Home

Cover SER advies Biomassa in balans8 juli 2020. De partners van de SER zijn het in hun biomassa-advies eens geworden: houtstook voor energie is foute boel en moet worden afgebouwd. Leefmilieu, samen met de  milieuorganisaties Comité Schone Lucht en MOB, ondersteunt deze conclusie. Het is nu echter wèl  tijd om door te pakken. Op een vijftal kernonderdelen gaat het advies volgens Leefmilieu niet ver genoeg. De subsidies voor biomassacentrales moeten nu per onmiddellijk worden gestopt en de reeds toegekende maar nog niet uitgegeven biomassasubsidies dienen te worden ingetrokken. Ook vinden wij dat de formulering van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie waarbij biomassa als klimaatneutraal wordt aangemerkt, moet worden herzien om daarmee de legitimatie van de overheidssubsidies teniet te doen. Lees meer in ons hele persbericht.

Ook buitenlandse bosbeschermingsorganisaties vragen het kabinet om een directe stop van subsidie voor biomassaverbranding in plaats van een geleidelijk uitfasering. Lees hieronder het persbericht.

 

Lees hier het persbericht van Leefmilieu, MOB en Comité Schone Lucht


Lees hier het persbericht van De SER


Lees hier het SER-advies "Biomassa in balans"


Lees hier onze eerdere brandbrief aan de SER

 

Lees hier het persbericht over buitenlandse bosbeschermingsorganisaties

 

.

Onderwerpen: