Home | milieuklacht melden | stichting MGM

Van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 heeft de vereniging Leefmilieu de activiteiten van de Stichting Meldpunt Gezondheid en Milieu overgenomen. In de loop van 2017 is de stichting Meldpunt Gezondheid en Milieu definitief gestopt. De meest recente, door de stichting gemaakte rapporten, worden op deze pagina beschikbaar gesteld:

- 2012_MGM Jaarverslag 2011

- 2011 Rapport Klachten Asbest, Hoogspanning en EMV

- 2011 MGM Jaarverslag 2010

- 2010 MGM Jaarverslag 2009

- 2009 Gezonheidsklachten Matrassen

- 2009 MGM Jaarverslag 2008

- 2008 Koolmonoxide

- 2008 MGM Jaarverslag 2007

- 2007 Chronische ziekte en milieu

- 2007 Themanummer: Gassing Containers

- 2005 Wit-Zwartboek MNGM 2005

- 2005 Zwart-Witboek MNGM 2005

- 2005 “Ik hoor een bromtoon!”

Onderwerpen: