Home

Natuurmuseum BrabantWie nu over de stikstofproblematiek hoort kan zomaar denken dat dit gaat over boeren en bouwers. Dat móet anders, want de stikstofuitspraak van de Raad van State gaat niet over het hinderen van boeren en bouwers, maar over de bescherming van de natuur tegen een teveel aan stikstof.

 

Op 27 november 2019 kwamen natuur- en milieuorganisaties in het Brabants Natuurmuseum in Tilburg bij elkaar om te bespreken hoe ze duidelijk kunnen maken dat het bij het stikstofprobleem om de natuur gaat. Aanwezig waren onder meer Leefmilieu, MOB, Greenpeace en Stichting Werkgroep Behoud de Peel.

Afgesproken is samen te werken op het gebied van publiciteit. Ook is het de wens in de toekomst meer samen te werken bij juridische procedures. Besluiten die ongunstig zijn voor de natuur worden dan niet door enkele organisaties juridisch bestreden, maar de natuur- en milieuorganisaties gaan er gezamenlijk tegenin.

 

Op de bijeenkomst was ook een vertegenwoordiging uit België aanwezig. Zij willen leren van de Nederlandse aanpak en samenwerken om ook in België de stikstofproblematiek aan te pakken.

 

De aanwezige organisaties waren enthousiast over de samenwerking en vervolgafspraken zijn gemaakt.

 

 

.

Onderwerpen: