Home

Kaart PasOp 7 november 2018 komt de uitspraak van het Europese Hof over de PAS, het huidige Nederlandse stikstofbeleid. PAS is de afkorting van Programma Aanpak Stikstof. Leefmilieu heeft bij  de Europese rechters gepleit voor afschaffing van dit Nederlandse beleid.

 

Bijna alle belangrijke natuurgebieden, de zogenoemde Natura 2000 gebieden, hebben last van het teveel aan stikstof. Dit geldt voor 118 van de 160 Natura 2000-gebieden (zie kaart). De PAS subsidieert bijvoorbeeld plaggen: het verwijderen van de bovenste bodemlaag. Ze duiden dit aan als een herstelmaatregel omdat met de bovenste grondlaag ook veel stikstof wordt afgevoerd. Op die manier probeert het programma ruimte te maken voor uitbreiding van economische activiteiten zoals meer dieren op een bedrijf. De vraag is echter of de Europese rechters het daar mee eens zullen zijn. Het zou goed zijn als zij deze aanpak afwijzen, zodat in plaats daarvan de maatregelen direct bij de bron genomen worden. Dus minder beesten en overgaan op kringlooplandbouw, zodat achteraf herstel van de schade niet nodig is. Wat ook de uitslag van de uitspraak zal zijn, wij wachten die in spanning af, want 7 november wordt hoe dan ook voor alle Europese natuur een belangrijke datum.

 

 

Bron kaart:

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=pas&deel=0

 

 

.

Onderwerpen: