Home

September 2010: Gedoogvergunning Grasdrogerij vernietigd

Een grasdrogerij in Noord Holland had een vergunning om gras te drogen met een drooginstallatie op aardgas. Omdat het stoken van kolen goedkoper is stapte het bedrijf over op kolenstook. Dit veroorzaakt veel meer luchtvervuiling en was volgens de Gedeputeerde Staten van Noord Holland niet vergunbaar. Gedeputeerde Staten gaf het bedrijf daarom een gedoogbeschikking voor een jaar. Na dat jaar gaven ze opnieuw een gedoogbeschikking voor weer een jaar. In beide gevallen heeft Leefmilieu bezwaar aangetekend en met betrekking tot de eerste procedure diende op 5 juli 2010 in Den Haag het beroep bij de Raad van State. De uitspraak van deze procedure was 8 september 2010 en luidde als volgt: de gedoogbeschikking is vernietigd.
De argumentatie van de Raad van State kwam er kort gezegd op neer dat er niet gedoogd mag worden als er geen uitzicht is op een vergunbare situatie. Financiële redenen zijn geen voldoende reden voor gedogen, vooral omdat de financiële consequenties ook niet waren gedocumenteerd.
Lees hier de uitspraak.

Johan Vollenbroek van MOB heeft voor ons de deskundigheid geleverd in deze procedure,
kijk op www.mobilisation.nl voor meer informatie over MOB.

Onderwerpen: