Home

24 april 2020 maakte het kabinet de nieuwe stikstofplannen bekend.Stikstofaanpak stelt teleur
Teleurstellend en juridisch onhoudbaar moeten we helaas concluderen.

 

Het kabinetsplan noemt een onacceptabel lage emissiereductie.
Een 50% emissiereductie in 10 jaar tijd is een noodzakelijke ondergrens. Het Kabinet biedt slechts 26%. Deze 26% is bovendien gebaseerd op ongeloofwaardige en onverplichte reductiemaatregelen, zoals aanpassingen in het veevoer en aanlengen van mest met water. Daarbij wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn.

 

Een nieuwe gang naar de rechter is onvermijdelijk, nu het Kabinet totaal geen recht doet aan de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019.

 

Update 2020-06-08. Ook de commissie Remkes is in haar eindadvies ‘Niet alles kan overal’ zeer kritisch over de plannen van het kabinet en waarschuwt dat het wederom juridisch onhoudbaar is.

 

Lees hier het hele persbericht van Leefmilieu en MOB

 

Lees hier het kabinetsbesluit

 

Lees hier het advies van de commissie Remkes

 

.

 

Onderwerpen: