Home

Symposium 5 october 2006 in het Titus Brandsma Memorial Nijmegen

Workshop 6. ”Zo kan het ook!”

Loes van Wersch, Gemeente Nijmegen

 

Loes van Wersch verteldeLoes van Wersch van de gemeente namens de gemeente Nijmegen over de ”Nijmeegse aanpak” van milieuvraagstukken. Zo heeft men verschillende overlegvormen opgezet naar aanleiding van ”Het publiek gerecht”. Dit publieke tribunaal in 2002 leidde er toe dat milieugroepen en de gemeente in een constructief gesprek met elkaar aangingen over de lokale milieuproblematiek zoals het Kronenburger forum en het Ganzenheuveloverleg. Deze laatste betreft een (nog bestaand) overleg tussen gemeente, provincie, milieugroepen en bewoners en was gericht op milieuvergunningverlening en ‚handhaving bij bedrijven. Dit leidde door kennisoverdracht en een interactief vergunningverleningproces tot kwalitatief betere vergunningen en een groter draagvlak.

Het resultaat is dat bewoners- en milieuorganisaties minder vaak bij de Raad van State beroep aantekenden tegen een vergunning. Het Kronenburger forum is een onafhankelijk adviesorgaan dat kennis en informatie uitwisselt en een gezamenlijke ambitie voor het gebied formuleert. Dit overleg ‚ met deelname van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, milieu- en bewonersgroepen- heeft tot een aantal adviezen geleid. Het uiteindelijke doel is een kwalitatief beter milieuprogramma voor het gebied.

Typisch voor de open opstelling van de gemeente Nijmegen over de kwaliteit van de leefomgeving is de milieu@tlas, met locatiegeboden milieu-informatie, op de website www.nijmegen.nl. Op de website van gemeente Nijmegen zijn ook alle lopende procedures voor milieu- en bouwvergunningen te volgen. Ook heeft men in samenwerking de website www.westenweurt.nl ontwikkeld. Deze website, die de Aarhustrofee heeft gewonnen, geeft actuele informatie voor inwoners van Nijmegen-West en Weurt.

Download de Powerpointpresentatie van deze workshop

Download hier de factsheet van de gemeente Nijmegen

Onderwerpen: