Home

De BiezantijnHet landelijke stikstofbeleid (PAS) ligt onder vuur, twee kleine organisaties, MOB en Leefmilieu, vechten dat met juridische middelen aan. Op 22 maart zal Johan Vollenbroek (bestuurslid van Leefmilieu en van Mobilisation for the Environment) de leden van Leefmilieu en andere belangstellenden bijpraten over de stand van zaken rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Wat betekenen de uitspraak van het Europese Hof, de zitting van de Raad van State op 14 februari en de verwachtte uitkomst hiervan. Wat willen we dat er na de uitspraak gedaan zal worden... ofwel hoe moet de PAS 2.0 eruit gaan zien.

 

Datum:      vrijdag 22 maart 2019
Plaats:       Wijkcentrum De Biezantijn, Waterstraat 146,  Nijmegen
Tijd:            van 14:45 - 16:00 (daarna napraten onder genot van een drankje)
Opgave:     mail naam van de deelnemer(s) naar burgernetwerk@leefmilieu.nl
Toegang:   gratis voor leden en niet leden

 

.

Onderwerpen: