Home

November 2020. De stikstofuitspraak van de RvS in mei 2019 stelde dat ook voor beweiden en bemesten een natuurvergunning noodzakelijk is. Juridisch is vanaf dat moment beweiden en bemesten zonder vergunningen een illegale activiteit.

In de provincie Limburg liepen ten tijde van deze uitspraak reeds handhavingsverzoeken betreffende beweiden en bemesten, maar zélfs na de uitspraak van de Raad van State bleef de provincie Limburg  weigeren de handhavingsverzoeken te honoreren.

De handhavingsverzoeken hebben uitdrukkelijk niet als doel om het beweiden en bemesten te stoppen, maar om ervoor te zorgen dat deze activiteit beoordeeld wordt op de stikstofuitstoot en daarmee gepaard gaande mogelijk schade op Natua2000 gebieden. Vervolgens moet gekeken worden of de Nbw-vergunning afgegeven kan worden.

De rechtbank Limburg heeft Leefmilieu en MOB nu in het gelijk gesteld: de provincie moet de boeren een vergunning laten aanvragen voor het beweiden en bemesten, deze aanvraag beoordelen en vervolgens besluiten of er wel of geen vergunning afgegeven kan worden. Pas als helder is of deze vergunning afgegeven kan worden, kan de provincie een gefundeerd besluit nemen op het handhavingsverzoek dat wij hebben gedaan.

De rechtbank geeft de provincie hiervoor een periode van 16 weken, als het langer duurt, geldt een dwangsom van 100 euro per dag. Wordt dus over enkele maanden vervolgd….

 

Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Limburg

 

 

.

Onderwerpen: