Home

Symposium 5 october 2006 in het Titus Brandsma Memorial Nijmegen

 

Workshop 3. Elke melding is een levensgeschiedenis

Frits Raaphorst Meldpunt Gezondheid en Milieu

 

meldpunt Gezondheid en MilieuDe workshop begint met een video over het verhaal van een patient met meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS). Vanwege haar overgevoeligheid is deze vrouw niet in staat om haar verhaal ter plekke te vertellen.
Op de video is een interview met Geerteke de Haas te zien, patiÎnte met de aandoening Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Dit is een aandoening, waarbij de patiënten gevoelig zijn voor allerlei chemische stoffen, waarvan de gemiddelde burger niets merkt, en daar ook heel ziek van wordt. Geerteke kan op zoín dag als vandaag niet aanwezig zijn, omdat mensen allerlei geurtjes bij zich kunnen dragen: aftershave, deodorant, haarlak, parfum, noem maar op. Zij vertelt op de video, dat MCS ontkend wordt en niet herkend door artsen.

Toen zij eenmaal wist wat haar scheelde, belde ze alle ziekenhuizen in Nederland op. Op 1 na, het laatste ziekenhuis dat ze belde ‚ in Nijmegen ‚ werd geïrriteerd gereageerd.
De mensen die zij belde geloofden niet dat je ziek kon worden van chemische geuren. Alleen het Nijmeegse ziekenhuis bleek met de ziekte bekend te zijn. Door dit ziekenhuis werd ze naar het het meldpunt Gezondheid en Milieu (MGM) verwezen.

Geerteke vernam, dat er in het buitenland op dit terrein zelfhulpgroepen aanwezig zijn. Dat wilde zij ook wel. Zo ontstond dan ook in Nederland, door samenwerking tussen Geerteke en het MGM, een zelfhulpgroep, die vandaag de dag ook contacten tot ver over de grenzen heeft.

De video maakt duidelijk dat het heel lang duurt voordat dergelijke gezondheidsklacht erkenning krijgt. Met name als de milieuoorzaak niet duidelijk aanwijsbaar is. De klachten zijn er wel degelijk, maar worden dan niet serieus genomen.. De huisarts kan de oorzaak niet wegnemen. Vaak wordt gesteld dat de oorzaak psychisch is (tussen de oren zit).

De strijd voor erkenning duurt zeer lang. Het meldpunt gezondheid en milieu krijgt veel meldingen over de effecten van UMTS masten, binnenklimaat en luchtkwaliteit. Bij luchtkwaliteit gaat het om het steeds fijner worden van het fijn stof (ultrafijn stof). Het meldpunt neemt klachten serieus, rapporteert ze en brengt ze onder de aandacht van beleidsmakers en politici.
Bijscholing van huisartsen over overgevoeligheid is belangrijk. Van belang is om deze patienten bij elkaar te brengen en de overheid over de bevindigen te informeren. Frits Raaphorst ‚ directeur van het Meldpunt- legt uit, welk doel hij heeft met deze video.

Soms kan er een heel lange ziektegeschiedenis ontstaan waarbij de klachten verband houden met milieu. Frits vertelt, dat het MGM zich bezighoudt met de vraag, of zij de bron van de klachten kan vinden en wegnemen. Ligt deze bij een bepaalde fabriek, snelweg, e.d.?
Het MGM neemt klachten serieus. Je zult nooit te horen krijgen: ”Het zit tussen de oren”. Een persoon in het publiek vraagt, of deze klachten van Geerteke nou wel écht zijn!. Frits deelt mee, dat er een poging wordt gedaan door een bekende cineast, om een Nederlandse documentaire te maken over MCS als ziekte.

Voorts legt Frits Raaphorst aan het publiek uit, hoe de werkwijze van het MGM is:
klachten registreren en vastleggen. Deze registratie vindt ten dienste van de klager plaats.
Het zijn signalen of aanwijzingen dat het ons milieu de bron kan zijn voor gezondheidsklachten. Het MGM werkt samen met netwerken van wetenschappers, bijvoorbeeld de milieuexpert Lucas Reijnders, de Wetenschapswinkels, etc.

Zie website meldpunt gezondheid en milieu.

Download hier de factsheet van Gezondheid en Milieu

lege pixel 

Onderwerpen: