Home

Johan VollenbroekSeptember 2019. De minister van landbouw heeft de hulp ingeroepen van een nieuw adviescollege om te zoeken naar een oplossing, nu het PAS (programma aanpak stikstof) bij de rechter is gesneuveld. Het Adviescollege stikstofproblematiek, ook wel de commissie Remkes genoemd,  moet een uitweg zoeken uit de huidige impasse. Op vrijdag 13 september organiseerde de commissie een bijeenkomst waarop milieuorganisaties hun inbreng konden leveren. Namens MOB en Leefmilieu heeft Johan Vollenbroek (foto) onder meer de volgende punten ingebracht:

 

- Verminder de intensieve landbouw

- Ga over op kringlooplandbouw

- Verlaag de maximum snelheid op de snelwegen naar 100 km / uur

- Verbiedt brommers op benzine (tweetakt)

- Schaf subsidies af op houtstook / biomassa / mestvergisters

- Sluit kolencentrales vervroegd

 

Lees hier de hele inbreng van MOB en Leefmilieu.

 

.

Onderwerpen: