Home

Symposium 5 october 2006 in het Titus Brandsma Memorial Nijmegen

Workshop 7. Van vraag naar onderzoek en advies

Manon Vaal   Utrechtse Wetenschapswinkel Biologie

 

Bewonersondersteuning wetenschapswinkeldoor wetenschapswinkels. Manon Vaal vertelde als coördinator van de Utrechtse Wetenschapswinkel Biologie over de huidige situatie van de Wetenschapswinkels.
De Wetenschapswinkel is een instituut van de universiteit war burgers aan kunnen kloppen met hun vragen. Zo kan een maatschappelijke vraag leiden tot een wetenschappelijk onderzoek opgezet door studenten. Hierbij zorgen universitaire onderzoekers voor de wetenschappelijke borging. Het onderzoek gebeurt dus wel gedegen en onafhankelijk, maar het lukt soms helemaal niet om een student te vinden die de vraag kan beantwoorden. Daarnaast kan het soms lang duren voordat een vraag wordt beantwoord.

De rapporten van de Wetenschapswinkel van Utrecht zijn te vinden op Internet: http://www.bio.uu.nl/wetenschapswinkel/.

In deze workshop wordt de inleiding van het symposium van mevrouw Schöttelndreier als voorbeeld genomen. Als een onderzoek van de Wetenschapswinkel positief is voor de zaak van een belangengroep dan is de zaak nog niet gewonnen. Het is altijd belangrijk als belangengroep om te weten wanneer deze informatie in het politieke besluit kan worden ingebracht.
De Wetenschapswinkel kan enkel het onderzoek doen en het verslag hiervan uitbrengen.
Het is aan de bewonersgroep om het verslag politiek gewicht te geven. Zelfs als een hoogleraar aangeeft dat een onderzoek goed is, dan nog kan een overheid dit naast zich neerleggen.
Een belangengroep kan de Wetenschapswinkel gebruiken voor de benodigde inhoudelijke kennis, maar heeft daarnaast ook juridische kennis nodig.

Download hier de Powerpointpresentatie van deze workshop.

Download hier de factsheet van de Wetenschapswinkel Utrecht

lege pixel
 

Onderwerpen: