Home

24 augustus 2021. Mobilisation (MOB) en vereniging Leefmilieu starten 50 nieuwe natuurvergunningprocedures in Noord Brabant. Eerder zijn soortgelijke procedures gestart in de provincies Gelderland (16 juni 2021), Friesland (25 juni 2021) en Overijssel (8 juli 2021).

 

Met deze handhavingsverzoeken vechten MOB en vereniging Leefmilieu de stikstofrekenregels aan waarmee het provinciebestuur van Noord-Brabant natuurvergunningen wil gaan verlenen voor bestaande bedrijven die zonder de noodzakelijke natuurvergunning zijn uitgebreid. Het betreft bedrijven in meerdere bedrijfssectoren. De provincie is van plan om de ca. 750 Brabantse PAS-melders zonder vergunning te gaan legaliseren op basis van het wegrekenen van de stikstofemissietoenames van die bedrijven. Dit wordt salderen genoemd. MOB en vereniging Leefmilieu stellen dat wordt gesjoemeld met de stikstofrekensommen. 

 

Lees hier het persbericht van MOB en Leefmilieu

 

.

Onderwerpen: