Home

Presentatie: Wat betekent verandering in bestuursrecht voor de burger

 

Bijeenkomst 7 november 2014: Wat betekent verandering in bestuursrecht voor de burger?

In de Wet Bestuursrecht zijn veranderingen doorgevoerd die van belang zijn als je als burger opkomt voor je Leefomgeving.

‘Comparitiezitting, mediation, finale schikking’, zomaar een paar termen uit de zogeheten ‘nieuwe zaaksbehandeling’. Overheden, rechters, juristen zijn voorbereid op deze wijzigingen, zijn hierover geïnformeerd en geïnstrueerd, maar helaas de burger niet.

De Burgernetwerkacademie van Leefmilieu organiseerde 7 november 2014 een bijeenkomst om wat aan deze ongelijkheid te doen en ook de burger informeren. Wat zijn de veranderingen precies en hoe moet je je als burger daarop voorbereiden. Wij zijn heel blij dat Cor Coenrady, werkzaam bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) en DCMR Milieudienst Rijnmond, deze middag op persoonlijke titel een presentatie wilde verzorgen waarin deze vragen centraal staan.

Via onderstaande links kunt u de bijbehorende documenten en links raadplegen.

Overzicht van aanvullende documenten en links

Over de vernieuwing in de rechtspraak:

- Rechtspraak_nl_Gevolgen nieuwe zaaksbehandeling.pdf

   (zie ook: http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Bestuursrecht/Pages/Gevolgen-nieuwe-zaaksbehandeling.aspx)

- Rechtspraak_nl_Wat en waarom nieuwe zaaksbehandeling.pdf

  (zie ook: http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Bestuursrecht/Pages/Wat-waarom-nieuwe-zaaksbehandeling.aspx 

- Pionierskrant_De-nieuwe-zaaksbehandeling-bestuursrechters.pdf

- http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/ThemaDossiers/Modernisering...

Hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht

Hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht.pdf

(zie ook: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk8/geldigheidsdatum_24-12-2014)

Over de toekomst van StAB:

     - 2013-11-28_UvA_Toekomststudie StAB.pdf

- 2013-11-28_UvA_Subsidie-evaluatie StAB.pdf

Kritiek op Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

- http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/21/rechters-bij-raad-van-state-kiezen-zelden-de-kant-van-de-vluchteling/

- 2014-10-21_RvS_reactie op artikel in NRC.pdf

Mediationvaststellingsovereenkomst

- http://www.mediatorworden.nl/index.php/voorbeeld-vaststellingsovereenkomst

Onderwerpen: