Home
 
archief (kop)

        Ontvang gratis de Nieuwsbrief        

 

Nieuwsbrief maart 2019, nummer 1

 1. Bijeenkomst: Hoe verder met de PAS
 2. Lange zit bij Raad van State op 14 februari
 3. Leefmilieu verzoekt om stillegging bioenergiecentrale Cuijk
 4. LFG in Handreiking industrielawaai
 5. Duits Nederlandse uitwisseling over zelf meten
 6. Aanbevelingen hoogwaardige inzet houtige biomassa
 7. Omwonenden laten zelf het water en de bodem onderzoeken

Inhoud Nieuwsbrief december 2018-nr 4: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief augustus 2018-nr 3: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2018-nr 2: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief februari 2018-nr 1: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2017-nr 4: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief augustus 2017-nr 3: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief mei 2017-nr 2: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief februari 2017-nr 1: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2016-nr 4: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2016-nr 3: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2016-nr 2: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief maart 2016-nr 1: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2015: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Mediatraining voor Stop de Stank Deurne op 28 november
 • 2. Werkconferentie op 16 oktober: oplossingen voor laagfrequent geluid
 • 3. Toename van doorzet mest van 260.000 ton per jaar zonder vergunning
 • 4. Reiling krijgt boete opgelegd van 339.000 euro
 • 5. Geen ruimte voor burgers in Kennisplatform Veehouderij en Gezondheid
 • 6. Roetmetingen door RIVM
 • 7. Het Klokhuis over luchtkwaliteit
 • 8. Glyfosaat moet verboden worden
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2015: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Boeren met de natuur als bondgenoot
 • 2. Mediation over puinbreker Dura Vermeer succesvol afgerond
 • 3. Opstart onderzoek blootstelling bestrijdingsmiddelen
 • 4. Depositiebank van de provincie Utrecht beschermt de natuur niet
 • 5. Provincie Utrecht is blij met uitbreidingen die eigenlijk niet mochten
 • 6. WHO: Aanpak houtstook noodzakelijk voor verbetering luchtkwaliteit
 • 7. Geen schaliegasboringen de komende 5 jaar
 • 8. Korte berichten
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2015: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Mediation over puinbreker DURA Vermeer in Nijmegen
 • 2. Eindrapport 2014: Totaalbeeld meldingen stemt somber
 • 3. Documentaire De Brom beschikbaar op internet
 • 4. Burgers meten liever zelf
 • 5. Ambitie PAS is veel te laag
 • 6. Teken petitie tegen stankoverlast door veehouderij
 • 7. Afvalbedrijf Reiling in Heeze-Leende is gekocht door Marisgroep
 

Inhoud Nieuwsbrief maart 2015: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Bijeenkomst: Wat is er mis met de PAS?
 • 2. Nieuwe aanpak stikstofproblematiek is dweilen met de kraan open
 • 3. Gemeente Nijmegen en GGD willen normering over laagfrequent geluid
 • 4. Rechter verplicht gemeente tot meten trillingen door specialisten
 • 5. Geluidsmaatregelen puinbreker nooit getroffen
 • 6. Raad van State vernietigd uitspraak rechtbank
 • 7. Brabant: “wij hebben geen beleid voor actualisatie vergunningen”
 • 8. Leefmilieu pleit voor strenger beleid tegen overlast houtstook
 • 9. Elektrostress Handboek – Hugo Schooneveld
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2014: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Goed gesprek met vereniging Natuurmonumenten
 • 2. Veranderingen in het bestuursrecht
 • 3. Enkele maanden overlast van LFG: een indringend verhaal
 • 4. Provincie Zeeland op het matje geroepen om munitiedump
 • 5. Tijdbom in Bakel: gasvulstation kan een grote ramp veroorzaken
 • 6. Debat over recht van burger op informatie
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2014: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Bijeenkomst 7 november 2014: Wat betekent verandering in bestuursrecht voor de burger?
 • 2. Symposium 24 november 2014 in Den Haag over laagfrequent geluid
 • 3. LFG en elektriciteitscentrale Nijmegen
 • 4. Leefmilieu roept vereniging Natuurmonumenten ter verantwoording
 • 5. Ook in 2013 waren laagfrequent geluid en houtstook grootste boosdoeners
 • 6. Gemeente Nijmegen onder vuur bij de Raad van State
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2014: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Houtstook is niet milieuvriendelijk
 • 2. Ten onrechte honderden Nbwet-vergunningen niet aangevraagd
 • 3. Rechtbank vernietigt vergunning Reiling en Raad van State schorst
 • 4. Leefmilieu met eigen fimpje op YouTube
 • 5. Presentatie over laagfrequent geluid op symposium van RIVM
 • 6. Pittig gesprek met agrarische jongeren in Ossenzijl.
 • 7. Knak de worst
 

Inhoud Nieuwsbrief januari 2014: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Op 14 maart bijeenkomst: Overlast door houtstook, hoe nu verder?
 • 2. Op 28 maart workshop: Hoe beïnvloed ik besluiten over mijn leefomgeving?
 • 3. Natuurschade door uitrijden mest moet aangepakt worden
 • 4. Filmen als nieuwe uitdaging voor Leefmilieu
 • 5. Houtstook ook ongezond voor stoker zelf
 • 6. Toegankelijke informatie nodig over risico’s biociden
 • 7. Veehouderijen verantwoordelijk voor fijn stof overschrijdingen
 • 8. Burgerparticipatie niet zo gemakkelijk
 

Inhoud Nieuwsbrief november 2013: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Rechtbankzitting over vergunning afvalbedrijf Reiling
 • 2. Provincie Brabant vraagt omwonenden om te helpen bij de handhaving
 • 3. Actiebijeenkomst over uitbreiding asfaltcentrale in Nijmegen-West
 • 4. Inspraak gemeenteraad over toename risicovolle bedrijven in Nijmegen
 • 5. Stop subsidie op biovergisting
 • 6. Bezwaar tegen toelating onnodige onkruidbestrijder
 • 7. Terugblik op workshop 4 oktober: Schrijven kun je leren
 • 8. Niet erkende overlast: melders over laagfrequent geluid (LFG)
 • 9. Meer nieuws over munitiedump, asfaltcentrale Dura Vermeer enzovoort
 

Inhoud Nieuwsbrief september 2013: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Op 4 oktober schrijfworkshop te Nijmegen: Schrijven kun je leren!
 • 2. Iedere dag mag de puinbreker gaan draaien
 • 3. Onzekerheid? Laat ook belangengroepen meedenken
 • 4. Planbureau Leefomgeving: Zet stevig in op toezicht en handhaving
 • 5. Beleidsregels stikstof van provincie Overijssel juridisch niet houdbaar
 • 6. Metingen in Utrecht laten hoge niveaus laagfrequent geluid zien
 • 7. Meer nieuws van onze website.
 

Inhoud Nieuwsbrief mei 2013: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. De waarheid over het milieu. Oratie op 14 juni in Heerlen door Ad Ragas
 • 2. Jaaroverzicht gezondheidsklachten: laagfrequent geluid springt er uit
 • 3. Naar de rechtbank? Bereid je voor op een andere aanpak
 • 4. Bijstoken asbest nog liever even niet in Alblasserdam
 • 5. Forum voor gehinderden van laagfrequent geluid
 • 6. Houtrook: eerste klas veroorzaker van een vergiftigd milieu
 • 7. Standpunt Leefmilieu: “Geen uitstel Europese normen luchtkwaliteit”
 • 8. In gesprek met de inspectie over verwaaiende pesticiden
 • 9. Meldpunt voor overlast bestrijdingsmiddelen
 • 10. Meetnet luchtkwaliteit van Nijmegen en Beuningen is in gevaar
 • 11. Uitkoop huizen onder hoogspanningslijnen
 • 12. Teken petitie tegen het boren naar schaliegas
 

Inhoud Nieuwsbrief januari 2013: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Unieke bijeenkomst 22 februari: Johan Vollenbroek doet boekje open.
 • 2. In beroep tegen rampbestijdingsplan
 • 3. Stop de subsidie op biovergistingsinstallaties
 • 4. Leefmilieu verkrijgt ANBI-status
 • 5. Presentatie 23 november 2012: LFG en het horen van een bromtoon
 • 6. Hoe verder als je last hebt van LFG? Verslag van de bijeenkomst
 • 7. Gezondheidsraad geeft advies over afstand veehouderij en wonen
 • 8. Boerenmacht wordt boerenzwakte
 • 9. Per 1 januari 2013 Activiteitenbesluit van kracht voor agrarische bedrijven
 • 10. In verbrandingsinstallaties worden nieuwe nanodeeltjes gevormd
 

Inhoud Nieuwsbrief november 2012: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Bijeenkomst 23 november 2012. Laag frequent geluid en hoe nu verder.
 • 2. Leefmilieu dubbel in het gelijk gesteld bij beroep Indië-terrein te Almelo
 • 3. Inbreng Leefmilieu over Reiling bij Statencommissie Noord Brabant
 • 4. Milieudossier van op- en overslagbedrijf Van Dalen met terugblik
 • 5. Verklaring houtrook van Astmafonds
 • 6. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt?
 • 7. Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief september 2012: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Op Nijmeegs industrieterrein kunnen er nog wel riskante bedrijven bij
 • 2. Luchtkwaliteit nog steeds zorgenkind, weten waar precies?
 • 3. Hoe soepele regelgeving burgers buiten spel zet
 • 4. Toegang tot rechter onderzocht en die laat te wensen over
 • 5. Als maatschappelijke groep onderzoek laten doen naar nanotechnologie
 • 6. Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief mei 2012: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • 1. Bijeenkomst: Gebakken lucht in plaats van schone lucht
 • 2. Wat biedt de Atlas Leefomgeving over luchtkwaliteit en gezondheid?
 • 3. Bijeenkomst Leefmilieu leidt tot bedrijfsbezoek TWO
 • 4. Veel meldingen over gezondheidsklachten door het milieu
 • 5. Silent snow: film over pesticiden
 • 6. Comité “HET KAN HEUS BETER” kijkt met voldoening terug
 • 7. Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief maart 2012: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Burgeraanpak milieugevaarlijke bedrijven
 • Ziek of beroerd van het milieu? Meld het ons!
 • Vergunning afvalbedijf Reiling in Sterksel schiet tekort
 • Milieuoverlast bestrijden met behulp van handhaving is Zwitsers uurwerk
 • Bijeenkomst 23 november 2011: Stop de Stank in Deurne
 • Laag Frequent Geluid (LFG): ‘Hoor of voel jij dat ook?’
 • Door vuurwerk enorme fijn stof piek.
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit antwoordt niet op brief
 • Nota legt de lat voor naleving dierenwelzijn niet hoog
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • "Je kunt elk onderwerp in de media krijgen, als je maar weet hoe."
 • Groen maakt het leven mooier
 • Rechter tegen gemeente Almelo: “gemeente dat mag u nooit meer doen”
 • Luchtkwaliteitsmeetnet Nijmegen twee jaar financieel geborgd
 • Na procedures groeit samenwerking over mobiele puinbrekers
 • Geluidsruimte op industrieterrein mag niet verdeeld worden
 • In memoriam Jan Crijns
 • Nieuwe website in de maak
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Overleg met Electrabel over bijstoken biomassa
 • Actieve arts brengt zelf de intensieve veehouderij in kaart
 • Asbest bij sloop op Indiëterrein te Almelo – vervolg op eerdere berichten
 • Filmpjes over de voors- en tegens van nanotechnologie
 • Natuurvergunning voor veebedrijven toch verplicht
 • De risico’s van mensen die wonen tussen veehouderijen
 • Zienswijzen ingediend tegen Gelderse Verordening Stiksto
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief juli 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Omwonenden tonen asbest aan bij sloop op Indiëterrein te Almelo
 • Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt sloopterrein op asbest
 • Enschede is wel alert op risico’s puinbrekers
 • VROM-IOD het broertje van de FIOD
 • Actiecomité A50Ewijk op de bres voor schone lucht
 • Grote steden: drastische maatregelen nodig voor luchtkwaliteit
 • Stikken langs de snelweg, televisie-uitzending van Zembla
 • Veel inspiratie op 16 april bij de bijeenkomst over intensieve veehouderij
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief april 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Op 16 april in Den Bosch: Intensieve veehouderij, hoog tijd voor debat
 • Stofoverlast sloopwerkzaamheden op verzoek van Leefmilieu beëindigd
 • Aftrap burgernetwerkacademie met aansprekende verhalen
 • Teveel meedenken bij de vergunningverlening en -handhaving Thermphos
 • ‘Er wordt maar wat raak gedoogd’
 • Veilig zijn of veilig voelen, een spanningsveld
 • Effecten van biociden zijn onbekend, maar het verbruik is wijdverbreid
 • Verantwoorde soja met een addertje onder het gras
 • Meer bacteriecellen in fijn stof rond intensieve veehouderij
 • Raad van State stemt in met Stadsbrug in Nijmegen
 • Lessen uit drie jaar nano gepresenteerd
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief februari 2011: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Vereniging Stedelijk Leefmilieu wordt: ‘Leefmilieu’
 • Denk mee over de Burgernetwerkacademie!
 • Veel gemeenten zijn grootgebruikers van bestrijdingsmiddelen.
 • Toezichthouders staan bij nanodeeltjes met lege handen.
 • Afvalbedrijf: liever communicatie-adviseurs dan milieumaatregelen
 • Ad Ragas benoemd tot hoogleraar Milieu-natuurwetenschappen
 • Burgemeester met schone handen
 • Platform Gezondheid en Milieu stopt ermee
 • Nieuws in het kort
 

Inhoud Nieuwsbrief december 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Thermphos in Zeeland een niet-te-geloven-zaak
 • Afvalbedrijf veroorzaakt tientallen jaren overlast en stank in Brabant
 • Leefmilieu als vraagbaak hard nodig!
 • Gebruik van pesticiden: het kan echt minder
 • Petitie Natuurmonumenten
 • Luchtvervuiling door de intensieve landbouw, een onderschat probleem
 • Gratis ansichtkaarten
 • Terugblik op debat nanodeeltjes en hun risico’s voor het milieu
 • Kaalslag in de stad
 • Stadsbrug Nijmegen: gezonde lucht of NSL, wat zal het worden?
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Gemeenten en particulieren tuinieren gezonder zonder pesticiden
 • Op 30 november debat over nanodeeltjes en hun risico’s voor het milieu
 • Protest tegen inperking rechten van Nederlandse burgers
 • Gemeente mag houtstook buurman verbieden
 • Houtstook geeft overlast op korte afstand
 • Voor een goede luchtkwaliteit graag een elektrische scooter!
 • Mooie foto’s over het groen in Nijmegen
 • Leefmilieu op pad: Inbreng over burgerparticipatie in Zeist
 • Helder handhaven
 • Gedoogvergunning Grasdrogerij vernietigd
 • Uitbreiding slachthuis zonder investeringen in het milieu
 • Kort Nieuws
 

Inhoud Nieuwsbrief juni 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Project Burgernetwerk afgerond, maar niet gestopt
 • Leefmilieu op pad: bewoners Sleeuwijk tegen puinbreker in uiterwaarden
 • Tankstation op 7 meter hoge terp haalt het niet bij Raad van State
 • Verzet tegen komst puinbreker in Nijmegen
 • Gemeente Nijmegen wil eerlijke verdeling van geluidsruimte
 • Nanozilver terecht meest populaire nanodeeltje?
 • Afscheid van Harco de Blaauw en twee nieuwe bestuursleden gekozen
 • Risico’s locatie Nijmeegse MBO-school
 • Teken mee voor een duurzame veeteelt
 • Kort Nieuws
 

Inhoud Nieuwsbrief maart 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Op 13 april presentatie uitkomsten onderzoek nanozilver
 • Publicatie boekje: Groen maakt het leven mooier
 • Goed bezocht lijsttrekkersdebat over de toekomst van het Nijmeegse groen
 • Iedere wijk zijn natuurspeeltuin, te beginnen met de versteende wijken
 • Vernieuwde website www.wikilucht.nl cadeau
 • Te soepele regelgeving veehouderij verliest mens en natuur uit het oog
 • Opnieuw beroep ingesteld over stadsbrug in Nijmegen
 • Kort nieuws
 

Inhoud Nieuwsbrief januari 2010: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Lijsttrekkers debat in Nijmegen over het groen in de stad
 • Informatie over luchtkwaliteit niet langer beschikbaar
 • Handhaving veevoederbedrijf was van korte duur
 • Procederen tot je er bij neervalt
 • Nanotechnologie tussen innovatie en voorzorg
 • Lezingen over duurzaamheid in de 21e eeuw
 • Kort nieuws
   
 

Inhoud Nieuwsbrief oktober 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Symposium 13 november 2009 over onzekerheden nanotechnologie
 • Stuur een foto van groen in Nijmegen dat voor u van belang is
 • Raad van State vernietigt goedkeuringsbesluit Stadsbrug Nijmegen
 • De provincie Noord-Brabant legt de productie van veevoederfabriek stil
 • Weg door Rembrandtpark definitief van de baan
 • Minder energielasten voor huurders
 • Toegang van lokale groepen tot rechter Europees gewaarborgd
 • Kort nieuws uit de vereniging
 

Inhoud Nieuwsbrief september 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Burgervisie voor de toekomst van een groen Nijmegen
 • Jarenlange samenwerking met MOB werpt veel vruchten af
 • Grotere rol voor kennis van burgers
 • Kort nieuws uit de vereniging
 

Inhoud Nieuwsbrief Juli 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Kippen en varkens: houd gepaste afstand!
 • Nationale subsidies ook voor lokale groepen bereikbaar
 • Natuurspeeltuinen in plaats van verdichting stad
 • Strijd om ontvankelijkheid
 • Luchtkwaliteit rapporteren naar de burger, hoe verder?
 • Lessen uit het burgernetwerk
 • Nanodeeltjes niet te meten wel volop toegepast
 • Nieuw initiatief in streven naar duurzaamheid
 • Uitstel stadsbrug ligt niet aan bezwaren
 

Inhoud Nieuwsbrief Mei 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Opkomen voor je eigen leefomgeving hoe houd je dat vol?
 • Groen in de stad blijft kwetsbaar als het voor 0 euro in de boeken staat
 • Megastallen en milieu en gezondheid
 • Mensen vragen ons: Waarom geen rapportage luchtkwaliteit uit 2007?
 • Leefmilieu nodigt álle Nederlandse gemeenten en provincies uit
 • Hogere geluidsnormen voor omwonenden industrieterrein Nijmegen/Weurt
 • Beroep milieuvergunning verloren toch waardering
 • Kort nieuws uit de vereniging
 

Inhoud Nieuwsbrief Februari 2009: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Hinder houtkachels kan beperkt worden
 • Nanodeeltjes: een nieuw milieuvraagstuk
 • Grens afbraak van het groen in Nijmegen in zicht
 • Burgerinitiatieven agenderen milieuknelpunten
 • Klantgericht handhaven provincie Gelderland kan beter
 • Veehouderij verantwoordelijk voor veel fijn stof
 • Voor ontvankelijkheid is het voeren van juridische procedures niet genoeg
 • Effecten van groen op luchtkwaliteit vallen tegen
 • Kort nieuws uit de vereniging
 
 

Inhoud Nieuwsbrief November 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 • Op 24 november in Nijmegen: Utrechtse lessen voor gezonde lucht
 • Leerzame afsluiting van Burgernetwerk
 • Burgernetwerk krijgt in Gelderland waardige opvolger
 • Nanodeeltjes in het keukenkastje
 • Meer weten over de kwaliteit van de lucht?
 • Honderden bouwplannen in één plan voor schone lucht
 • Meetstation Maastricht geopend, mooi succes van Klaor Loch
 • Burgers als partners in de handhaving?
 • Kort nieuws uit de vereniging
 

Inhoud Nieuwsbrief Augustus 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 
 • Opkomen voor je eigen leefomgeving, hoe kan dat beter?
 • Verzamelen rapportages luchtkwaliteit 2006 is voor volhouders
 • GGD gaat onderzoeken hoe milieukwaliteit verandert door komst stadsbrug
 • Nanotechnologie lijkt veraf maar komt snel dichterbij
 • Bestemmingsplannen gemeente Ubbergen toegankelijk met Google maps
 • Kies voor natuur bij de waterschapsverkiezingen
 

Inhoud Nieuwsbrief Juni 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 
 • Advies gezondheidsraad is duidelijk, nu de landelijke politiek nog
 • Bestuurders van provincie Gelderland hebben geen tijd voor bezorgde burgers
 • Platform Groen Nijmegen komt op voor groen in de stad
 • Groen in wijk Grootstal behouden
 • Nanotechnologie workshop op 17 juni in Nijmegen
 • Aan inspreken stadsbrug Nijmegen hangt een stevig prijskaartje
 • Kort nieuws van de vereniging
 • Leefmilieu in de publiciteit
 

Inhoud Nieuwsbrief April 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 
 • LPG-tankstation + Betuweroute = dubbel gevaar
 • Johan Vollenbroek nu ook officieel milieuridder
 • Workshop nanotechnologie op 22 april bij Wereld Aarde Dag
 • Burgers als jojo's van de politiek
 • Nieuwe naam voor stadsbrug in Nijmegen gezocht
 • Opslagbedrijf van geÔmpregneerd hout weg uit ecologische hoofdstructuur
 • Geen nieuwe vergunning asfaltcentrale vanwege overschrijding geluidszone
 • Meepraten in milieupanel Groene Peiler
 

Inhoud Nieuwsbrief Januari 2008: - Klik hier om de nieuwsbrief te lezen -

 
 
 • Gezondheidseffecten stadsbrug worden niet onderzocht
 • Hosten Nederlandse website brengt Nederlandse directeur voor Indiaanse rechter
 • Minder groen en meer steen in de stad, waar houdt het op?
 • Milieukwaliteit en Ruimtelijke ordening blijven lastig te combineren
 • Natuurlijk tegengas in de Kempen
 • Benutting restwarmte vraagt om regie overheid
 • Geurnormering asfaltcentrale is te ruim
 • Kort nieuws uit de vereniging
Onderwerpen: