Home | nieuwsbrief | archief nieuwsbrieven
 
archief (kop)

        Ontvang gratis de Nieuwsbrief        

 

Inhoud Nieuwsbrief december 2018-nr 4: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief augustus 2018-nr 3: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2018-nr 2: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief februari 2018-nr 1: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2017-nr 4: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief augustus 2017-nr 3: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief mei 2017-nr 2: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief februari 2017-nr 1: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2016-nr 4: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2016-nr 3: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2016-nr 2: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief maart 2016-nr 1: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2015: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Mediatraining voor Stop de Stank Deurne op 28 november
 • 2. Werkconferentie op 16 oktober: oplossingen voor laagfrequent geluid
 • 3. Toename van doorzet mest van 260.000 ton per jaar zonder vergunning
 • 4. Reiling krijgt boete opgelegd van 339.000 euro
 • 5. Geen ruimte voor burgers in Kennisplatform Veehouderij en Gezondheid
 • 6. Roetmetingen door RIVM
 • 7. Het Klokhuis over luchtkwaliteit
 • 8. Glyfosaat moet verboden worden
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2015: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Boeren met de natuur als bondgenoot
 • 2. Mediation over puinbreker Dura Vermeer succesvol afgerond
 • 3. Opstart onderzoek blootstelling bestrijdingsmiddelen
 • 4. Depositiebank van de provincie Utrecht beschermt de natuur niet
 • 5. Provincie Utrecht is blij met uitbreidingen die eigenlijk niet mochten
 • 6. WHO: Aanpak houtstook noodzakelijk voor verbetering luchtkwaliteit
 • 7. Geen schaliegasboringen de komende 5 jaar
 • 8. Korte berichten
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2015: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Mediation over puinbreker DURA Vermeer in Nijmegen
 • 2. Eindrapport 2014: Totaalbeeld meldingen stemt somber
 • 3. Documentaire De Brom beschikbaar op internet
 • 4. Burgers meten liever zelf
 • 5. Ambitie PAS is veel te laag
 • 6. Teken petitie tegen stankoverlast door veehouderij
 • 7. Afvalbedrijf Reiling in Heeze-Leende is gekocht door Marisgroep
 

Inhoud Nieuwsbrief maart 2015: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Bijeenkomst: Wat is er mis met de PAS?
 • 2. Nieuwe aanpak stikstofproblematiek is dweilen met de kraan open
 • 3. Gemeente Nijmegen en GGD willen normering over laagfrequent geluid
 • 4. Rechter verplicht gemeente tot meten trillingen door specialisten
 • 5. Geluidsmaatregelen puinbreker nooit getroffen
 • 6. Raad van State vernietigd uitspraak rechtbank
 • 7. Brabant: “wij hebben geen beleid voor actualisatie vergunningen”
 • 8. Leefmilieu pleit voor strenger beleid tegen overlast houtstook
 • 9. Elektrostress Handboek – Hugo Schooneveld
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2014: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Goed gesprek met vereniging Natuurmonumenten
 • 2. Veranderingen in het bestuursrecht
 • 3. Enkele maanden overlast van LFG: een indringend verhaal
 • 4. Provincie Zeeland op het matje geroepen om munitiedump
 • 5. Tijdbom in Bakel: gasvulstation kan een grote ramp veroorzaken
 • 6. Debat over recht van burger op informatie
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2014: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Bijeenkomst 7 november 2014: Wat betekent verandering in bestuursrecht voor de burger?
 • 2. Symposium 24 november 2014 in Den Haag over laagfrequent geluid
 • 3. LFG en elektriciteitscentrale Nijmegen
 • 4. Leefmilieu roept vereniging Natuurmonumenten ter verantwoording
 • 5. Ook in 2013 waren laagfrequent geluid en houtstook grootste boosdoeners
 • 6. Gemeente Nijmegen onder vuur bij de Raad van State
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2014: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Houtstook is niet milieuvriendelijk
 • 2. Ten onrechte honderden Nbwet-vergunningen niet aangevraagd
 • 3. Rechtbank vernietigt vergunning Reiling en Raad van State schorst
 • 4. Leefmilieu met eigen fimpje op YouTube
 • 5. Presentatie over laagfrequent geluid op symposium van RIVM
 • 6. Pittig gesprek met agrarische jongeren in Ossenzijl.
 • 7. Knak de worst
 

Inhoud Nieuwsbrief januari 2014: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Op 14 maart bijeenkomst: Overlast door houtstook, hoe nu verder?
 • 2. Op 28 maart workshop: Hoe beïnvloed ik besluiten over mijn leefomgeving?
 • 3. Natuurschade door uitrijden mest moet aangepakt worden
 • 4. Filmen als nieuwe uitdaging voor Leefmilieu
 • 5. Houtstook ook ongezond voor stoker zelf
 • 6. Toegankelijke informatie nodig over risico’s biociden
 • 7. Veehouderijen verantwoordelijk voor fijn stof overschrijdingen
 • 8. Burgerparticipatie niet zo gemakkelijk
 

Inhoud Nieuwsbrief november 2013: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Rechtbankzitting over vergunning afvalbedrijf Reiling
 • 2. Provincie Brabant vraagt omwonenden om te helpen bij de handhaving
 • 3. Actiebijeenkomst over uitbreiding asfaltcentrale in Nijmegen-West
 • 4. Inspraak gemeenteraad over toename risicovolle bedrijven in Nijmegen
 • 5. Stop subsidie op biovergisting
 • 6. Bezwaar tegen toelating onnodige onkruidbestrijder
 • 7. Terugblik op workshop 4 oktober: Schrijven kun je leren
 • 8. Niet erkende overlast: melders over laagfrequent geluid (LFG)
 • 9. Meer nieuws over munitiedump, asfaltcentrale Dura Vermeer enzovoort
 

Inhoud Nieuwsbrief september 2013: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Op 4 oktober schrijfworkshop te Nijmegen: Schrijven kun je leren!
 • 2. Iedere dag mag de puinbreker gaan draaien
 • 3. Onzekerheid? Laat ook belangengroepen meedenken
 • 4. Planbureau Leefomgeving: Zet stevig in op toezicht en handhaving
 • 5. Beleidsregels stikstof van provincie Overijssel juridisch niet houdbaar
 • 6. Metingen in Utrecht laten hoge niveaus laagfrequent geluid zien
 • 7. Meer nieuws van onze website.
 

Inhoud Nieuwsbrief mei 2013: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. De waarheid over het milieu. Oratie op 14 juni in Heerlen door Ad Ragas
 • 2. Jaaroverzicht gezondheidsklachten: laagfrequent geluid springt er uit
 • 3. Naar de rechtbank? Bereid je voor op een andere aanpak
 • 4. Bijstoken asbest nog liever even niet in Alblasserdam
 • 5. Forum voor gehinderden van laagfrequent geluid
 • 6. Houtrook: eerste klas veroorzaker van een vergiftigd milieu
 • 7. Standpunt Leefmilieu: “Geen uitstel Europese normen luchtkwaliteit”
 • 8. In gesprek met de inspectie over verwaaiende pesticiden
 • 9. Meldpunt voor overlast bestrijdingsmiddelen
 • 10. Meetnet luchtkwaliteit van Nijmegen en Beuningen is in gevaar
 • 11. Uitkoop huizen onder hoogspanningslijnen
 • 12. Teken petitie tegen het boren naar schaliegas
 

Inhoud Nieuwsbrief januari 2013: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Unieke bijeenkomst 22 februari: Johan Vollenbroek doet boekje open.
 • 2. In beroep tegen rampbestijdingsplan
 • 3. Stop de subsidie op biovergistingsinstallaties
 • 4. Leefmilieu verkrijgt ANBI-status
 • 5. Presentatie 23 november 2012: LFG en het horen van een bromtoon
 • 6. Hoe verder als je last hebt van LFG? Verslag van de bijeenkomst
 • 7. Gezondheidsraad geeft advies over afstand veehouderij en wonen
 • 8. Boerenmacht wordt boerenzwakte
 • 9. Per 1 januari 2013 Activiteitenbesluit van kracht voor agrarische bedrijven
 • 10. In verbrandingsinstallaties worden nieuwe nanodeeltjes gevormd
 

Inhoud Nieuwsbrief november 2012: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Bijeenkomst 23 november 2012. Laag frequent geluid en hoe nu verder.
 • 2. Leefmilieu dubbel in het gelijk gesteld bij beroep Indië-terrein te Almelo
 • 3. Inbreng Leefmilieu over Reiling bij Statencommissie Noord Brabant
 • 4. Milieudossier van op- en overslagbedrijf Van Dalen met terugblik
 • 5. Verklaring houtrook van Astmafonds
 • 6. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt?
 • 7. Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief september 2012: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Op Nijmeegs industrieterrein kunnen er nog wel riskante bedrijven bij
 • 2. Luchtkwaliteit nog steeds zorgenkind, weten waar precies?
 • 3. Hoe soepele regelgeving burgers buiten spel zet
 • 4. Toegang tot rechter onderzocht en die laat te wensen over
 • 5. Als maatschappelijke groep onderzoek laten doen naar nanotechnologie
 • 6. Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief mei 2012: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Bijeenkomst: Gebakken lucht in plaats van schone lucht
 • 2. Wat biedt de Atlas Leefomgeving over luchtkwaliteit en gezondheid?
 • 3. Bijeenkomst Leefmilieu leidt tot bedrijfsbezoek TWO
 • 4. Veel meldingen over gezondheidsklachten door het milieu
 • 5. Silent snow: film over pesticiden
 • 6. Comité “HET KAN HEUS BETER” kijkt met voldoening terug
 • 7. Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief maart 2012: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven
 • Ziek of beroerd van het milieu? Meld het ons!
 • Vergunning afvalbedijf Reiling in Sterksel schiet tekort
 • Milieuoverlast bestrijden met behulp van handhaving is Zwitsers uurwerk
 • Bijeenkomst 23 november 2011: Stop de Stank in Deurne
 • Laag Frequent Geluid (LFG): ‘Hoor of voel jij dat ook?’
 • Door vuurwerk enorme fijn stof piek.
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit antwoordt niet op brief
 • Nota legt de lat voor naleving dierenwelzijn niet hoog
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • "Je kunt elk onderwerp in de media krijgen, als je maar weet hoe."
 • Groen maakt het leven mooier
 • Rechter tegen gemeente Almelo: “gemeente dat mag u nooit meer doen”
 • Luchtkwaliteitsmeetnet Nijmegen twee jaar financieel geborgd
 • Na procedures groeit samenwerking over mobiele puinbrekers
 • Geluidsruimte op industrieterrein mag niet verdeeld worden
 • In memoriam Jan Crijns
 • Nieuwe website in de maak
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Overleg met Electrabel over bijstoken biomassa
 • Actieve arts brengt zelf de intensieve veehouderij in kaart
 • Asbest bij sloop op Indiëterrein te Almelo – vervolg op eerdere berichten
 • Filmpjes over de voors- en tegens van nanotechnologie
 • Natuurvergunning voor veebedrijven toch verplicht
 • De risico’s van mensen die wonen tussen veehouderijen
 • Zienswijzen ingediend tegen Gelderse Verordening Stiksto
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief juli 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Omwonenden tonen asbest aan bij sloop op Indiëterrein te Almelo
 • Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt sloopterrein op asbest
 • Enschede is wel alert op risico’s puinbrekers
 • VROM-IOD het broertje van de FIOD
 • Actiecomité A50Ewijk op de bres voor schone lucht
 • Grote steden: drastische maatregelen nodig voor luchtkwaliteit
 • Stikken langs de snelweg, televisie-uitzending van Zembla
 • Veel inspiratie op 16 april bij de bijeenkomst over intensieve veehouderij
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief april 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Op 16 april in Den Bosch: Intensieve veehouderij, hoog tijd voor debat
 • Stofoverlast sloopwerkzaamheden op verzoek van Leefmilieu beëindigd
 • Aftrap burgernetwerkacademie met aansprekende verhalen
 • Teveel meedenken bij de vergunningverlening en -handhaving Thermphos
 • ‘Er wordt maar wat raak gedoogd’
 • Veilig zijn of veilig voelen, een spanningsveld
 • Effecten van biociden zijn onbekend, maar het verbruik is wijdverbreid
 • Verantwoorde soja met een addertje onder het gras
 • Meer bacteriecellen in fijn stof rond intensieve veehouderij
 • Raad van State stemt in met Stadsbrug in Nijmegen
 • Lessen uit drie jaar nano gepresenteerd
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief februari 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Vereniging Stedelijk Leefmilieu wordt: ‘Leefmilieu’
 • Denk mee over de Burgernetwerkacademie!
 • Veel gemeenten zijn grootgebruikers van bestrijdingsmiddelen.
 • Toezichthouders staan bij nanodeeltjes met lege handen.
 • Afvalbedrijf: liever communicatie-adviseurs dan milieumaatregelen
 • Ad Ragas benoemd tot hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen
 • Burgemeester met schone handen
 • Platform Gezondheid en Milieu stopt ermee
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Thermphos in Zeeland een niet-te-geloven-zaak
 • Afvalbedrijf veroorzaakt tientallen jaren overlast en stank in Brabant
 • Leefmilieu als vraagbaak hard nodig!
 • Gebruik van pesticiden: het kan echt minder
 • Petitie Natuurmonumenten
 • Luchtvervuiling door de intensieve landbouw, een onderschat probleem
 • Gratis ansichtkaarten
 • Terugblik op debat nanodeeltjes en hun risico’s voor het milieu
 • Kaalslag in de stad
 • Stadsbrug Nijmegen: gezonde lucht of NSL, wat zal het worden?
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Gemeenten en particulieren tuinieren gezonder zonder pesticiden
 • Op 30 november debat over nanodeeltjes en hun risico’s voor het milieu
 • Protest tegen inperking rechten van Nederlandse burgers
 • Gemeente mag houtstook buurman verbieden
 • Houtstook geeft overlast op korte afstand
 • Voor een goede luchtkwaliteit graag een elektrische scooter!
 • Mooie foto’s over het groen in Nijmegen
 • Leefmilieu op pad: Inbreng over burgerparticipatie in Zeist
 • Helder handhaven
 • Gedoogvergunning Grasdrogerij vernietigd
 • Uitbreiding slachthuis zonder investeringen in het milieu
 • Kort Nieuws
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Project Burgernetwerk afgerond, maar niet gestopt
 • Leefmilieu op pad: bewoners Sleeuwijk tegen puinbreker in uiterwaarden
 • Tankstation op 7 meter hoge terp haalt het niet bij Raad van State
 • Verzet tegen komst puinbreker in Nijmegen
 • Gemeente Nijmegen wil eerlijke verdeling van geluidsruimte
 • Nanozilver terecht meest populaire nanodeeltje?
 • Afscheid van Harco de Blaauw en twee nieuwe bestuursleden gekozen
 • Risico’s locatie Nijmeegse MBO-school
 • Teken mee voor een duurzame veeteelt
 • Kort Nieuws
 

Inhoud Nieuwsbrief maart 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Op 13 april presentatie uitkomsten onderzoek nanozilver
 • Publicatie boekje: Groen maakt het leven mooier
 • Goed bezocht lijsttrekkersdebat over de toekomst van het Nijmeegse groen
 • Iedere wijk zijn natuurspeeltuin, te beginnen met de versteende wijken
 • Vernieuwde website www.wikilucht.nl cadeau
 • Te soepele regelgeving veehouderij verliest mens en natuur uit het oog
 • Opnieuw beroep ingesteld over stadsbrug in Nijmegen
 • Kort nieuws
 

Inhoud Nieuwsbrief januari 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Lijsttrekkers debat in Nijmegen over het groen in de stad
 • Informatie over luchtkwaliteit niet langer beschikbaar
 • Handhaving veevoederbedrijf was van korte duur
 • Procederen tot je er bij neervalt
 • Nanotechnologie tussen innovatie en voorzorg
 • Lezingen over duurzaamheid in de 21e eeuw
 • Kort nieuws
   
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Symposium 13 november 2009 over onzekerheden nanotechnologie
 • Stuur een foto van groen in Nijmegen dat voor u van belang is
 • Raad van State vernietigt goedkeuringsbesluit Stadsbrug Nijmegen
 • De provincie Noord-Brabant legt de productie van veevoederfabriek stil
 • Weg door Rembrandtpark definitief van de baan
 • Minder energielasten voor huurders
 • Toegang van lokale groepen tot rechter Europees gewaarborgd
 • Kort nieuws uit de vereniging
 

Inhoud Nieuwsbrief september 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Burgervisie voor de toekomst van een groen Nijmegen
 • Jarenlange samenwerking met MOB werpt veel vruchten af
 • Grotere rol voor kennis van burgers
 • Kort nieuws uit de vereniging
 

Inhoud Nieuwsbrief Juli 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Kippen en varkens: houd gepaste afstand!
 • Nationale subsidies ook voor lokale groepen bereikbaar
 • Natuurspeeltuinen in plaats van verdichting stad
 • Strijd om ontvankelijkheid
 • Luchtkwaliteit rapporteren naar de burger, hoe verder?
 • Lessen uit het burgernetwerk
 • Nanodeeltjes niet te meten wel volop toegepast
 • Nieuw initiatief in streven naar duurzaamheid
 • Uitstel stadsbrug ligt niet aan bezwaren
 

Inhoud Nieuwsbrief Mei 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Opkomen voor je eigen leefomgeving hoe houd je dat vol?
 • Groen in de stad blijft kwetsbaar als het voor 0 euro in de boeken staat
 • Megastallen en milieu en gezondheid
 • Mensen vragen ons: Waarom geen rapportage luchtkwaliteit uit 2007?
 • Leefmilieu nodigt álle Nederlandse gemeenten en provincies uit
 • Hogere geluidsnormen voor omwonenden industrieterrein Nijmegen/Weurt
 • Beroep milieuvergunning verloren toch waardering
 • Kort nieuws uit de vereniging
 

Inhoud Nieuwsbrief Februari 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Hinder houtkachels kan beperkt worden
 • Nanodeeltjes: een nieuw milieuvraagstuk
 • Grens afbraak van het groen in Nijmegen in zicht
 • Burgerinitiatieven agenderen milieuknelpunten
 • Klantgericht handhaven provincie Gelderland kan beter
 • Veehouderij verantwoordelijk voor veel fijn stof
 • Voor ontvankelijkheid is het voeren van juridische procedures niet genoeg
 • Effecten van groen op luchtkwaliteit vallen tegen
 • Kort nieuws uit de vereniging
 
 

Inhoud Nieuwsbrief November 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Op 24 november in Nijmegen: Utrechtse lessen voor gezonde lucht
 • Leerzame afsluiting van Burgernetwerk
 • Burgernetwerk krijgt in Gelderland waardige opvolger
 • Nanodeeltjes in het keukenkastje
 • Meer weten over de kwaliteit van de lucht?
 • Honderden bouwplannen in één plan voor schone lucht
 • Meetstation Maastricht geopend, mooi succes van Klaor Loch
 • Burgers als partners in de handhaving?
 • Kort nieuws uit de vereniging
 

Inhoud Nieuwsbrief Augustus 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 
 • Opkomen voor je eigen leefomgeving, hoe kan dat beter?
 • Verzamelen rapportages luchtkwaliteit 2006 is voor volhouders
 • GGD gaat onderzoeken hoe milieukwaliteit verandert door komst stadsbrug
 • Nanotechnologie lijkt veraf maar komt snel dichterbij
 • Bestemmingsplannen gemeente Ubbergen toegankelijk met Google maps
 • Kies voor natuur bij de waterschapsverkiezingen
 

Inhoud Nieuwsbrief Juni 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 
 • Advies gezondheidsraad is duidelijk, nu de landelijke politiek nog
 • Bestuurders van provincie Gelderland hebben geen tijd voor bezorgde burgers
 • Platform Groen Nijmegen komt op voor groen in de stad
 • Groen in wijk Grootstal behouden
 • Nanotechnologie workshop op 17 juni in Nijmegen
 • Aan inspreken stadsbrug Nijmegen hangt een stevig prijskaartje
 • Kort nieuws van de vereniging
 • Leefmilieu in de publiciteit
 

Inhoud Nieuwsbrief April 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 
 • LPG-tankstation + Betuweroute = dubbel gevaar
 • Johan Vollenbroek nu ook officieel milieuridder
 • Workshop nanotechnologie op 22 april bij Wereld Aarde Dag
 • Burgers als jojo's van de politiek
 • Nieuwe naam voor stadsbrug in Nijmegen gezocht
 • Opslagbedrijf van geÔmpregneerd hout weg uit ecologische hoofdstructuur
 • Geen nieuwe vergunning asfaltcentrale vanwege overschrijding geluidszone
 • Meepraten in milieupanel Groene Peiler
 

Inhoud Nieuwsbrief Januari 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 
 • Gezondheidseffecten stadsbrug worden niet onderzocht
 • Hosten Nederlandse website brengt Nederlandse directeur voor Indiaanse rechter
 • Minder groen en meer steen in de stad, waar houdt het op?
 • Milieukwaliteit en Ruimtelijke ordening blijven lastig te combineren
 • Natuurlijk tegengas in de Kempen
 • Benutting restwarmte vraagt om regie overheid
 • Geurnormering asfaltcentrale is te ruim
 • Kort nieuws uit de vereniging
Onderwerpen: