Home

Symposium 5 october 2006 in het Titus Brandsma Memorial Nijmegen

4. Haal je recht op schone lucht

Joris Wijnhoven Milieudefensie

Joris Wijnhoven vertelt, dat Milieudefensie inzicht wilde krijgen hoeveel groepen er met luchtkwaliteit bezig zijn. Op een verspreide krant kwamen 10.000 reacties binnengekomen. Het onderwerp leeft dus, er is veel ongerustheid onder de burgers over de luchtkwaliteit.

In 1999 voerde de EU een richtlijn in, die minimum-normen aangaf over luchtkwaliteit. In Nederland werd de richtlijn vertaald in het Besluit Luchtkwaliteit. Op een basis van het Besluit konden bouwprojecten niet gerealiseerd worden. De Raad van State oordeelde op basis van de Europese en Nederlandse wetgeving dat op dat moment de luchtkwaliteitseisen (grenswaarden) niet gehaald werden. Iedere gemeente is verplicht, om te voldoen aan de richtlijn en heeft een resultaatverplichting.

Milieudefensie is zelf een aantal proefprocessen gestart tegen nieuwe infrastructuur. Hiermee wil zij projecten tegenhouden, die tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leiden. Deze processen hebben een aardige kans van slagen, vooral bij rijkswegen. Een ander type rechtszaken is ingewikkelder, namelijk die waar het erom gaat, om maatregelen af te dwingen. Bijvoorbeeld de Veerkade in Den Haag, waar de luchtkwaliteit heel slecht is. Milieudefensie deed drie voorstellen aan het B&W: 1. Geen streekbussen (er reden per dag 800 streekbussen over de Veerkade); 2. Vrachtwagenverkeer tot bepaalde tijden beperken; 3. Afsluiting van de afrit via de viaduct bij de A12. I De gemeente Den Haag weigerde op de voorstellen van Milieudefensie in te gaan.

Milieudefensie stapte naar de rechter. De rechter accepteerde het principe om een beroep te doen op Luchtkwaliteit. De bussen rijden nu niet meer over de Veerkade. Afsluiting van de A12 vond de rechter echter te ver gaan, en bij beperking van het vrachtwagenverkeer vroeg hij zich af, of dat wel tot verbetering van de luchtkwaliteit bijdroeg.

Milieudefensie wil nu middels bodemprocedures proberen, of deze maatregelen af te dwingen zijn. Er wordt door veel landen een enorme druk op de EU uitgeoefend, om de normen voor luchtkwaliteit op te rekken. In ons land verbetert de luchtkwaliteit wel maar Milieudefensie vindt het echter irritant dat het zo langzaam gaat.

Een deelneemster aan de workshop stelt een vraag over wat Milieudefensie kan doen aan alternatieve vormen van vervoer? Bij de politiek leeft het besef, dat luchtkwaliteit een groot probleem vormt. Joris Wijnhoven antwoordt, dat er verkeersbeleid in steden met verkeersproblemen wordt ontwikkeld. Het gebruik van autoís moet ontmoedigd worden, door.

Milieudefensie wil geen roepende in de woestijn zijn, bij haar ideeÎn -over bijvoorbeeld de verkeersproblematiek- past Milieudefensie zich aan aan wat 2 miljoen Nederlanders acceptabel vinden.

Op een vraag over internationale samenwerking antwoordt Joris Wijnhoven, dat Milieudefensie in Europees Verband zich verenigd heeft in Friends of Earth. Dit is een Europese lobbyorganisatie voor verkeer en luchtkwaliteit. Milieudefensie bekijkt, of het nodig is om Europese acties te organiseren om zich te manifesteren. Joris Wijnhoven merkt op, dat in de verkiezingsprogrammaís van de politieke partijen bijna niets vermeld staat over luchtkwaliteit. Milieudefensie voert juist een campagne tegen asfaltering van Nederland.

Zie ook de website van milieudefensie

Download hier de factsheet van Milieudefensie

 

lege pixel 

Onderwerpen: