Home

November 2019. Engie heeft de plannen voor een biomassacentrale in Nijmegen geschrapt. Aanleiding was een meerderheid in de Nijmeegse gemeenteraad die zich begin november keerde tegen de biomassacentrale. De raad heeft bezwaren vanwege de luchtuitstoot van de centrale en het onduurzame karakter van biomassaverbranding. Nijmeegse bewoners- en milieuorganisaties juichen het besluit van de gemeenteraad en van Engie toe. In 2017 had Engie ook al een concreet plan voor een biomassacentrale. Toen zette de rechter er echter een streep door. 

Voor de herontwikkeling van het Nijmeegse bedrijfsterrein van Engie wordt nu een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Belangrijk thema daarbij is de opwekking van duurzame energie en warmte. Voor het nieuwe bestemmingsplan wordt een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. Als start van deze procedure is een zgn Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie staat welke alternatieven en milieu-effecten in het MER moeten worden beschreven. Leefmilieu heeft een zienswijze over de notitie ingediend. Leefmilieu vindt de notitie te vaag en te algemeen. Het gebrek aan concreetheid zal het maken van een goed MER erg moeilijk maken. Duidelijker moet worden welke bedrijfscategorieën wel en niet worden toegelaten. Het huidige bedrijventerrein heeft een grote geluidsruimte. Leefmilieu vindt het van belang dat er alternatieven worden meegenomen waarbij die geluidsruimte wordt beperkt. Ook inperking van de veiligheidscontour en van luchtemissies zijn van belang. Leefmilieu stelt voor om bij de opwekking van duurzame energie en warmte sterk in te zetten op technieken als bodemwarmte, aquathermie (energie uit oppervlaktewater) en opslag van energie. Groene omranding en groene dooradering van het bedrijventerrein worden toegejuicht.

 

Klik hier om de hele zienswijze te lezen

 

Klik hier om Notitie Reikwijdte en Detailniveau te bekijken

 

.

Onderwerpen: