Home

Symposium 5 october 2006 in het Titus Brandsma Memorial Nijmegen

Workshop 2. Betere informatie lost alles op webportal milieuengezondheid.nl

Voline van Teeseling - hoofd kennisontwikkeling Milieucentraal

Voline belichtte twee websites. De eigen website www.milieucentraal.nl, deze geeft onafhankelijke praktische informatie over milieueffecten van produkten en consumentengedrag, wordt eerst besproken. Ook biedt deze website de mogelijkheid om per email of telefoon een vraag te stellen. Deze vragen worden in principe binnen drie dagen beantwoord.

De tweede website waarover gesproken werd is de gloednieuwe website www.milieuengezondheid.nl. Deze ’portal’ is 3 oktober jongstleden gelanceerd en heeft als doel om aan bewoners(groepen) een overzicht te geven van de beschikbare informatie over de invloed van milieu op de gezondheid.

Gezondheid en Milieu

Centraal in de workshop staat welke informatie op de nieuwe website dient te staan. Voor de burger is het belangrijk dat er goede en begrijpelijke informatie is. Informatie die direct en goed is toe te passen bij hun milieuprobleem.
Bij de wetenschappelijke informatie is het van belang dat er een vertaalslag naar de praktijk is gemaakt.
Er wordt niet gestreefd naar wetenschappelijke toetsing van de rapporten die op de site van milieuengezondheid.nl worden gezet.

De rapporten kunnen verschillen omdat ze vanuit een andere invalshoek zijn geschreven. De webportal maakt geen selectie op basis van eventuele betrouwbaarheid of wetenschappelijke juistheid van de informatie, maar wil juist het brede spectrum aan informatie bieden die interessant is voor burgers. Tijdens de workshop werden er suggesties gedaan over rubrieken voor op deze nieuwe website. De deelnemers vinden het belangrijk dat de website netwerken mogelijk maakt. Ook vinden zij een expertbank belangrijk (zie bijvoorbeeld wikipedia). Daarnaast is locale informatie (bijv. op het gebied van luchtkwaliteit) wenselijk. Dit laatste is mogelijk via linken met andere sites. Ook zijn praktische tips van belang zoals bijvoorbeeld tips over succesvolle strategiëen en en denk ook aan succesberichten. Op deze punten dient nog een keer via een burgerpanel nader te worden ingegaan.

De website milieuengezondheid.nl is opgezet door een samenwerking tussen de GGD, Milieucentraal, het Astmafonds, RIVM, Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu, het Ministerie van VROM, Vereniging Leefmilieu, Platform Gezondheid en Milieu en de Wetenschapswinkel Chemie van Utrecht.

Download hier de factsheet van Milieu Centraal

lege pixel 

Onderwerpen: