Home

Symposium 5 october 2006 in het Titus Brandsma Memorial Nijmegen

Workshop 9. Milieuhulp.nl: online handleiding voor doe-het-zelf milieuhulp door Erik van Kaathoven

Door: Erik van Kaathoven

Voormalig Erik van Kaathovenprojectleider van milieuhulp, Erik van Kaathoven, medewerker van Natuur en Milieu en voormalig projectleider van Milieuhulp leidde deze workshop.

De website milieuhulp.nl is in 2002 online gegaan en is op te vatten als de opvolger van het ’milieuaktie-handboek’ wat uit de jaren ’70 stamt. De website biedt vele voordelen ten opzichte van een boek, maar vereist nog altijd dat het regelmatig wordt bijgewerkt. Het is een initiatief van Milieudefensie, stichting Natuur en Milieu en de twaalf milieufederaties. Deze organisaties hebben niet de capaciteit om iedereen persoonlijk te ondersteunen en daarom kan deze website uitkomst bieden. Op de website wordt nieuws over bijvoorbeeld wetswijzigingen bijgehouden en kan men informatie vinden over het zelf opzetten van een actie.

Het is hierbij lastig om informatie af te bakenen en te classificeren. Hoort informatie over fijn stof bij luchtkwaliteit, verkeer of industrie? De inhoud wordt arbitrair beperkt in verband met de werklast en de aan de website verbonden kosten. Gelukkig is de website nog verzekerd van subsidie voor de komende drie jaar.

Het succes van de zelfhulp-website leest men af aan het aantal unieke bezoekers, dus niet hoe vaak een pagina is bekeken, maar door hoeveel computers de pagina is geraadpleegd. Dit komt elke maand neer op ongeveer vijfduizend bezoekers. Hieronder bevinden zich ook veel ambtenaren.

In de workshop werd het idee geopperd om een organisatie op te richten zoals de FNV. Men kan lid worden van deze organisatie en bijstand krijgen in het geval van nood. Bij de huidige milieuorganisaties is dat niet het geval hoewel men lid is.

Een medewerker van de Brabantse Milieufederatie MF viel Erik van Kaathoven bij, met de stelling dat de milieuorganisaties niet de capaciteit hebben om iedereen te helpen. Niet enkel vanwege financiële redenen, maar ook personeelsmatig. Tegenwoordig klopt men vaak aan bij een milieu-organisatie vanuit een conflictsituatie. Pas als men zelf baat heeft bij de organisatie zoekt men deze op, soms is het dan al te laat. De milieuorganisatie spreekt in op een stadium, zo vroegtijdig dat de burger nog niet op de hoogte is.

Erik van Kaathoven benadrukte dat we geen last moeten krijgen van het Calimero gevoel. De milieustrijd is te vergelijken als de strijd tussen David en Goliath. David won! Een tip van de BMF is om als lokale groep een heldere website op te zetten en elke keer als er nieuws is de lokale politici een email te sturen met in de onderwerpregel het adres van de website. Zo kan een milieugroep gemakkelijk de lokale politici steeds op de hoogte houden van de lokale ontwikkelingen. Politici worden overstelpt met informatie dus een heldere opzet van informatie kan wonderen doen.

 

 

 

 

 

lege pixel

Onderwerpen: