keer zo hoog als daarvoor. In de grafiek staan  metingen van de sensoren in oost Nederland. Iedere sensor heeft in de grafiek zijn eigen kleur. Uiteraard zijn de pieken niet overal hetzelfde omdat er niet overal evenveel vuurwerk wordt afgestoken. Ook is op de grafiek te zien dat het vuurwerk op sommige plaatsen ook na 12 uur nog doorgaat.

Alle metingen en ervaringen zijn te vinden op: https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/vuurwerk-2016-2017

- terug naar boven -

7. Klacht naar Europese commissie over Nederlands mestbeleid

Nitrate-concentrations of run-off water in NLJanuari 2017.Het Nederlands mestbeleid schiet tekort. Al jaren voldoet Nederland niet aan de geldende minimum water- en bodemkwaliteitseisen, zoals vast gelegd in de Nitraatrichtlijn. Dit blijkt uit het rapport van een Europees onderzoek uit 2016 naar de kringlopen van mineralen.

De Nitraatrichtlijn is in 1991 gepubliceerd en is juist bedoeld ter bescherming van het oppervlaktewater en grondwater tegen verontreinigingen door nitraten vanuit de landbouwsector. De regering wil de Europese Commissie opnieuw vragen om uitstel (derogatie). Wij zijn het daar niet mee eens en hebben daarom samen met MOB een klachtenbrief geschreven naar de Europese commissie.

Klik hier om de brief te lezen

Zie ook het rapport:
Resource Efficiency in Practice – Closing Mineral Cycles

- terug naar boven -

Onderwerpen: