Home
 
Symposium in het Titus Brandsma Memorial – Nijmegen 5 okt 2006 –

Ondersteuning van burgers bij milieuvraagstukken, hoe kan dat beter?

 

Inleiding:
Veel milieuvragen waar bewonersgroepen mee worstelen zijn lastig en vergen veel deskundigheid. Daarom zijn er organisaties die vanuit verschillende achtergronden en belangen ondersteuning bieden. Vanuit het uitgangspunt dat de huidige situatie niet ideaal is organiseerde de vereniging Leefmilieu op 5 oktober in Nijmegen het symposium: ’Ondersteuning van burgers bij milieuvraagstukken, hoe kan dat beter?’ Zowel vertegenwoordigers van bewonersgroepen als organisaties op het gebied van milieu en gezondheid leverden een bijdrage aan de dag.
Janse Schöttelndreier verzorgde de inleiding met haar voor velen herkenbare ervaringen als actief lid van Vrienden van het Rembrandtpark. Duidelijk werd dat je als bewonersgroep moet zorgen voor veel informatie, deskundigheid en steun van heel veel mensen, maar dat het dan toch lastig blijft om een door besluitvormers ingeslagen pad te laten verlaten.

Geïnspireerd door haar verhaal gingen de deelnemers in parallelle workshops aan de slag. In negen workshops werd de veelvormigheid van de ondersteuning van burgers op het gebied van milieu en gezondheid zichtbaar gemaakt: milieuorganisaties, GGD’s, wetenschaps-winkels en bureaus voor rechts-hulp lieten zien welke aanpak ze hanteerden, wat ze wel, maar ook wat ze niet aanpakten en waarom. Wetenschapswinkels vertelden over de onderzoeken waarmee ze actieve groepen ondersteunen. Milieudefensie liet zien dat het besluit luchtkwaliteit in veel situaties een goed handvat is om milieuproblemen aan te pakken.

Janse Schottelndreier en Maarten

En zo waren er heel veel inspirerende voorbeelden die de bijeenkomst gaandeweg het karakter gaven van de start van een nieuw netwerk. Maar het was ook treurig om te horen dat sommige bestaande facili-teiten op dit moment worden afgebouwd of de betrokkenen niet bereiken. Zo zijn de bureaus voor Rechtshulp opgeheven en alleen individuen kunnen nog gesubsidieerde rechtshulp krijgen. Bewoners- en milieugroepen die opkomen voor een algemeen belang, vissen hierdoor achter het net. Sommige universiteiten heffen hun wetenschapswinkels op en de grote gevestigde milieuorganisaties richten zich meestal op landelijke thema’s en nauwelijks op lokale groepen. Een veel gehoorde opmerking vanuit de bewonersgroepen was dan ook dat men niet had gedacht dat er zoveel organisaties ingeschakeld konden worden, maar dat behalve het aanbod ook de samenhang niet altijd duidelijk was. Als feestelijk onderdeel van het symposium presenteerde de voorzitster van de vereniging Leefmilieu het eindrapport van het project Burgers helpen burgers met deskundigheid dat ook te vinden is op www.leefmilieu.nl. Een project dat, bij wijze van experiment, als makelaar gefungeerd heeft tussen bewoners met vragen en deskundigen die in hun vrije tijd bewonersgroepen willen ondersteunen. Een nieuwe aanpak die een goede aanvulling lijkt op het bestaande aanbod, maar die het huidige aanbod zeker niet kan vervangen.

— terug naar boven —

Resumerend
De opening van deze dag werd gedaan door Marga Jacobs, voorzitter vereniging Leefmilieu.
Deze vereniging had samen met het Platform Gezondheid en Milieu dit symposium opgezet, met als doel om tot aanbevelingen te komen hoe men de burger beter kan ondersteunen.

Na de introductie van het symposium, kwam mevrouw Janse Schöttelndreier, van de Amsterdamse vereniging Vrienden Rembrandtpark, aan het woord. Haar verhaal was voor veel toehoorders erg herkenbaar. Zo vertelde ze over haar strijd om een weg door het stadspark tegen te houden.

Het belang van het hebben van zowel de juiste inhoudelijke informatie, als de kennis van hebben is niet gelijk aan gelijk krijgen, want zo stelde mevrouw Schöttelndreier: “een politiek besluit kan enkel door de politiek worden teruggedraaid.” De rechterlijke macht mag namelijk enkel kijken naar de procedurele gronden van een besluit en niet naar de inhoud. Ze benadrukte het belang van samenwerking en informatie-uitwisseling. Onafhankelijke informatie is hierbij cruciaal omdat in haar beleving de lokale politici gestuurd worden met door hun ambtenaren met vooraf geselecteerde informatie. Het burgernetwerk had haar tijdens haar strijd ondersteund.

Marga Jacobs introduceerde na dit aansprekende verhaal de opzet van de dag.
Deze dag heeft veel mensen uit verschillende organisaties bij elkaar gebracht en er is dan ook veel kennis uitgewisseld. Ook gaven veel mensen aan dat men is gerustgesteld met de gedachte dat er meer mensen zijn met dezelfde problemen zoals zij.
Tevens is de eerste uitgave van de eindrapportage van het Burgernetwerk uitgereikt aan Johan Vollenbroek. Klik hier om deze rapportage te bekijken.

Tijdens dit symposium bleek dat er een kloof bestaat tussen de grote milieuorganisaties met hun nationale perspectief en de burger met zijn lokale perspectief.
Vanuit de ‘grote’ milieuorganisaties is aangegeven dat de lokale ontwikkelingen op zichzelf te klein zijn om door hen aangepakt te worden, maar dat al die lokale ontwikkelingen samen wel van invloed zijn op het nationale beleid. Websites als www.milieuhulp.nl en www.milieuengezondheid.nl kunnen de burger hierbij steunen.
Door burgers te ondersteunen bij het opzetten van juiste statuten, het opzetten van een heldere website met onafhankelijke informatie, het verzamelen van zowel technische als juridische informatie en door samen te werken kan de burgerparticipatie bij milieuvraagstukken worden verbeterd. Websites als www.milieuhulp.nl en www.milieuengezondheid.nl kunnen de burger helpen door het aanbieden van relevant informatie.

— terug naar boven —

Onderwerpen: