Home

Cover_WHO-Residential heating with wood and coalNovember 2017. Leefmilieu neemt deel aan het platform Houtrook en Gezondheid. Dit platform is opgericht op initiatief van de Rijksoverheid. Doel van het platform is om met alle betrokken partijen na te gaan hoe de overlast en gezondheidsschade door het stoken van hout voorkomen en/of verminderd kan worden. In het platform is het afgelopen jaar gewerkt in aparte werkgroepen, om te komen tot oplossingen. Vanuit Leefmilieu is deelgenomen aan de werkgroep Kennis en Normering. In die werkgroepen zijn tientallen alternatieven afgewogen en heeft Leefmilieu uiteindelijke de volgende top 5 ingebracht:

 

  • - Eisen stellen ter beperking van piekconcentratie van fijnstof
  • - Richtlijn Wereldgezondheidsorganisatie opvolgen: stookverbod in drukbevolkte
  •   gebieden en in het buitengebied alleen hoog rendementskachels.
  • - Richtlijnen ontwikkelen waardoor handhavers kunnen handhaven
  • - Eisen stellen aan de maximale geurconcentratie van houtrook
  • - Methoden ontwikkelen om de overlast te kunnen meten

 

De bovenstaande top 5 aanbevelingen zijn door Leefmilieu ingebracht en worden met alle andere aanbevelingen verder uitgewerkt. Het eindadvies wordt begin 2018 verwacht.

 

Meer over het platform op http://platformhoutrook.nl/

 

.

Onderwerpen: