Home | vergunningen en beleid | recente en oude zaken | Bio Energie Centrale Cuijk

Logo Bio Energie Centrale CuijkNovember 2020. Bio-energiecentrale Cuijk heeft geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.  Leefmilieu en MOB hebben hiertegen een handhavingsverzoek ingediend. Omdat provincie Noord-Brabant het handhavingsverzoek heeft afgewezen, zijn Leefmilieu en MOB in beroep gegaan. Op 29 september j.l. heeft de rechtszitting over het beroep plaatsgevonden. De verbrandingscentrale in Cuijk heeft geen natuurvergunning, waarin precies moet worden verantwoord wat er aan stikstof neerdaalt op beschermde natuurgebieden. Dit zou wettelijk niet nodig zijn als de activiteiten sinds de oprichting in 1998 hetzelfde waren gebleven. Echter de centrale anno 2020 is allang niet meer te vergelijken met de centrale van 2000. Vele substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd. Zo mogen er sinds 2003 30% meer schone houtsnippers worden verbrand. Sinds 2015 mogen er voor maximaal 40% afvalstoffen (zoals vethoudende bleekaarde, B-hout, RWZI-slib en papierslib) worden mee verbrand. Ook is er sinds 2018 een versnipperaar voor stammenhout in werking. Deze nieuwe activiteiten vereisen een natuurvergunning. Bureau TAUW heeft in juni 2012 een “Quickscan” naar de stikstofuitstoot en -depositie uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien dat er een forse stikstofdepositie plaats vindt op een vijftal nabijgelegen natuurgebieden: Sint Jansberg, Bruuk, Gelderse Poort, Oeffelter Meent en Uiterwaarden Waal. De rechtbank Den Bosch vraagt eerst een inhoudelijk advies van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) over de zaak. Daarna zal de rechtbank uitspraak doen.

 

.

Onderwerpen: