Home

Symposium 5 october 2006 in het Titus Brandsma Memorial Nijmegen

Workshop 8. Milieurechtsbijstand

Henri Noorlander, Milieurechtsbijstand Nederland (i.o)

 

”Milieurechtsbijstand,rechtsbijstand nu en in de toekomst”: door Henri Noorlander gaf als manager van Milieurechtsbijstand Nederland (i.o) uitleg over deze nieuwe organisatie. Milieurechtsbijstand Nederland komt voort uit de milieusecties van de inmiddels opgeheven Bureaus voor Rechtshulp.

De overheidsregeling met betrekking tot juridische bijstand gaat op 1 juli 2007 veranderen, waardoor het moeilijker wordt voor belangengroepen om te procederen. Milieurechtsbijstand bestaat al ruim 12 jaar en heeft zichzelf in deze tijd bewezen tegenover de gerenommeerde advocatuur. Milieurechtsbijstand heeft in de loop der jaren behoorlijk wat expertise opgebouwd.

Men wil in overleg met het Ministerie van VROM bewerkstelligen dat deze expertise in de nieuwe opzet bewaard blijft en dat de toegang niet onnodig wordt belemmerd voor lokale groepen. De nieuwe ontwikkelingen lijken tot gevolg te hebben dat men als burger een ”toevoeging” krijgt om juridische zaken te voeren, maar als belangengroep niet.

Barry Meruma vertelde aansluitend hoe Milieurechtsbijstand een lokale groep kan adviseren over bijvoorbeeld de eerste drie belangrijke vragen van een groep bij elke zaak: Ben ik een rechtspersoon? Ben ik belanghebbende? Ben ik ontvankelijk?
Deze vragen kunnen ondermeer worden beantwoord in de doelomschrijving in de statuten van de groep. Milieurechtsbijstand Nederland is op dit moment bezig om een modelstatuut te ontwikkelen voor de lokale groepen.

Zie website voor meer informatie.

Download hier de factsheet van Milieurechtsbijstand i.o.

 

lege pixel
 

Onderwerpen: