Home
 
Symposium in het Titus Brandsma Memorial – Nijmegen 5 oct 2006 –

workshop 1: Luchtverontreiniging en gezondheid

Het effect van de verkeersemissies van fijn stof in Nederland is dat er jaarlijks
18.000 mensen vroegtijdig sterven. Dit zijn niet de enige slachtoffers. Er zijn ook chronische gezondheidseffecten op de luchtwegen bij blootgestelden. Dit zijn er veel meer dan de 18.000. Langs drukke wegen zijn de gezondheidsrisicoís groter. Als je binnen 100 meter van een snelweg verwijderd woont, of binnen 50 meter van een drukke stadsweg, loop je een twee maal zo groot risico, dat je overlijdt aan een luchtweg- of hart- en vaatziekte.
Er is een groter risico op luchtwegklachten bij kinderen op scholen, die binnen een afstand van 400 meter van een snelweg liggen. Vooral binnen 100 meter is er een relatie met het vrachtverkeer. Maar: het is niet aan te geven, wie getroffen wordt.

Saskia van der Zee — GGD Amsterdam

GGD

De GGD Amsterdam gaat in een vroeg stadium ruimtelijke ordening plannen controleren op effecten op de luchtkwaliteit. Zo probeert ze te voorkomen dat ze in een later stadium van planvorming voor voldongen feiten komt te staan. Dit voorbeeld verdient navolging in andere steden. Desondanks proberen bestuurders onderzoeksgegevens vaak naast zich neer te leggen om projecten toch te realiseren.

In Amsterdam is er een amendement ingediend in het actieplan lucht, waarin staat dat er in het beleid over ruimtelijke ordening meer rekening mee moet worden gehouden, dat voorzieningen voor gevoelige groepen niet in de directe nabijheid van grote verkeersadres worden geplaatst. Het is belangrijk, om de gezondheidskundige relevantie van maatregelen te bekijken. Verder is het belangrijk, om bij het plannen betrokken te worden. Richt je op dieselroet, ultrafijnstof kan veel dieper in het lichaam doordringen. worden?

Vanuit het publiek komen enkele kritische opmerkingen richting de GGD.
Mevrouw van der Zee vertelt, dat de GGD soms ook vastzit aan gemeentelijke besluiten.
De deelnemers aan de workshop vinden dat GGD’s toch kritischer mogen zijn. Vaak zijn de GGD’s toch gebonden aan de bouwplannen van een wethouder.
Ook zou de GGD vaker moeten wijzen op het eigen handelingsperspectief van de burger. Wat kun je zelf doen? Bijvoorbeeld het laten staan van de auto en het gebruiken van de fiets. Communicatie over luchtkwaliteit. Voorlichting aan burgers. Er moet voorlichting gegeven worden aan gebruikers van gevoelige voorzieningen op plaatsen met een slechte luchtkwaliteit. De GGD moet ook waken dat discussie weer alleen nog maar gaat over normen, en niet over gezondheideffecten.

Op de website www.luchtkwaliteit.amsterdam.nl/ kan men alle informatie over luchtkwaliteit vinden.

Download hier de presentatie van Saskia van der Zee.

Download hier de factsheet van de GGD 

Onderwerpen: