Home

Symposium 5 october 2006 in het Titus Brandsma Memorial Nijmegen

Aanbevelingen uit de workshops

De aanbevelingen die vet worden weergegeven werden door meer 50 deelnemers ondersteund.

Aanbevelingen gericht aan milieuorganisaties en anderen die bewonersgroepen ondersteunen

 • De grote en gevestigde milieuorganisaties zouden meer prioriteit moeten geven aan het ondersteunen van lokale groepen en individuele problemen.
  1) omdat de echte problemen zich vaak op lokaal niveau afspelen
  2) omdat de achterban van de milieubeweging vergrijst en belanghebbenden en potentiële activisten in de kou blijven staan.
 • Vrijwel alle aanwezigen wilden graag een goed overzicht hebben van de organisaties die burgers kunnen ondersteunen (lokaal en regio-overstijgend)
 • Daarbij is ook veel behoefte aan informatie over de manier waarop deze organisaties ondersteunen (bij acties, juridische ondersteuning, second opinion, onderzoek, ed).
 • Omdat het heel lastig is om te weten bij welke instantie je voor vragen terecht kunt, zou een centraal punt heel welkom zijn, telefonisch en/of via een website. Deze instantie kan je dan doorverwijzen naar de meest geschikte instantie: bureau voor rechtshulp, milieudefensie milieufederatie,wetenschapswinkel enz.
 • Zorg bij de ondersteunende instanties vervolgens dat de geboden deskundigheid via de website goed duidelijk wordt gemaakt.
 • Timing van de ondersteuning van bewonersgroepen is essentieel (anders komt de ondersteuning te laat)
 • Aansporing aan alle organisaties: Durf door te verwijzen naar andere organisaties!
 • Verwijzingen naar goede, succesvolle experts zijn nodig.
 • Maak zelfhulpchecklists voor verschillende problemen.
 • Zorg voor een mogelijkheid tot deskundige contra-expertise speciaal voor bewoners- en milieugroepen
 • Lokale groepen beter toerusten door cursussen, symposia etc.
 • Organiseer regelmatig landelijke netwerkdagen zoals dit symposium

   

Juridische ondersteuning

 • Milieurechtshulp garanderen door lage financiële drempel
 • Burgers zouden begeleid en ondersteund moeten worden bij het opstellen van doelstellingen van hun statuten, wanneer ze een vereniging gaan oprichten. Standaard statuten zou ook zeer welkom zijn.
 • Richt een stichting op met als specifiek doel: het optreden, in rechte, namens informele bewonersgroepen. Positioneer deze stichting zeer dicht bij de milieurechtshulp collectieven.

Aanbevelingen voor de GGD

 • GGD moet veel pro-actiever en kritischer zijn ten aanzien van luchtverontreiniging bij bouwprojecten en bij projecten in kleinere regiogemeenten.
 • Zorg ervoor dat GGD adviezen over ruimtelijke ordeningsplannen in een vroeg stadium openbaar worden. Burgers moeten eerder weten hoe de GGD denkt over de gezondheidskundige effecten van projecten.
 • GGD'en moeten meer met elkaar samenwerken en van elkaars kennis gebruik maken.
 • Onderzoek relatie luchtkwaliteit en incidentie van luchtwegaandoeningen
 • De GGD doet er goed aan burgers op te roepen de binnenstedelijke fijn stofproblematiek op te lossen door zoveel mogelijk de fiets te pakken.

Tips voor actievoerders

 • Gebruik de juridische doe-het-zelf kit van Milieudefensie over luchtkwaliteit
 • Laat de problematiek van luchtkwaliteit meewegen in je stemgedrag
 • Astmafonds en milieudefensie start proefproces over open haarden.
 • Focus je niet alleen op juridische procedures maar ook op de communicatie vooraf en op de mogelijkheden om het probleem op een andere manier op te lossen.
 • Richt als groep een website in per casus, informeer bij iedere verandering de gemeenteraad/bevoegd gezag onder vermelding van webadres.
 • Kijk bij onderzoeksrapporten ook naar de vraagstelling die het ingenieursbureau gehad heeft.

Diverse aanbevelingen

 • Het is nodig dat de huidige subsidiecultuur, die gericht is op het genereren van draagvlak voor het provinciale beleid op de schop genomen wordt. (gericht aan VROM, provincies)
 • Oormerk EU subsidiestroom voor burgerparticipatie (overheden)
 • Maak een zwarte lijst RANGLIJST op internet van gemeente die de milieu- en natuurbescherming met voeten treden.
 • Actief worden in Europa (gericht aan Milieudefensie).
 • Ga alleen op intakegesprek als er een complex probleem is (gericht aan Burgernetwerk)
 • Volg het voorbeeld van de Gemeente Nijmegen (gericht aan alle gemeenten)
 • Zorg voor kennis over methoden om het eigen lichaam te kunnen reinigingen (gericht aan GGD)
 • Er is meer kennis nodig over meervoudige overgevoeligheid voor milieufactoren

De wellicht voornaamste aanbevelingen:

 • Voor de overheid: Zorg dat gesubsidieerde rechtsbijstand ook (net als voorheen) toegankelijk is voor groepen (rechtspersonen) zoals bewonersgroepen en milieugroepen. In het nieuwe systeem is de rechtsbijstand niet meer betaalbaar voor hen.
 • Voor de universiteiten: Zorg dat de bestaande wetenschapswinkels niet verder worden af-gebroken, ze vormen de enige manier waarop bewoners- en milieugroepen wetenschappelijke ondersteuning kunnen krijgen.
 • Voor de gevestigde milieuorganisaties: Denk niet alleen aan de eigen campagnes en prioriteiten maar ondersteun ook lokale groepen met hun milieuvragen. Bijkomend voordeel is dat je als milieuorganisatie dan ook weet wat er leeft.

 

lege pixel

Onderwerpen: