Home

  Nieuwsbrief Leefmilieu
    Jaargang 9 - nummer 5 - december 2011

     Ontvang gratis de Nieuwsbrief  

Leefmilieu bestaat dit jaar 20 jaar en dat lijkt heel wat, maar er zijn van die momenten dat je eerder het gevoel hebt net te beginnen. Afgelopen zaterdag 19 november was zo’n moment. Het onderwerp was handhaving en met dat onderwerp hebben we duidelijk een open zenuw in de samenleving geraakt. Marcel Middelkamp gaf een inleiding op alle stappen verbonden aan een handhavingsverzoek in het bestuursrecht. Het gaat daarbij om veel stappen, je moet dat proces volgens hem benaderen als een Zwitsers uurwerk en alle stappen precies op elkaar afstemmen. Maar de ingewikkeldheid van het bestuursrecht gaf niet dat beklemmende gevoel op die bijeenkomst. Dat gevoel kwam uit de verhalen van de aanwezige bewoners: over liegende ambtenaren, wethouders met dubbele petten en wat de deur helemaal dicht deed: bewoners die bedreigd worden. Het is de omgekeerde wereld. Mensen zetten zich vrijwillig in voor hun woonomgeving binnen alle wettelijke kaders. Dat ze zich daarmee de boosheid van de betrokken bedrijven op de hals halen is nog te begrijpen, maar dat de overheden zich dan vervolgens laten misbruiken om achter de bewoners aan te gaan doet helemaal de deur dicht. Uiteraard zullen wij binnen onze mogelijkheden de betrokken bewoners helpen en hopelijk lukt dat ons. Hebt u suggesties of weet u een instantie die in dergelijke gevallen ondersteuning biedt, laat het ons weten.
 

  Inhoud van de nieuwsbrief:

  1. "Je kunt elk onderwerp in de media krijgen, als je maar weet hoe."
  2. Groen maakt het leven mooier
  3. Rechter tegen gemeente Almelo: “gemeente dat mag u nooit meer doen”
  4. Luchtkwaliteitsmeetnet Nijmegen twee jaar financieel geborgd
  5. Na procedures groeit samenwerking over mobiele puinbrekers
  6. Geluidsruimte op industrieterrein mag niet verdeeld worden
  7. In memoriam Jan Crijns
  8. Nieuwe website in de maak
  9. Nieuws in het kort
 

- terug naar boven -

 

1. "Je kunt elk onderwerp in de media krijgen, als je maar weet hoe."

foto van erik Deze boodschap zal Erik van Kaathoven iedereen meegeven op de Burgernetwerkacademie bijeenkomst ‘(Media)aandacht voor je leefomgeving, hoe doe je dat?’ op 9 december in Nijmegen. Hoe, zal hij toelichten aan de hand van een stappenplan dat hij op basis van zijn jarenlange ervaring opgesteld heeft. Van huis-aan-huisblad tot Volkskrant, Jeugdjournaal tot NOVA, internet en twitter, Erik heeft met vrijwel alle media ervaring. Momenteel is hij senior communicatieadviseur bij stichting e-laad (zij plaatsen 10.000 laadpunten voor elektrische auto's in heel Nederland) en onlangs stond er een paginabreed artikel in De Gelderlander over oplaadpunten. Zomaar een van de vele voorbeelden van zijn succesvolle aanpak.
Het belooft een leuke en praktische bijeenkomst te worden, mis hem niet!

Wanneer       Vrijdag 9 december 2011, van 13.00 – 17.00 uur (incl. inloop met lunch)
Waar              Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386, 6542 VJ Nijmegen
Opgave          Stuur een mail aan burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang        Voor leden gratis, niet-leden betalen 15 euro

- terug naar boven -

 

2. Groen maakt het leven mooier

Afgelopen twee jaar is binnen Leefmilieu een groepje enthousiaste fotografen bezig geweest om het thema Groen in de Stad zo vast te leggen dat met de gemaakte beelden een kalender gemaakt kon worden. In een eerder project van Leefmilieu hielden Nijmegenaren dagboekjes bij en de uitkomsten van deze dagboekjes werden samengevat in 12 punten. Die 12 punten vatten de groenbeleving van stadsbewoners goed samen. Op basis van deze12 punten is de kalender gemaakt. De uitdaging was vooral dat de foto’s ook verdeeld moesten worden over de verschillende seizoenen. Vooral de winter bleek een lastige periode: het groen in de stad treedt naar de achtergrond en de fotografen gaan minder gemakkelijk op pad. Uiteindelijk zijn we heel tevreden met het resultaat dat we voor al onze vrijwilligers hebben laten drukken ter gelegenheid van het 20-jarige jubileum.
Wil u ook zo’n kalender? Hij is voor 10 euro te koop (inclusief verzendkosten). Bestellen kan, zo lang de voorraad strekt, bij burgernetwerk@leefmilieu.nl.
Hieronder staan enkele van de kalenderfoto’s van Ineke van Middelkoop, een van de fotografen. Haar professionele werk is te vinden op: http://inekevanmiddelkoop.nl/

fotos Ineke

- terug naar boven -

 

3. Rechter tegen gemeente Almelo: “gemeente dat mag u nooit meer doen”

In Almelo had de gemeente Almelo ons handhavingsverzoek niet ontvankelijk verklaard, omdat haar inziens de vereniging Leefmilieu in Almelo niet op mag komen voor het milieu. De nabijgelegen gemeente Enschede heeft hier geen enkele moeite mee, maar dat terzijde.
foto almelo3 Maar niet alleen mag Leefmilieu niet opkomen voor het milieubelang, de gemeente Almelo stelde ook dat wij geen beroep mogen instellen tegen deze niet-ontvankelijkheid verklaring van het bezwaar. Daarover zei de rechter letterlijk ter zitting tegen de gemeente: “dat mag u nooit meer doen”. Ondanks deze terechtwijzing hebben wij dit beroep verloren omdat we het 1 dag te laat indienden. De les hieruit is dan ook: houd u aan alle wettelijke termijnen, zelfs als de gemeente u niet informeert of u zelfs, zoals in ons geval, op het verkeerde been zet. Wij weten niet of dit zomaar een flinke fout was of opzet, maar ons vertrouwen in de gemeente Almelo is in ieder geval danig geschokt.


foto almelo1      foto almelo2

- terug naar boven -

 

4. Luchtkwaliteitsmeetnet Nijmegen twee jaar financieel geborgd

Het gebied Nijmegen-West en Weurt heeft sinds 2006 een uitgebreid luchtmeetnet om de luchtkwaliteit te kunnen monitoren. Zeven meetpunten in het gebied meten continu fijn stof en NO2. Dit meetnet is een samenwerking van de gemeenten Nijmegen, Beuningen en de provincie Gelderland. Ondanks de aangekondigde bezuinigingen bij gemeenten en provincies is er geld vrijgemaakt om dit meetnet te behouden. Wij zijn hier zeer blij mee omdat het meetnet waardevolle informatie geeft over de luchtkwaliteit in het gebied en een uitstekend middel is om de effecten van de stadsbrug in Nijmegen in de toekomst te kunnen monitoren.
De meetgegevens zijn voor iedereen in te zien op de site http://www.westenweurt.nl/.. Actuele meetwaarden van fijn stof per meetpunt zijn hier in te zien en de trendgegevens van fijn stof en NO2 van de afgelopen meetjaren. Deze trend is voor fijn stof sterk dalend (40% over 5 jaar) en dit is positief nieuws voor de gezondheid van de omwonenden. Voor NO2 is er geen daling, dat blijft stabiel.

foto meetnet

- terug naar boven -

 

5. Na procedures groeit samenwerking over mobiele puinbrekers

Op initiatief van de Branchevereniging Mobiele Recycling had op 31 oktober overleg plaats over de vraag wat Leefmilieu wil bereiken met haar juridische procedures tegen mobiele puinbrekers. In een bijzonder constructief overleg tussen afgevaardigden van de besturen van Leefmilieu en de branchevereniging bleek er op de meeste punten overeenstemming te bestaan. De vereniging deelt met de branchevereniging de voorkeur voor het hergebruik van het bouw- en sloopafval. Zowel de branchevereniging als Leefmilieu willen dat er zeer zorgvuldig met asbest wordt omgegaan en ze zien het liefst de eis voor asbest in bouwstoffen of grond die in de bodem wordt toegepast, van 100 tot 10 mg/kg droge stof teruggebracht worden. De Branchevereniging Mobiele Recylcing heeft in 2008 het initiatief genomen om te kijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat er minder fijn stof vrijkomt bij het puinbreken. De inzet van een vernevelingskanon blijkt daarbij zeer effectief evenals het volledig bevochtigen van de werkvloer en de activiteiten. Samen kunnen deze maatregelen ervoor zorgen dat er 90% minder fijn stof vrijkomt dan zonder deze maatregelen. De branchevereniging, waarbij 35 recyclingbedrijven zijn aangesloten, wil met de logo brancheverenigingvereniging Leefmilieu gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat deze maatregelen in de desbetreffende AMvB (Algemene Maatregel van bestuur) verplicht voor de hele sector worden voorgeschreven. Hiermee zal veel onnodige verspreiding van fijn stof worden voorkomen.

Meer informatie over de Branchevereniging Mobiele Recycling is te vinden op:
http://www.mobilerecycling.com..

Voor alle duidelijkheid: Leefmilieu zet haar juridische activiteiten tegen puinbrekers die overlast veroorzaken gewoon door.

- terug naar boven -

 

6. Geluidsruimte op industrieterrein mag niet verdeeld worden

Net als de gemeente Nijmegen had de vereniging Leefmilieu beroep ingesteld tegen de komst van een puinbreker op het industrieterrein in Nijmegen. Het ging hierbij om een vaste breker die alle geluidsruimte op het gezoneerde industrieterrein zou gaan gebruiken. De gemeente Nijmegen wilde dat er ook voor andere bedrijven uitbreidingsmogelijkheden over zouden blijven, de vereniging Leefmilieu vond vooral dat niet alles gedaan was om de geluidsoverlast te beperken, zoals bijvoorbeeld de plaatsing van de puinbreker in een hal. Beiden kregen van de Raad van State ongelijk. Het was voor heel geluidstechnisch Nederland een schokkende uitspraak: het beleid dat door het ministerie van I&M wordt gepropageerd om de geluidsruimte te verdelen bleek door deze uitspraak geen wettelijk basis te hebben. Daarmee heeft deze procedure voor heel Nederland grote gevolgen, want nergens in Nederland kunnen gemeenten dus de geluidsruimte op het industrieterrein verdelen.
Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State.

- terug naar boven -

 

7. In memoriam Jan Crijns

foto Jan Crijns Jan Crijns was samen met zijn partner ruim 5 jaar actief in de Nijmeegse werkgroep van Leefmilieu. Op vrijdagavond 18 november is hij totaal onverwacht overleden. Jan bracht naar de werkgroep een grote kennis van het bestuursrecht, opgedaan tijdens procedures in zijn vorige woonplaats Beneden-Leeuwen. Hij bracht behalve zijn kennis ook zijn optimisme mee, waardoor de leden van de werkgroep makkelijker vertrouwen bleven houden in de goede afloop van de activiteiten. Naast zijn activiteiten bij Leefmilieu was Jan ook in andere sociale verbanden heel actief, niet alleen in de eigen wijk maar ook ver daarbuiten. De vereniging Leefmilieu zal Jan missen en wij wensen zijn partner veel sterkte.

 

- terug naar boven -

 

8. Nieuwe website in de maak

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de nieuwe website van de vereniging Leefmilieu. Op deze nieuwe website zal het mogelijkheid worden om gezondheidsklachten te melden die het gevolg zijn van milieuoverlast. De meldingen worden in een landkaart weergegeven, zodat iedereen na kan gaan welke klachten er in de eigen omgeving gemeld zijn. De vragen die Leefmilieu over milieu en gezondheid binnenkrijgt zullen samen met de antwoorden overzichtelijk geordend worden. Het maken van de nieuwe website is een stevige klus die de vrijwilligers van Leefmilieu ook in de kerstvakantie bezig gaat houden, want de geplande deadline is 1 januari. We hebben gelukkig aan de webbouwer, de stichting Antenna, een prima partner, want zij bezitten een grote ervaring in het meedenken in dit soort projecten. Uiteraard komen we in de volgende Nieuwsbrief op deze nieuwe website terug, maar mocht u daarvoor al een kijkje willen nemen, dan kan dat vanaf 1 januari.

- terug naar boven -

 

9. Nieuws in het kort


  • Leefmilieu twittert mee
    Voor nieuws over onderwerpen die van belang zijn voor Leefmilieu, heeft de vereniging een twitteraccount gestart. We geven daarin ook commentaar op rapporten, kondigen bijeenkomsten aan enz. Mocht u belangstelling hebben, volg ons dan op twitter ‘leefmilieu’.

  • Groen in de stad maakt alles mooier
    Voor het tijdschrift Milieu heeft de voorzitter, Marga Jacobs, een column geschreven over het belang van groen in de stad. In haar column breekt Marga een lans voor de zorg voor het uitzicht op groen voor ouderen en groen voor kinderen om in te spelen. De column heeft de titel gekregen Mooier leven en is ook te vinden op de website van Leefmilieu bij de Publicaties.

  • Johan Vollenbroek houdt presentatie
    Op donderdag 15 december houdt Johan Vollenbroek, bestuurslid van Leefmilieu, een lezing op de jaarlijkse studiedag van het ACELS/Centrum voor Milieurecht in Amsterdam. Hij presenteert dan de ervaringen met BBT (Beste Beschikbare Technieken) vanuit het perspectief van een milieuorganisatie. Meer informatie op http://www.jur.uva.nl/cvm.

 

- terug naar boven -


 

  
Onderwerpen: