Home

26 juli 2018. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft advies uitgebracht aan het Hof van Justitie over de PAS. Deze adviezen worden vaak overgenomen door het Hof.
De PAS is een mega-beleidsprogramma van de Nederlandse regering om te regelen dat nieuwe stallen en wegenbouw mogelijk zijn ondanks de hoge stikstofniveaus in Nederland. Het advies van de advocaat-generaal laat weinig overeind van de PAS, het verklaart dat de kern van de PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. De PAS stelt dat vergunningen voor natuurschade kunnen worden afgegeven omdat er gelijktijdig ook maatregelen worden genomen voor natuurherstel. De adviseur van het Europees Hof van Justitie noemt dit strijdig met de Habitatrichtlijn, omdat natuurherstelmaatregelen niet de oorzaak van de natuurschade aanpakken, maar enkel de gevolgen. Het beleid is dan dweilen met de kraan open. Daarnaast wordt de wankelmoedige aanpak van de emissies door het uitrijden van mest in strijd met de Habitatrichtlijn genoemd.  

Nederland is het meest veedichte land van Europa en dit veroorzaakt al decennia grote milieuproblemen. Volgens mr. Valentijn Wösten, die de rechtszaak voert namens Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment, zal het onvermijdelijk worden dat de Nederlandse veestapel moet krimpen. Zoals het er nu naar uitziet zal blijken dat de Nederlandse Overheid opnieuw ernstig tekort schiet in haar zorgplicht voor een goed milieu- en natuurklimaat.   
Vereniging Leefmilieu en Mobilisation for the Environment hebben samen met Stichting Behoud de Peel het beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de PAS, op basis waarvan de Raad van State aan het Europese Hof om een uitspraak heeft verzocht. De uiteindelijk uitspraak van het Europese Hof wordt in het najaar van 2018 verwacht.

 

Lees hier het advies van de advocaat-generaal

 

.

Onderwerpen: